• Startdatum:
 • 5 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Sociaal Geneeskundige, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 8
 • VSR:
 • 8
 • NAPA:
 • 8
 • ABSG:
 • 8

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis wordt de electrocardiografie (ECG) vaak ingezet bij keuringen en het opsporen van hartafwijkingen. Door het volgen van deze eendaagse en digitale cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente kennis over de ECG.

Het ECG wordt dagelijks zowel binnen als buiten het ziekenhuis ingezet als laagdrempelig diagnosticum. Daarom is het voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in het werkveld belangrijk om goed met het ECG te kunnen werken. 

Online cursus
Nieuw aan de opzet van deze cursus is dat het onderwijs als “blended learning” wordt aangeboden. Door de e-module, die u van tevoren zelf doet, raakt u bekend met de systematiek van de 10 stappen methode om het ECG te beoordelen. Hierdoor begint u het klassikale deel, dat in verband met Covid-19 ook online is, met een goede basis om uw kennis en begrip verder te verbreden en verdiepen. Het dagprogramma bestaat uit plenaire onderdelen en workshops, die in kleine groepen met behulp van Breakout Rooms zullen worden gegeven. Aan het eind van de dag wordt u met prikkelende vragen uitgedaagd om uw kennis te testen.

Accreditatie
Omdat deze cursus online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze cursusdag alleen ontvangt, wanneer u de voor- en natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. Een voldoende resultaat op de voortoets (onderdeel van de e-module) dient tevens als ingangseis voor het online on-campus programma. 

Leerdoelen

 • De deelnemer kan met behulp van de tien-punten-aanpak op systematische wijze een ECG beoordelen.
 • De deelnemer heeft begrip van de pathofysiologie van cardiale afwijkingen en kan daarmee een ECG op correcte wijze interpreteren.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door

 • Dr. Anastasia Egorova, cardioloog, LUMC
 • Dr. Lieselotte van Erven, cardioloog, LUMC


Deze cursus is sponsorvrij.

*Deze cursus wordt volledig digitaal aangeboden*

Cursusopzet

De cursus bestaat uit een combinatie van een online voorbereiding en hierop volgend contactonderwijs. De voorbereiding kan de deelnemer in de weken voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst zelfstandig doorlopen op de gewenste tijd en plaats. In de voorbereiding wordt kennis opgedaan over de tien punten die van belang zijn bij de beoordeling van een ECG. In het on-campus gedeelte (online) wordt deze kennis toegepast en verdiept. Ook wordt dan de koppeling gemaakt met de pathofysiologie van het hart om afwijkingen op juiste wijze te leren interpreteren.

In de online voorbereiding wordt met behulp van een e-module de systematische beoordeling van het 12-afleidingen ECG in 10 punten aangeleerd. Naast het bestuderen van deze theoretische achtergrond wordt ook geoefend met de beoordeling van ECG’s. De e-module wordt afgesloten met een summatieve toets, bestaande uit multiple choice vragen. Een voldoende resultaat dient als ingangseis voor het online on-campus programma en is een vereiste voor het verkrijgen van accreditatiepunten. De online voorbereidingstijd is ca. 2 uur.

Bij het (online) contactmoment ligt de focus meer op oefenen en toepassing zoals ook in de dagelijkse praktijk gevraagd wordt. Doordat de basiskennis al in de voorbereiding aan bod gekomen is en er dus meer tijd is om dit goed te laten bezinken, is er op de online cursusdag meer ruimte voor oefening, discussie, reflectie en het beantwoorden van vragen. Dit gebeurt onder andere door middel van (groeps)opdrachten, plenaire besprekingen en een afsluitende quiz.

Programma

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Welkom en introductie
Dr. Lieselot van Erven
09:15 Opdracht 10-punten aanpak
Dr. Anastasia Egorova
09:45 Koffiepauze
10:00 Blok 1: Ritme en geleiding
Dr. Lieselot van Erven
11:00 Koffiepauze
11:15 Blok 2: Bundeltak
Dr. Anastasia Egorova
12:15 Lunchpauze
13:15 Blok 3: Ischemie en infarct
Dr. Anastasia Egorova
14:15 Theepauze
14:30 Cherry picking
Dr. Lieselot van Erven
15:00 Quiz en afsluiting
Dr. Anastasia Egorova en dr. Lieselot van Erven
15:30 Einde programma
Dr. A.D. Egorova
Cardioloog, LUMC
Dr. L. van Erven
Cardioloog, LUMC
ONLINE
,

Deze cursus vindt volledig digitaal plaats.

Deelname € 175,-