• Startdatum:
 • 14 januari 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 8
 • NAPA:
 • 8

Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde

Beschrijving:
Recidiverende ééndaagse scholing, verdeeld over twee ochtenden: vrijdag 17 september 2021 en vrijdag 14 januari 2022
Frequentie éénmaal per jaar.

Cursus voor docentcoaches

In het kader van professionalisering van docenten is een unieke cursus ontwikkeld. De cursus sluit goed aan bij het moderne onderwijs van de studie Geneeskunde die andere eisen aan docenten stelt. Zij zijn tegenwoordig ook procesbegeleider, coach en docent op competenties zoals klinisch redeneren, anamnese en lichamelijk onderzoek, communicatie, samenwerken en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches Lijn Beroepsvorming (LBV), docenten klinisch redeneren consultvoering (KRCV) LBV en docenten Lijn Samenwerking-Gezondheidsbevordering-Leiderschap (LGSL) bij de Bachelor Geneeskunde. Bij de opzet van de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches LBV, KRCV-docenten en docenten LGSL gratis. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen. De cursus wordt live gegeven en gestreamd. Het eerste dagdeel gaat over constructive alignement en over het coachen. In het tweede deel wordt er verder ingegaan op het coachen en wordt er aandacht gegeven aan het onderwijs en examineren van anamnese en lichamelijk onderzoek.

Inhoud cursus

Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie docentcoach en docent lijnonderwijs: coach, trainer, organisator en beoordelaar.
Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden, en bij de vraag hoe te handelen bij geval van studenten met problemen zoals studieachterstand, afname aan motivatie of onprofessioneel gedrag.

Thema's
Integratie lijnonderwijs met blokken, professioneel gedrag, reflectie en feedback, persoonlijk ontwikkelingsplan, kernkwadranten van Ofman, roos van Leary, algemene feedbackregels, motiveren van studenten, Calgary Cambridge model consultvoering, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, beoordeling en toetsing van competenties, monitoren van onprofessioneel gedrag, toolkit bij studenten met probleemgedrag, inclusief onderwijs, ins en outs van het online onderwijs, coach-matrix van Kouwenhoven.

Workshops
U kunt zich voor beide cursusdagen inschrijven voor een inwerksessie en een workshop. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden. Ook kunnen er kleine aanpassingen in het programma worden aangebracht.

Voorbereiding

 • Docenteninformatie over LBV1, LBV2, LBV3 en KRCV e-learning
 • Toegezonden literatuur

Leerdoelen

Na afloop van deze Coach de Coach Leidse Lijnen:

 1. Is de deelnemer in staat zijn rol als docentcoach of docent klinisch redeneren Lijn Beroepsvorming (LBV) goed te omschrijven, inachtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Is de deelnemer in staat de afwisselende modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten.
 3. Kan de deelnemer studenten begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden communicatie, consultvoering, lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 4. Kan de deelnemer op de gestandaardiseerde manier de voor hem relevante competenties beoordelen en van rijke narratieve feedback voorzien.
 5. Kan de deelnemer de studenten met problemen vroegtijdig herkennen en de juiste hulpmiddelen inschakelen.
 6. Kan de deelnemer de overige betrokken lijndocent(en)(coaches), mentoren en studentassistenten benaderen om over de studenten met problemen te overlegeen.
 7. Heeft de deelnemer zijn eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht, en SMART leerdoelen geformuleerd.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LGSL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Cursuscommissie

 • dr. A.M. Oleksik, Interne Ouderengeneeskunde, LUMC,
 • drs. J. Mol, DOO, LUMC

Dag 1 : Vrijdag 17 september 2021

08:30 Registratie en koffie
09:00 Welkom
Opbouw lijnen, studievaardigheden, rol docentcoach, routekaartje begeleiden studenten met problemen (pre-toets mentimeter gevolgd door een Q&A-sessie).
09:30 Pauze, koffie en overstap naar inwerksessies
09:40 Inwerksessie 1
 

1. LBV1, DC's Jaar 1 en mentoren

2. LBV2, DC's Jaar 2 + docenten KCRV

3. LBV3, DC's Jaar 3 en student-assistenten

4. LSGL, Docenten LSGL

11:40 Koffiepauze en overstap naar workshop Serie 1
12:00 Workshop Serie 1
 

1. Nieuwe systematiek feedbackonderwijs en zelfreflectie
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

2. Herkennen "probleemstudent". Verdieping routekaart DC via casus
Jaar 1 en 2, docenten KRCV/LGSL

3. Motiverende gespreksvoering in het onderwijs
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

4. Spoedcursus neurologisch onderzoek voor de DC's 
Jaar 3, student-assistenten

13:30 Lunch met nabespreking
14:00 Einde programma

Dag 2 : Vrijdag 14 januari 2022 - ONLINE

08:45 Registratie in ZOOM
09:00 Workshop Serie 2
 

1. Hoe ga je om met verschillen in studentparticipatie? Hoe beoordeel je dat?
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

2. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van  professionaliteit?
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

3. Vaardig in aanspreken op gedrag? Prikkelen tot ontwikkeling van de student.
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

4. Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefenen met zelf ingebrachte onderwerpen.
Jaar 1/m 3, docenten KRCV/LGSL

10:30 Koffiepauze en overstap naar workshop Serie 3
10:45 Workshop Serie 3
 

1. Terugkomst/delen van ervaringen. Verdieping: zelfregulatie en peerfeedback.
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

2. Bachelor eindtermen consultvoering en klinisch redeneren: Effectief feedback geven en beoordelen m.b.v. rubrics consultvoering en klinisch redeneren.
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV

3. Bachelor eindtermen internistisch LO aan de hand van filmvoorbeelden en rubric, hoe onderwijzen, hoe beoordelen? Scenariotrainig met een student-assistent.
Jaar 2 en 3

4. Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefenen met zelf ingebrachte onderwerpen.
Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LGSL

5. Vaardighedentoets (VHT) 
Jaar 2, docenten LBV

12:45 Nabespreking 
   
Dr. P.C. Barnhoorn
Drs. P. Bloemendaal
Dr. E.A. Dubois
Adviseur Onderwijs Expertise Centrum, LUMC
dr. G.J. Lammers
Neuroloog, LUMC
Drs. J. Mol
Adviseur onderwijs, LUMC
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
Dr. V. Nierkens
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
A.K. Olijve
Studie-adviseur Geneeskunde Bachelor, LUMC
Drs. A.D. Pieterse
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Dr. D. Steenbeek
Kinderrevalidatiearts, Adelante
B.E. Stolk
Studie-adviseur, LUMC
Drs. M.H.E. Vossen
Dr. J.A. de Wilde
Dr. W. Zondag
HAIG Onderwijs & Opleiding, LUMC
,

Online via ZOOM

Deze cursus is gratis voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LGSL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven