• Startdatum:
 • 7 juli 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2

Hoe kunt u patiënten met een dwangstoornis zo goed mogelijk helpen? Veel zorgprofessionals worstelen met deze vraag. Tijdens de Van Krevelenlezing ‘Dwang en Tics’ vertellen uiteenlopende experts over wat een dwangstoornis precies is, de gevolgen van de aandoening en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Zorg bij dwangstoornis

Dwang komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen en is daardoor lastig te diagnosticeren en te behandelen. Toch is het mogelijk om patiënten de juiste zorg te bieden. In deze nascholing laten experts zien hoe. In het programma combineren zij wetenschappelijke inzichten op een unieke wijze met praktijk- en ervaringskennis. De adviezen uit de nascholing zijn voor u als zorgprofessional direct toe te passen in de zorgpraktijk.

De eerste spreker is kinder- en jeugdpsychiater Chaim Huyser. Daarna komt kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff aan het woord. Hij is de auteur van het boek Vals Alarm. Daarin toont hij wat er omgaat in mensen met een dwangstoornis. Oosterhof put daarbij uit zijn kennis als psychiater, maar ook uit zijn eigen ervaringen als dwangpatiënt.

Leerdoelen

 • Inzicht in wat een dwangstoornis is en wat dit betekent voor kind/ jongere en gezin
 • Behandelmogelijkheden kennen voor dwang

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Sinds 2020 vinden de Van Krevelenlezingen online plaats vanwege de COVID-19 pandemie. Dit is positief geëvalueerd, vandaar dat dit vooralsnog zo blijft. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie
16:00 Opening en inleiding
Dr. Marianne Kasius
16:05 Ervaringsverhaal
Marjolijn Kraaij
16:15 De obsessieve compulsieve stoornis bij kinderen en adolescenten; dwingende en dringende problemen. Van PANDAS tot SPACE…
Dr. Chaim Huijser
17:05 Vragen/discussie/stellingen
17:15 De dwangstoornis van binnen uit
Drs. Menno Oosterhoff samen met ervaringsdeskundigen Youri Moggré, Hanny Damwichers en Marjolijn Kraaij
17:50 Vragen/discussie/stellingen
18:00 Afsluiting
18:05 Einde programma
H. Damwichers
OCD-patiënt en coördinator OCDcafé
Prof. dr. E.F. van Furth
Klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Centrum Ursula, Leiden
Dr. C. Huijser
Kinder- en jeugdpsychiater, Levvel, Amsterdam
Dr. B.M. van Hulst
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium
Dr. C.T. Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
M. Kraaij
OCD-patiënt en vrijwilliger ADF stichting
Y. Moggré
OCD-patiënt en podcast- en filmmaker
Drs. M.D. Oosterhoff
Kinder- en jeugdpsychiater, Accare
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos