• Startdatum:
 • 25 november 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • FGzPt:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2

Allerlei levensgebeurtenissen bepalen ons leven, zowel positief als negatief. Soms zijn deze dermate ingrijpend dat ze de toekomst van iemand in negatieve zin bepalen. Bij gezinnen in de jeugdhulp is een psychische stoornis zo goed als altijd verweven met een trauma. Om die reden is het van belang deze trauma’s goed te herkennen, de betrokkenen op een goede manier te benaderen en te kunnen inschatten hoe unieke gebeurtenissen van de gezinsleden de behandeling kunnen bepalen.

Leerdoelen:

 • Inzicht in het belang van levensgebeurtenissen voor diagnostiek en passende behandeling.
 • Kennis over hoe goed om te gaan met jongeren met een trauma.

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal gehouden en is een interactief geheel. Zo kunt u actief deelnemen aan de discussiepunten. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

*Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden*

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie
16:00 Opening en inleiding
Vertoning van de korte film ‘Father and Daughter’ en reflectie door prof. dr. Robert Vermeiren samen met een panel van jongeren van de Nationale Jeugdraad (NJR Hoofdzaken)
  Voorzitter: prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Marianne Kasius
16:20 Traumabehandeling: stand van zaken en hoe verder?
Prof. dr. Ramón Lindauer
16:50 Vragen / discussie / stellingen
17:00 Jongeren over trauma -  tips voor professionals
17:20 Werken met overlevingskunstenaars: traumabehandeling vanuit een ander perspectief
Drs. Janine Rulkens
17:50 Vragen / discussie / stellingen
18:00 Afsluiting
Prof. dr. Robert Vermeiren
N. den Besten
Senior projectleider mentale gezondheid, Nationale Jeugdraad (NJR)
Prof. dr. E.F. van Furth
Klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Centrum Ursula, Leiden
Dr. B.M. van Hulst
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium
Dr. C.T. Jagt
Kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
Prof. dr. R.J.L. Lindauer
hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Amsterdam UMC en kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, EMDR practitioner en trainer en supervisor Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TF-CBT), Top-GGZ Centrum Trauma en Gezin, Levvel, Amsterdam
Drs. J.W.M.M. Rulkens
K. van Tilburg
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos