• Startdatum:
 • 9 mei 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 9

Laego 2 daagse 2022: ‘Ge wit ooit nooit nie!’
Na twee keer uitstellen geloven we dat er weer echt een 2-daagse nascholing kan plaatsvinden op 9 en 10 mei 2022!
We hebben een gevarieerd en actueel programma samengesteld voor de kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde (huisarts en specialist ouderengeneeskunde).

Wat komt aan bod?
We gaan aan de slag met ingewikkelde casuïstiek in de WZD onder leiding van een panel van: een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een jurist gezondheidsrecht.
Hiervoor hebben we uw input nodig! Heeft u een leerzame casus of praktische ervaring met de uitvoering van de WZD in de 1e lijn: mail deze dan voor 4 mei naar k.schugard@hethuisartsenteam.nl

Workshops
U kunt een keuze maken/voorkeur aangeven voor 2 van de 3 workshops.

 1. Zorgtechnologie: Welke technologie in de zorg is er en hoe is deze in de praktijk in te zetten? Stappenplan voor een regionale duurzame inzet van domotica in de zorg
 2. PREM/PROM: Laat de kwaliteit van de ouderenzorg in de 1e lijn zich meten? Welke tools zijn bruikbaar om samen beslissingen te nemen? PREMs en PROMs
 3. Autisme bij ouderen: herkennen en omgaan ermee, een praktische handreiking

Andere onderwerpen:

 • Dementie vanuit een ander perspectief
 • SOLK bij ouderen
 • De meerwaarde van positieve gezondheid bij kwetsbare ouderen
 • Ervaar wat het is om zelf Tai Chi te doen

Daarnaast is uiteraard voldoende gelegenheid tot gezellig samenzijn onder collega’s, waarmee we elkaar verder kunnen inspireren.
Hartelijke groeten van de Brabantse voorbereidingscommissie en we hopen u in groten getale te ontmoeten op 9 en 10 mei!
 

 

SPREKERS
prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters, Fontys Hogeschool en Tilburg University
drs. J.A.M. (Judith) Wilmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis
Annemarie Koopman, senior adviseur en projectleider bij Vilans
Toon van de Looy, zorginnovator, adviseur, partner Kodiezijn Oirschot
mr. dr. Brenda Frederiks, jurist gezondheidsrecht
drs. Herman Wisselink, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde, Laego bestuur
drs. Wendy Polling, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts eerstelijn
dr. Peter Hilderink, psychiater, topklinische centrum voor SOLK Tilburg
drs. Audrey van Vugt, klinisch geriater, GGZ Breburg
dr. Arjan Videler, psychotherapeut, GZ psycholoog, GGZ Breburg
drs. Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunder, medisch manager Thebe
drs. Monique Helmers, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde
drs. Chantal Walg, verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, adviseur publieke gezondheid en preventie
Wim Daniëls, schrijver, cabaretier, tekstwetenschapper

Accreditatie
ABC 1:   9 mei - 4 punten
ABC 1: 10 mei - 5 punten
 

Maandag 9 mei 2022

  Maandag 9 mei 2022, DAG 1
07:00 Ontbijt (voor diegene die de avond ervoor gearriveerd zijn)
08:30 Inloop met koffie / inschrijven en registratie
09:00 Introductie voorbereidingscommissie Brabant
09:05 Opening door voorzitter LAEGO bestuur
09:10 Technologie in de ouderenzorg: waar het eigenlijk om gaat
Eveline Wouters
10:00 Workshop 1
a. Zorgtechnologie.
'ut go elemaol nie vaneiges’
   
Toon van de Looy
b. Hoe zorgen we ervoor dat de oudere een samenwerkingspartner wordt? 'kwek wa'k wou'.
   
Judith Wilmer en Annemarie Koopman
c. Autisme bij ouderen. 'Ben de gij nouw den dokter?'
    
Arjan Videler
10:45  Pauze met infomarkt van ICT/domotica Mobile Care en dementiewinkel
11:15 Workshop 2
a. Zorgtechnologie

    Toon van de Looy
b. Hoe zorgen we ervoor dat de oudere een samenwerkingspartner wordt? 'kwek wa'k wou'.
    Judith Wilmer en Annemarie Koopmans
c. Autisme bij ouderen. 
    Arjan Videler
12.00 Tai Chi
12:30 Lunch
13:30 SOLK bij ouderen. ’Dokter ik ben zo meug!’
Peter Hilderink en Audrey van Vugt
14.45 Pauze
15.15 Dementie…. Als de aap het maar blijft doen. ‘Môkt oewèège nie druk’
Ans Mulders en Monique Helmers
16.30 Vrije tijd/wandeling/powernap
18.00 Borrel
19.00  Diner
  Dinsdag 10 mei 2022, DAG 2
07:00 Ontbijt
08.30 Inloop met koffie / inschrijven en registreren
09:00 Discussie onder leiding van het LAEGO bestuur
1.  Ketenzorg kwetsbare ouderen
2.  Medisch generalistische zorg
10:30 Pauze
11.00 Pitches uit Brabant
11.15 WZD. Wel of nie? Ge wit ’t nie’
Paneldiscussie (Brenda Frederiks, Wendy Polling & Herman Wisselink)
13:00 Lunch
14:00  Positieve gezondheid in de ouderenzorg ‘Keigoe gezond hej kul’  
Chantal Walg
15:00 Brabantse ouderen. PREM, PROM, SOLK: zijn dat nu van die apps dokter?
Ofwel: wat heeft de oudere patiënt aan de huidige (technologische) ontwikkelingen?

Wim Daniëls
16:00 Afsluiting
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
  9 en 10 mei, Tweedaags arrangement (incl. 2 x lunch,1 x diner, 1 x overnachting en ontbijt)*
  9 en 10 mei, Tweedaags arrangement (GEEN overnachting, wel lunch en diner)
  9 mei, Eendaags arrangement maandag inclusief lunch en diner, exclusief overnachting
  9 mei, Eendaags arrangement maandag inclusief lunch, exclusief diner en overnachting  
10 mei, Eendaags arrangement dinsdag inclusief lunch, exclusief diner overnachting

€ 395,-
€ 325,-
€ 275,-
€ 250,-  
€ 200,-

* Zolang er voldoende hotelkamers beschikbaar zijn. Toewijzing op volgorde van inschrijving. N.B, Indien u gebruik wilt maken van een voorovernachting, dan dient u zelf direct contact op te nemen met hotel en conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

Annuleringsvoorwaarden:
Onze algemene annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Ook bij gedeeltelijke annulering van bijvoorbeeld diner of overnachting. U vindt onze annuleringvoorwaarden hier: https://www.boerhaavenascholing.nl/algemene-voorwaarden-boerhaave-nascholing/

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven