• Startdatum:
 • 23 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2

Helpen bij krachtig ouderschap
Vrijwel iedere professional in de jeugdhulp betrekt ouders op de één of andere manier. En toch weten we vaak niet goed hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Wat weten wij van ouderschap? 

Ondersteunen we opvoeders of ouders? Wat is het verschil? Wat doe je als jongeren niet willen dat je de ouders betrekt, maar dit wel passend, helpend of zelfs noodzakelijk is? Hoe hou je tijdens een klinische opname in de gaten dat je ouders in hun kracht en rol laat staan?

In deze nascholing combineren wij wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis om tot een antwoord te komen op belangrijke vragen rondom ouderschap. 

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop.

Leerdoelen

 • Kennis van de verschillende componenten van ouderschapsvaardigheden.
 • Inzicht in de rol die verschillende aspecten van ouderschap kunnen krijgen in het contact met ouders.
 • Handvatten voor het betrekken van ouders in de dagelijkse praktijk.
 • Kritische reflectie op het omgaan met jongeren die niet willen dat ouders worden betrokken. 

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie en ontvangst (online)
16:00 Opening en inleiding
Dr. Branko van Hulst
  Voorzitter: dr. Branko van Hulst
16:05 Krachtig ouderschap en levensvaardigheden
Dr. Carolien Gravesteijn
  Investeren in welzijn van ouders betekent investeren in positief opvoeden en welzijn van kinderen. Hoe doe je dat? In haar lezing ‘krachtig ouderschap en levensvaardigheden’ gaat Carolien in op de beschermende factoren voor ouderlijk welzijn, ‘thuisklimaat’, ‘netwerkklimaat’ en individuele factoren. Belangrijk individuele factoren zijn de levensvaardigheden van ouders. Het gaat hierbij niet om opvoedvaardigheden, maar om vaardigheden zoals ‘het uiten van negatieve emoties, ‘impulscontrole’ en ‘plannen en organiseren op de ouderlijke werkvloer. Hoe zien deze vaardigheden eruit? Waarom zijn ze belangrijk en hoe identificeer en versterk je ze? Om krachtig ouderschap te stimuleren is oudergericht werken nodig, waarin je ouders niet vertelt hoe ze moeten opvoeden, maar ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om op te voeden. Hoe kan je als professional oudergericht werken? Op deze vragen zal ingegaan worden tijdens de lezing krachtig ouderschap en levensvaardigheden.
16:35 Vragen/discussie/stellingen
16:45 Gezinsgericht werken tijdens een klinische opname
Drs. Bertine Zech
  Systeemgericht werken is een uitdaging, zeker in een klinische setting waar enkel de jongere voor behandeling is opgenomen. Uit hun eigen systeem gehaald, ligt de focus van de hulpverleners al snel op diegene die het team elke dag voor zich ziet; de jongere. Het op een goede manier betrekken van belangrijke anderen rondom de jongeren bij hun behandeling, zoals de ouders, blijft een uitdaging, maar is een must. Hoe zorg je als multidisciplinair team dat je op alle aspecten systeemgericht werkt en dat dit verder reikt dan alleen het aanbieden van systeemgesprekken? Welke benaderingswijze van het werk en welke houding vraagt dit van een multidisciplinair team?
17:05 Vragen/discussie/stellingen
17:15 Paneldiscussie: Ouders betrekken tegen de wil van de jongere in?
Dr. Anne Krabbendam met drs. Matthijs Al, drs. Emily Bouthoorn en ervaringsdeskundigen Alynda Mammen, Kaylee van Tilburg en Desiree van Tilburg
  Alle behandelaren vinden het belangrijk dat het gezin betrokken wordt bij de behandeling van een jongere. Maar wat als de jongere dat niet wil? Wat als de jongere 16 jaar of ouder is en zeggenschap heeft? Wat als je als behandelaar het desondanks essentieel vindt? En wat als je een ouder bent van een kind wat je niets vertelt over de behandeling en je buitenspel gezet wordt? Wat als je je als jongere gedwongen voelt om systeemtherapie te ondergaan? Werkt dat überhaupt? In deze discussieronde geven we een regiebehandelaar, systeemtherapeut, ouder én jongere het woord over deze kwesties. Ook het publiek mag vragen stellen en mee discussiëren.
18:00 Afsluiting
Drs. M.D. Al
Systeemtherapeut, LUMC Curium
Drs. E. Bouthoorn
Psychotherapeut, LUMC Curium
Dr. J.C. Gravesteijn
Psycholoog / senior-onderzoeker / Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden
Dr. B.M. van Hulst
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium
Dr. A.A. Krabbendam
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium / Hogeschool Leiden
A. Mammen
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
K. van Tilburg
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
D.P.D. Van Tilburg
Ervaringsdeskundige ouderperspectief
Drs. B. Zech
Ontwikkelingspsycholoog / docentonderzoeker, Hogeschool Leiden / LUMC Curium
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname: € 25,-

Vanaf 2023 wordt er voor deelname aan een Van Krevelenlezing een deelnemersprijs van € 25,- in rekening gebracht.

De Van Krevelingenlezing wordt niet opgenomen en de mogelijkheid om een Van Krevelenlezing terug te kijken wordt niet langer geboden.