• Startdatum:
 • 13 oktober 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Physician assistant

Accreditaties

 • ABAN:
 • 10
 • KNOV:
 • 10
 • NAPA:
 • 10
 • NAPA:
 • 2
 • ABAN:
 • 2

Let op: deze nascholingsbijeenkomst wordt georganiseerd op een externe locatie. Toegang tot de bijeenkomst is enkel mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Lees de berichtgeving op onze website voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zwangere vrouwen, of vrouwen in de vruchtbare levensfase, met reeds bestaande medische aandoeningen vormen een uitdaging voor behandelende artsen om het best mogelijke resultaat voor hen en hun kinderen te garanderen. Voor hen is een multidisciplinaire aanpak van groot belang, waarbij artsen uit verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken.

Deze cursus bestaat uit twee dagen en een e-learning. De eerste dag wordt er aandacht besteed aan Preconceptiezorg. Preconceptiezorg is het geheel aan maatregelen dat men al vóór de conceptie kan nemen om een gezonde zwangerschap en een gezond kind te bevorderen. Door middel van voorlichting, counseling en preventief beleid, kunnen geïnformeerde keuzes gemaakt worden en kunnen risico’s worden geminimaliseerd.

Belangrijk onderdeel van deze eerste nascholingsdag is de e-learning. Dankzij deze voorbereidende e-learning, die u van tevoren zelf doet, raakt u bekend met preconceptiezorg. Door het interactieve karakter van de e-learning en het oefenen met realistische casussen wordt gepoogd de transfer naar de praktijk te vergemakkelijken. De e-module duurt circa 2,5 uur wordt voorafgaand aan de cursusdag afgesloten met een toets.

De tweede dag ligt de focus op de maternale zorg in de zwangerschap. Sommige (preexistente) ziekten vlammen op tijdens de zwangerschap of in het kraambed. Andere aandoeningen ontwikkelen zich tijdens de zwangerschap. Een juiste behandeling van deze aandoeningen kan een uitdaging zijn.

De lezingen van experts binnen het thema worden gedurende de dagen afgewisseld met casuïstiek en interactieve klinische discussies over diagnose en behandeling van hoog risico zwangere vrouwen. Er worden praktische handvatten geboden tot het aangaan van een gesprek met 'de kinderwens' als onderwerp en het maken van samenwerkingsafspraken in de eigen kliniek of doorverwijzingen.

Wij streven ernaar u te inspireren en naar uw werkplek terug te laten keren met meer kennis en motivatie om de zorg voor hoog-risico zwangeren nog beter te maken.

Doelgroepen
Gynaecologen, anesthesiologen, cardiologen, internisten (met name MDL-artsen, reumatologen en oncologen), klinisch verloskundigen en fertiliteitsartsen. Ook AIOS en gespecialiseerde verpleegkundigen van betreffende specialismen zijn van harte welkom.

Organisatie
De cursus wordt mede georganiseerd door de Werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten van de NVOG.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

• Dr. M.L.P. van der Hoorn, gynaecoloog, LUMC
• Dr. E.E.L.O. Lashley, gynaecoloog, LUMC
• Drs. J.W. Nijkamp, gynaecoloog, UMC Utrecht
• Dr. A.G.M.G.J. Mulders, gynaecoloog, EMC Rotterda

CONCEPT

  Dag 1: woensdag 13 oktober 2021
09:00 Ontvangst en registratie
09:30 Welkom en opening
Drs. Ellen Nijkamp, dr. Lisa Lashley, dr. Marie-Louise van den Hoorn en dr. Annemarie Mulders
09.45 Inleidende lezing "Nut en Noodzaak van preconceptiezorg"
Dr. Annemarie Mulders
10:15 De ontwikkeling en implementatie van een richtlijn preconceptiezorg
Dr. Onno Teng
10:45 Klinische genetica en preconceptie zorg
Dr. Klaske Lichtenbelt
11:15 Koffiepauze
11:45 Medicatie en preconceptiezorg
Drs. Loes de Vries
12:15 Medisch ethische discussie rondom preconceptiezorg 
Dr. Hafiz Ismaili M'hamdi
12:45 Lunchpauze
13:45 Werkgroep ronde 1, met casuïstiek van SLE, CVA, cardiologie, MDL
Begeleid door specialist en perinatoloog (o.a. dr. Onno Teng, dr. Paul den Exter, drs. Martijn Kauling en dr. Marijn Visschedijk)
14:45 Theepauze
15:15 Werkgroep ronde 2, met casuïstiek van SLE, CVA, cardiologie, MDL
Begeleid door specialist en perinatoloog (o.a. dr. Onno Teng, dr. Paul den Exter, drs. Martijn Kauling en dr. Marijn Visschedijk)
16:15 Plenaire afsluiting
16:30 Einde programma
  Dag 2: donderdag 14 oktober 2021
09:15 Ontvangst en registratie
09:45 Welkom en opening
10:00 Acute Fatty Liver of Pregnancy 
Prof. dr. Thomas van den Akker
10:30 Cardiologische aandoeningen en zwangerschap 
Dr. Heleen van der Zwaan
11:00 Koffiepauze
11:30 Longziekten en zwangerschap
Dr. Christof Majoor
12:00 Dialyse en zwangerschap, chronisch nierlijden 
Dr. Titia Lely
12:30 Lunchpauze
13:30 Werkgroep ronde 1, met casuïstiek van kanker, IC, HUS/AKI
Begeleid door specialist en perinatoloog (o.a. dr. Christianne Lok, dr. Sesmu Arbous en dr. Arjan van Zuilen)
14:25 Wisseltijd
14:30 Werkgroep ronde 2, met casuïstiek van kanker, IC, HUS/AKI
Begeleid door specialist en perinatoloog (o.a. dr. Christianne Lok, dr. Sesmu Arbous en dr. Arjan van Zuilen)
15:30 Theepauze
16:00 Werkgroep ronde 3, met casuïstiek van kanker, IC, HUS/AKI
Begeleid door specialist en perinatoloog (o.a. dr. Christianne Lok, dr. Sesmu Arbous en dr. Arjan van Zuilen)
17:00 Plenaire afsluiting
Dr. Marie-Louise van der Hoorn
17:15 Einde programma
Prof. dr. T.H. van den Akker
Gynaecoloog, LUMC
Dr. M.S. Arbous
Dr. A.C.C. Evers
gynaecoloog, UMC Utrecht
Dr. P.L. den Exter
Internist-vasculair geneeskundige, LUMC
Dr. M.L.P. van der Hoorn
Gynaecoloog, LUMC
Dr. H. Ismaili M'hamdi
ethicus, Erasmus MC
Drs. R.M. Kauling
Dr. E.E.L.O. Lashley
Dr. A.T. Lely
gynaecoloog, UMC Utrecht
Dr. K.D. Lichtenbelt
klinisch geneticus, UMC Utrecht
Dr. C.A.R. Lok
Gynaecologisch oncoloog, Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam, locatie Antoni van Leeuwenhoek
Dr. C.J. Majoor
longarts, Flevoziekenhuis
A.G.M.G.J. Mulders
gynaecoloog, Erasmus MC
Dr. J.W. Nijkamp
Gynaecoloog, UMC Utrecht
Dr. M. Sueters
Gynaecoloog, LUMC
Dr. Y.K.O. Teng
Nefroloog, LUMC
drs. M.B. Veenhof
Verloskunde, LUMC
Dr. M.C. Visschedijk
MDL-arts, UMCG
Drs. L.C. de Vries
Arts, bijwerkingencentrum Lareb
Dr. A.D. van Zuilen
Nefroloog, UMC Utrecht
Dr. H.B. van der Zwaan
cardioloog, UMC Utrecht
Van Der Valk Hotel Sassenheim-Leiden
Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim

Let op: deze nascholingsbijeenkomst wordt georganiseerd op een externe locatie. Toegang tot de bijeenkomst is enkel mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Lees de berichtgeving op onze website voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs.

Deelname beide dagen (13 en 14 oktober 2021) € 750,-
Deelname één dag (13 of 14 oktober 2021) € 395,-
Kortingstarief AIOS beide dagen (13 en 14 oktober 2021) € 590,- (€ 160,- korting)
Kortingstarief AIOS één dag (13 of 14 oktober 2021) € 295,- (€ 100,- korting)

Cursusprijzen zijn inclusief e-learning.

Hotelovernachting
Hotelovernachtingen kunt u zelf tot 1 oktober 2021 voor € 110,- per nacht (o.b.v. logies en ontbijt) boeken bij het Van der Valk Hotel via banqueting@sassenheim.valk.com o.v.v. SAS-GF22278 (op basis van beschikbaarheid). 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven