• Startdatum:
 • 17 november 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2

Voor gezinnen in de jeugdhulp met meervoudige problemen is het noodzakelijk om integraal te werken. Bij deze gezinnen spelen problemen op verschillende levensgebieden, die we pas ten volle kunnen aanpakken als we deze in samenhang benaderen met de belangrijke personen in de omgeving. 

Veelal zijn er professionals met diverse expertises bij de gezinnen betrokken, die samen moeten werken om passende hulp te realiseren. Passende hulp betekent dat professionals juiste keuzes maken en afstemmen. Met professionals onderling en meer nog: samen met de gezinnen. 

Een complexe puzzel, die vraagt om verschillende samenwerkingsvormen, vaardigheden van professionals en randvoorwaarden vanuit organisaties en beleid. In deze nascholing benaderen we integraal werken vanuit meerdere perspectieven: van de betrokken gezinnen, de professionals, de wetenschap en het opleidingsperspectief.

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie
  Voorzitter: prof. dr. Robert Vermeiren
16:00 Opening en inleiding 
Prof. dr. Robert Vermeiren
16:05 Gezinsperspectief: Vraaggesprek met ervaringsdeskundige om relevantie van integraal werken te benadrukken
Christine de Koning
16:15 Onderzoeksperspectief: basispresentatie integraal werken in de zorg voor gezinnen met complexe problematiek en de veranderende rol van de kinder- en jeugdpsychiatrie
Dr. Laura Nooteboom
16:40 Pauze
16:50 Praktijkperspectief: Integraal Specialistische Teams: Beter Thuis als werkwijze
Dr. Sarah Soenen en dr. Charissa Jagt
17:15 Blik op de toekomst: Integraal werken, de open deuren voorbij
Dr. Eva Mulder en dr. Cora Bartelink-Koelewijn
17:45 Ruimte voor vragen
18:00 Afsluiting
Dr. C. Bartelink-Koelewijn
Lector Jeugdhulp in Transformatie, De Haagse Hogeschool
Dr. C.T. Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
Dr. E.A. Mulder
senior onderzoeker / programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd, Curium-LUMC / Amsterdam UMC
Dr. L.A. Nooteboom (1)
Dr. S.M.A. Soenen
klinisch psycholoog / directeur Integrale Zorg, Youz
C. Tolenaar
Ervaringsdeskundige ouderperspectief, Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos