• Startdatum:
 • 17 februari 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 5

NB: De geplande on-campus bijeenkomst op 17 februari wordt online via ZOOM georganiseerd. 

 

De nieuwe Wet zorg en dwang ging op 1 januari 2020 in. Deze regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Als huisarts wilt u ongetwijfeld weten wat deze wet inhoudt. Het betreft immers complexe situaties bij kwetsbare mensen, waarbij zorgvuldig handelen nodig is. Wat is uw rol hierin? Onze blended nascholing geeft antwoord op deze en andere belangrijke vragen van huisartsen.

E-learning & online bijeenkomst
Deze blended nascholing voor huisartsen bestaat uit een e-learning en een online bijeenkomst. In de e-learning ligt de focus op het theoretische deel van de wet in combinatie met veel voorbeelden en uitleg toegepast op de praktijk. Op 17 februari is de online bijeenkomst met als thema: Onvrijwillige zorg thuis: wat is er veranderd sinds 1 januari 2020? Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de wet in de praktijk en is er ruimte om met elkaar ervaringen uit de praktijk uit te wisselen, complexe casussen te bespreken, praktische tips te krijgen en ons te verdiepen in de ethiek rondom dit thema.

Wat leert u tijdens deze nascholing?
De e-learning behandelt de theorie van de wet en de bijkomende begrippen in de wet. Hiernaast is het als huisarts belangrijk dat u weet welke rol u moet innemen in complexe situaties bij kwetsbare mensen binnen de kaders van de Wet zorg en dwang. De rollen van de verschillende zorgprofessionals (huisarts, wet zorg en dwang-functionaris, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten etc.) komen aan bod en we bespreken hoe ze kunnen samenwerken rondom deze wet. Andere onderwerpen die de revue zullen passeren:

 • De procedure voor gedwongen opname
 • Het stappenplan voor ambulante onvrijwillige zorg
 • De negen vormen van onvrijwillige zorg

Na deze blended nascholing kent u de belangrijkste aspecten van Wet zorg en dwang en uw eigen rol erin. Dankzij de theorie, lezing, behandelde casussen en gedeelde ervaringen is uw huisartsenpraktijk goed voorbereid op gevallen van onvrijwillige zorg of opname.

Digitale leeromgeving
De e-learning is vanaf 27 januari beschikbaar voor de bevestigde deelnemers in de digitale leeromgeving. Deze vindt u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus Wet zorg en dwang “Naar leeromgeving”.
 • U vindt in deze leeromgeving e-learning module en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als de module volledig is doorlopen

Casus
Tijdens de online bijeenkomst kunt u een eigen casus inbrengen. 
In de digitale leeromgeving vindt u een invulbaar pdf formulier welke u hiervoor kunt gebruiken. 

CONCEPT PROGRAMMA

  E-learning
  vanaf 27 januari beschikbaar
   
  Online ZOOM - 17 februari 2022
17:45 Inloop in ZOOM
18:00 Korte opfrissing van stof uit de e-learning
Drs. Joris van Erp
18:30 Etische aspecten, raakvlakken met psychiatrie, WGBO,
dillema's buiten kantooruren

Drs. Margreet Plug
19:00 1e ronde verdiepende casussen in twee groepen
  Groep 1
Casus Dennis (gedwongen opname):
meer praktische route

Drs. Joris van Erp
  Groep 2
Casus dementie en rol familie / wettelijke vertegenwoordiging
(ambulante onvrijwillige zor): juridische aspecten

Drs. Margreet Plug
19:30 Pauze
19:45 2e ronde verdiepende casussen in twee groepen
  Groep 2
Casus Dennis (gedwongen opname):
meer praktische route

Drs. Joris van Erp
  Groep 1
Casus dementie en rol familie / wettelijke vertegenwoordiging
(ambulante onvrijwillige zorg): juridische aspecten

Drs. Margreet Plug
20:15 Plenaire terugkoppeling en discussie
Drs. Joris van Erp en drs. Margreet Plug
21:00 Einde bijeenkomst
drs. G.N.J. van Erp
Wzd-functionaris en medisch beleidsadviseur, Ipse de Bruggen
Drs. M.G. Plug-Rietkerk
,
Deelname € 225,-