• Startdatum:
 • 1 juni 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2

Er zijn veel jongeren in Nederland met ernstige psychiatrische problematiek die binnen het reguliere poliklinische zorgaanbod niet of onvoldoende in zorg komen. Voor deze jongeren is het FACT-team een uitkomst. 

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Dit is een in Nederland ontwikkeld zorgmodel, gebaseerd op het oorspronkelijke Amerikaanse ACT-model (Acceptance and Commitment Therapy). Vanuit het FACT-team wordt behandeling en ondersteuning geboden aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek die ook complexe maatschappelijke problemen ervaren. De behandeling en begeleiding richt zich op verschillende hersteldomeinen: psychische en somatische symptomen, bevorderen van maatschappelijk functioneren en sociale participatie en het realiseren van persoonlijk herstel en kwaliteit van leven. Zorg gebeurt op maat, in samenspraak met de betrokkene en zijn netwerk. 
 
FACT Jeugd is een zorgmodel voor geïntegreerde behandeling van kinderen en jongeren (0-23 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen die vastlopen op meerdere levensgebieden. Door een stapeling van problemen vallen deze jongeren vaak tussen wal en schip en worden ze onvoldoende geholpen door poliklinische zorg. 

Het verschil maken
In deze Van Krevelenlezing maakt u kennis met het FACT werken, de vertaling naar de jeugd en geven we u inzicht in waarom het FACT werken het verschil kan maken. 
 
Deze Van Krevelenlezing wordt online aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop.

Leerdoelen: 

 • Kennismaken met de FACT methodiek.
 • Wetenschappelijke onderbouwing van de FACT methodiek.
 • De vertaalslag van het oorspronkelijk FACT werken naar de praktijk in de jeugd GGZ.
 • Wat helpende factoren zijn voor de jongere zelf.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie
16:00 Opening en inleiding
Dr. Charissa Jagt
  Voorzitter: dr. Charissa Jagt
16:05 20 jaar FACT, waar staan we nu?
Drs. Michiel Bähler
16:50 Vragen/discussie/stellingen
16:55 Uitvoering van behandeling binnen FACT
Drs. Suzanne van der Meer en Ellen van den Berg, MSc
17:25 Vragen/discussie/stellingen
17:30 Behandeling FACT
Interview met een patiënt
17:50 Vragen/discussie/stellingen
17:55 Afsluiting
18:00 Einde programma
M. Bähler
psycholoog en beleidsadviseur zorgontwikkeling, GGZ Noord-Holland Noord / adviseur bestuur, Centrum voor Certificering van ACT en F-ACT (CCAF)
E. van den Berg
Dr. C.T. Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
S.V. van der Meer
GZ-psycholoog, Youz FACT Jeugd, Zoetermeer
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname: € 25,-

Vanaf 2023 wordt er voor deelname aan een Van Krevelenlezing een deelnemersprijs van € 25,- in rekening gebracht.

De Van Krevelingenlezingen worden vanaf heden niet meer opgenomen vanwege privacy-overwegingen. De mogelijkheid om de Van Krevelenlezingen terug te kijken komt daardoor te vervallen.