• Startdatum:
 • 17 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • FGzPt:
 • 2

Gen·der·dys·fo·rie: Een stoornis waarbij iemand zich ongemakkelijk voelt bij de geldende normen voor zijn of haar sekse en zich voortdurend identificeert met het andere geslacht.

De laatste jaren wordt er meer onderzoek naar transgenders gedaan. Daaruit blijkt dat meer kinderen en jongeren vragen en zorgen hebben over hun genderidentiteit. Om goede zorg aan deze groep te kunnen geven is kennis voor hulpverleners over genderdysforie, diagnostiek en hulpverlening heel belangrijk. 

Tijdens deze Van Krevelenlezing zullen professionals en ervaringsdeskundigen het onderwerp genderdysforie vanuit de perspectieven van onderzoek en praktijk bespreken. Daarbij delen zij resultaten uit eerdere onderzoeken over verwezen transgenders, prevalentie en behandeling. Onder meer het feit dat gedragsproblemen, emotionele klachten en depressieve symptomen verminderden na een geslachtsveranderende behandeling zal de revue passeren. 

Een ander resultaat dat besproken zal worden, zijn de groeiende aantallen verwezen adolescenten naar genderpoli’s. Die stijging wordt mogelijk verklaard doordat zij sinds kort al op jongere leeftijd worden verwezen. Ook worden meer verwijzingen gezien onder adolescenten met een lagere sociaaleconomische status (SES) en blijkt dat ondanks de stijging van het aantal verwijzingen minder vaak de diagnose genderdysforie wordt gesteld en dat medicamenteuze behandeling minder vaak nodig is. 

Het zal duidelijk zijn: deze Van Krevelenlezing komt op een moment waarop het onderwerp genderdysforie erg in beweging is. Alle reden om erbij te zijn en uw kennis bij te spijkeren met de laatste inzichten!

Bron: Arnoldussen, M., Steensma, T. D., Popma, A., Van der Miesen, A. I. R., Twisk, J. W. R., & De Vries, A. L. C. (2019). Re-evaluation of the Dutch approach: are recently referred transgender youth different compared to earlier referrals? European Child & Adolescent Psychiatry, 29(6), 803–811. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01394-6 

Leerdoelen

 • Kennismaken met diagnostiek en behandelmogelijkheden bij genderdysforie;
 • Weten wat gender is en wat het verschil tussen sekse en gender is;
 • Leren onderkennen hoe bepalend sekse is voor iemands identiteits(vorming) en gedrag;
 • Weten welke morele dilemma’s er spelen in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdysforie.

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

*Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden*

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie
  Voorzitter: dr. Marianne Kasius
16:00 Opening en inleiding
Dr. Marianne Kasius
16:05 Zorgen voor welzijn van transgender personen. Casuïstische bespiegelingen van een ervaringsdeskundige professional 
Mr. drs. Thomas Wormgoor
16:55 Vragen/discussie/stellingen
17:05 Ethische dilemma’s in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdysforie 
Drs. Lieke Vrouenraets en Mick
17:50 Vragen/discussie/stellingen
18:00 Einde programma
Prof. dr. E.F. van Furth
Klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Centrum Ursula, Leiden
Dr. B.M. van Hulst
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium
Dr. C.T. Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
Drs. L.J.J.J. Vrouenraets
Mr. drs. T. Wormgoor
Ontwikkelingspsycholoog / jurist, genderpoli jeugd, Youz, Zaandam
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos