• Startdatum:
  • 11 maart 2022
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, Anders

Accreditaties

  • ABAN:
  • 30

De Registeropleiding 2022 gaat definitief door. De startdatum is 11 maart 2022.

Zorginstanties moeten goede en verantwoorde zorg leveren. Het is daarom belangrijk dat relevante wetgeving wordt toegepast in verschillende interne regels en processen. Een goede Compliance Officer stuurt aan op een open bedrijfscultuur en kan voorkomen dat er misstanden in de zorg plaatsvinden. Wilt u van grote waarde zijn voor uw zorginstelling? Schrijf u dan in voor onze opleiding tot Compliance Officer.

Rol Compliance Officer
Externe toezichthouders kunnen hard optreden wanneer er misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien vaak breed uitgemeten in de media. Als Compliance Officer zorgt u dat het compliance programma van uw zorginstelling up to date is en blijft. Tijdens de opleiding krijgt u een goed beeld van alle relevante zorgwetgeving en aanverwante rechtsgebieden. Ook voor mensen die geen compliance officer willen worden, maar zich wel willen verdiepen in compliance binnen de zorg, vormt deze opleiding een uitstekende basis.

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is om de deelnemers aan de hand van interactieve colleges en bestudering van het Handboek Compliance in de Zorg (2e druk) en diverse vakinhoudelijke artikelen actuele grondige kennis van een goede compliance bij zorginstellingen bij te brengen. Deelnemers kunnen er voor kiezen om alleen een certificaat te halen waarop de door hen gevolgde onderdelen worden vermeld. Dit zal met name aantrekkelijk zijn voor degenen die niet zelf de functie van Compliance Officer bij een zorginstelling (willen) vervullen maar wel beroepsmatig geïnteresseerd zijn in Compliance in de Zorg.

Maak zelf een compliance programma
Gedurende de opleiding wordt iedere deelnemer in staat gesteld om te werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet of een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan, ontvangt de deelnemer een certificaat en beschikken de deelnemers (en diens zorginstelling) die ervoor gekozen hebben een compliance plan te schrijven of te actualiseren over een aanzet voor een compliance programma.

Doelgroep
Managers, concerncontrollers, bestuurssecretarissen, artsen (waaronder medisch specialisten), bestuurders, commissarissen, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en/of compliance officer in de zorg willen worden. Opleidingsniveau HBO en WO.

Geaccrediteerd: 30 punten
De opleiding 'Registeropleiding Compliance Officer in de zorg’ is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. Door het volgen van deze opleiding kunnen 30 accreditatiepunten (ABAN) worden behaald. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, advocaat bij Loyens & Loeff en van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel Recht aan de Universiteit Utrecht

Coördinator praktijk
Mr. Tessa van den Ende advocaat en partner Zorg bij Nysingh advocaten en notarissen (hierna: Nysingh)

Docenten
Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het zorgteam van Nysingh) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de onderwijsinstelling Meer Kennis en Boerhaave Nascholing van het LUMC.

Locatie
Volgt

Cursusdata
De definitieve cursusdata zijn 11 maart, 18 maart, 1 april, 22 april en 20 mei 2022. 

Overig
Meer Kennis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094 en tevens in het CRKBO-register (onder de naam “W.J. Oostwouder”).

Reacties op voorgaande cursussen

"De registeropleiding compliance officer in de zorg gaf mij als deelnemer op integrale wijze inzicht. Het gaat daarbij om de hele range van compliancethema's van de zorg: van mededinging en privacy, correct declareren en fiscaliteit tot aan kwaliteit en veiligheid" Mireille Pluijgers, arts np, MSc.

"Nooit eerder over compliance officer in de zorg gehoord, totdat ik er bij toeval over las, de opleiding besloot te gaan volgen en nu met volle tevredenheid terugkijk op een geslaagde opleiding die mijn kennis over compliance, in mijn geval in de gehandicaptenzorg, absoluut heeft verrijkt!’’ Trudy Janson, bestuurssecretaris/beleidsmedewerker.

 

11 maart 2022 Governance, compliance en financiering
18 maart 2022 Nut en noodzaak van een Compliance Officer en een complianceplan
1 april 2022 Privacy en Kwaliteit en veiligheid
22 april 2022 Ethiek en Marktwerking
20 mei 2022 Financiering in de zorg, risicomanagement, werken aan een complianceplan


 

,

Muntgebouw - Utrecht

Voor deze opleiding geldt een deelnemerstarief van € 3.300,- voor de gehele opleiding (5 dagen).

Gehele opleiding, normaal tarief  € 3.300,-


Let op: deze nascholingsbijeenkomst wordt georganiseerd op een externe locatie. Toegang tot de bijeenkomst is enkel mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Lees de berichtgeving op onze website voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs.

De Algemene Voorwaarden van Boerhaave Nascholing (LUMC) zijn op de Registeropleiding Compliance in de Zorg van toepassing. In aanvulling daarop is voor de uitvoering van deze opleiding de klachtenregeling van Meer Kennis op van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar www.meerkennis.nl.

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven