• Startdatum:
 • 1 juli 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • FGzPt:
 • 2

Ruim een jaar geleden overspoelde COVID-19 de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis moest bijna de hele wereld (deels) in quarantaine. Vanachter een scherm werkten we vanuit huis. Gedwongen door COVID ging ook de jeugdhulp massaal over op digitale zorgverlening. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Meld u dan snel aan voor de Van Krevelen lezing en ga op 1 juli 2021 in gesprek met vakgenoten en ervaringsdeskundigen.

In het begin was dat allemaal wennen. Het leverde ook nieuwe vragen op, zoals: “Ben ik te horen?”, “Werkt mijn camera?” en “Waar komt die echo vandaan?”. Ruim een jaar later zijn we online beter wegwijs geworden. We hoppen zonder problemen van ZOOM naar Teams en lachen gemoedelijk als iemand praat terwijl zijn of haar microfoon uit staat. In een korte tijd is online telepsychiatrie normaal geworden.

Is digitale zorg de toekomst?
Hoewel sommigen laaiend enthousiast zijn over deze ontwikkeling, vinden anderen het maar niks. Na een hectische coronaperiode is het daarom tijd om stil te staan bij deze ontwikkeling. In deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de praktijk van digitale zorg. We delen elkaars ervaringen van afgelopen jaar en kijken hoe de kwaliteit verder verbeterd kan worden. Verder reflecteren we op de toekomst. Want in welke mate zal digitale zorg een plek behouden in de post-COVID tijd?

Van Krevelenlezing
Deze Boerhaave van Krevelenlezing wordt digitaal gehouden en is een interactief geheel. Zo kunt u actief deelnemen aan de discussiepunten. Het discussiepodium bestaat uit jongeren van de Nationale JeugdRaad – afdeling Hoofdzaken. Zij delen hun ervaringen, zowel positief als kritisch, over digitale jeugdhulp. Ook zullen zij reflecteren op de bijdragen van anderen.

U kunt deze Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

CONCEPTPROGRAMMA

*Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden*

15:30 Registratie en ontvangst
15:55 Opening en inleiding
Voorzitter: Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren
16:00 Ervaringen jongeren van de Nationale Jeugdraad (NJR) – afdeling Hoofdzaken
Alynda Mammen, Ronak Raisi en Tessie Wijhers
16:20 Eén heel jaar noodgedwongen telepsychiatrie in de kinder- en jeugd psychiatrie: is er iets veranderd?
Dr. Rikkert van der Lans en Vlad Rusu, BSc
16:30 Vragen/discussie/stellingen
16:40 Online behandeling van kinderen en jeugdigen
Marley Heilbron-Steeghs, MSc
17:00 Vragen/discussie/stellingen
17:10 Online groepsbehandelingen bij Youz: Ontwikkelingen en kwaliteit? 
Dr. Willemijn van Eldik en drs. Hester Wijbenga
17:30 Vragen/discussie/stellingen
17:40 Online EMDR behandeling via je smartphone of tablet?
Drs. Kim Guijken
17:50 Vragen/discussie/stellingen
18:00 Afsluiting
Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren
Dr. W.M. van Eldik
kinder- en jeugdpsycholoog, Youz
Drs. K. Guijken
GZ-psychloog i.o. tot klinisch psycholoog-specialist / supervisor VGCt, Curium-LUMC
M.C.C.H. Heilbron-Steeghs
klinisch psycholoog / psychotherapeut, GGZ Noord-Holland-Noord
Dr. R.M. van der Lans
postdoc onderzoeker, Curium-LUMC
A. Mammen
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
R. Raisi
V. Rusu
promovendus, Curium-LUMC
Drs. H. Wijbenga
GZ-psycholoog, Youz
T. Wijhers
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos