• Startdatum:
 • 17 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 7
 • NAPA:
 • 7
 • ABC 1:
 • 7
 • NIV:
 • 4
 • NVKG:
 • 4

Dit jaar vieren wij graag het vijfjarig jubileum van de Leidse Ouderengeneeskundedagen met u. Op donderdag 16 september heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden in digitale vorm. De tweede bijeenkomst is op donderdag 17 maart 2022 in fysieke vorm. Wij kijken ernaar uit om na afloop van de tweede bijeenkomst, met u te proosten op het jubileum. Voor de afsluitende borrel verplaatsen we ons naar Naturalis waar u de mogelijkheid heeft om de voorstelling 'De Dood' te bezoeken (rest van het museum is helaas niet toegankelijk). 

Het programma van deze jaarlijkse interactieve nascholing is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen vanuit zowel het ziekenhuis, verpleeghuis als de eerstelijn. We besteden in het bijzonder aandacht aan onderwerpen waar het in de samenwerking ‘schuurt’.

Thema’s die deze editie van de Leidse Ouderengeneeskundedagen centraal staat:

17 maart 2022 (fysiek - Leiden)

 • Ethiek en recht/ probleemgedrag;
 • Doodgaan;

Deze dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een voordracht van Nico Dijkshoorn. 

Dagvoorzitter Nina de la Croix begeleidt deze dag. We zien u graag op 17 maart 2022!

Aanvullende informatie accreditatie

Voor 17 maart bieden we u de mogelijkheid om ook 1 punt extra te ontvangen (bij ABC1, NAPA en VSR) wanneer u de voor- en natoets maakt, mits u beide toetsen maakt. Dit is geheel vrijblijvend en niet verplicht. Wanneer u slechts 1 toets maakt krijgt u helaas geen punten.

Cursuscommissie

Deze cursus is samengesteld door:

 • prof. dr. W.P. Achterberg, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • prof. dr. G.J. Blauw, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • dr. D. van Bodegom, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • dr. V.G.M. Chel, LUMC en Topaz
 • prof. dr. J. Gussekloo, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • drs. S. Jonkers, huisarts, Leiden
 • drs. M.S. Klapwijk, Marente

Deze cursus is sponsorvrij.

De Leidse Ouderengeneeskundedagen
De Leidse Ouderengeneeskundedagen komen tot stand door samenwerking van de Leyden Academy on Vitality and Ageing, de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC, de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, Laego, zorgorganisaties Topaz en Marente en Boerhaave Nascholing.

Let op: aangepaste inschrijfwijze!
Het kortingstarief is van toepassing voor: PA's, VS, AIOS, LAEGO leden en medewerkers van: PHEG, LUMC Ouderengeneeskunde, Topaz & Marente. Medewerkers dienen zichzelf in te schrijven voor het kortingstarief, dit wordt niet meer door de meewerkende organisaties gedaan.

Programma dag 2: 17 maart 2022 - FYSIEK

08:30 Registratie
09:00 Opening
Dagvoorzitter: Nina de la Croix
  Ethiek en recht/ probleemgedrag
09:05 Introductie sprekers
Nina de la Croix
09:10 De Wet Zorg en Dwang: wie bewaakt wat in de huisartspraktijk?
Drs. Jenny Heering
09:25 De wet Zorg en Dwang: praktijkdilemma’s in het verpleeghuis
Drs. Norbert Kemp
09:40 Onvrijwillige zorg in verpleeg- en ziekenhuis:  positie en perspectief van naasten
Dr. Dorothea Touwen
09:55 Paneldiscussie (met ook Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd)
Drs. Galja Hendrikse, drs. Jenny Heering, dr. Doreothea Touwen, drs. Norbert Kemp
10:15 Koffiepauze
10:40 Introductie sprekers
Nina de la Croix
10:45 Wetenschapsflits: Koffie en probleemgedrag bij dementie
Michelle Kromhout
11:00 Extreem probleemgedrag bij dementie: van richtlijn naar praktijk
Prof. dr. Raymond Koopmans
11:25 Probleemgedrag bij dementie en (on)mogelijkheden van de GGZ
Sebastiaan van Denderen
11:50 Palliatieve sedatie bij extreem probleemgedrag
Annelies Veldwijk
12:15 Wetenschapsflits: Beter thuis met dementie - een interventie gericht op echtparen
Drs. Betty Birkenhager
12:35 Lunchpauze
  Doodgaan
13:25 Introductie sprekers
Nina de la Croix
13:30 Wetenschapsflits: Kwaliteit van sterven bij dementie
Drs. Maartje Klapwijk
13:45 Goede levenseindezorg in de eerste lijn
Brenda Ott
14:10 Filosofische bespiegelingen over de dood
Dr. Arie Kooijman
14:35 Quiz: 'kleine' kwalen in de laatste levensfase
Dr. Just Eekhof
15:00 Koffiepauze
15:25 Introductie sprekers
Nina de la Croix
15:30 Wetenschapsflits: Praten over sterven met dementie
Dr. Jenny van der Steen
15:45 Zorg aan het sterfbed: wat niet in de boeken staat
Drs.ir. Hermien Goderie
16:10 Adequate pijn-en delierbestrijding in de stervensfase
Liz Sampson
16:35 'Het geheim van de schildpad' een introductie op het bezoek aan de tentoonstelling over veroudering en de dood in Naturalis
Dr. David van Bodegom
16:50 Een terugblik op de dag
Nico Dijkshoorn
17:10 Afsluiting
17:15 Borrel in museum Naturalis met gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling 'Veroudering en de dood'

 

Drs. E.G. Birkenhäger
Dr. D. van Bodegom
Drs. J.S. van Denderen
N. Dijkshoorn
Dr. J.A.H. Eekhof
Huisarts, Leiden
H.W. Goderie-Plomp
De Zellingen
Drs. J. Heering
Drs. G. Hendrikse
Drs. N.H. Kemp
Dr. M.S. Klapwijk
Specialist Ouderengeneeskunde Marente, onderzoeker PHEG LUMC
Dr. A. Kooijman
prof. dr. R.T.C.M. Koopmans
M.A. Kromhout
Drs. B. Ott
L. Sampson
dr.ir. J. van der Steen
Dr. D.P. Touwen
Medische ethiek, LUMC
A. Veldwijk-Rouwenhorst
LUMC
,

Dag 1: Online
Dag 2: Fysiek - LUMC - Burumazaal

U kunt zich alleen nog inschrijven voor dag 2 - 17 maart 2022:

Volledig tarief - dag 2 (17 maart) € 295,-

Het kortingstarief is van toepassing voor: PA's, VS, AIOS, LAEGO leden en medewerkers van: PHEG, LUMC Ouderengeneeskunde, Topaz & Marente

Kortingstarief - dag 2 (17 maart) € 195,-  (korting € 100,-)