• Startdatum:
 • 9 september 2020
 • Cursusduur:
 • 4 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

Accreditaties

 • VSR:
 • 14
 • NAPA:
 • 16

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de cursus op de geplande data door. Binnenkort ontvangt u bericht over uw inschrijving.

Boerhaave nascholing behoudt zich het recht voor de cursus alsnog te annuleren/te verplaatsen naar een latere datum of de locatie te wijzigen, op geleide van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19.

We hopen op uw begrip.

-------------------

Patiënten die in hun laatste levensfase zitten verdienen de beste vorm van zorg. Het is daarom belangrijk dat u als toekomstig medisch specialist verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau beheerst. Met de lesstof uit deze cursus wordt u vaardiger in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau. 

Voor wie is deze cursus?
​​​​​​De cursus is bedoeld voor AIOS van elk medisch specialisme uit de Leidse OOR regio, verpleegkundig specialisten (2 plaatsen beschikbaar) en physician assistants (2 plaatsen beschikbaar).

Palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau
De cursus bestaat uit vier dagdelen en wordt aangeboden in kleine groepen van maximaal 20 artsen in opleiding tot specialist (AOIS). Voor drie bijeenkomsten ontvangt u ter voorbereiding een korte e-learning module die u moet doorlopen. In deze e-learningmodule is vooral basale kennis verwerkt, ter voorbereiding op de cursus.

Eén middag is gewijd aan interdisciplinair samenwerken en is gezamenlijk met AIOS huisartsgeneeskunde, AIOS specialist ouderengeneeskunde.

In de bijeenkomsten wordt zowel ingegaan op medisch inhoudelijke kennis als de toepassing daarvan in de praktijk. Voor dagdeel 4 bereiden alle deelnemers een casus voor die besproken wordt tijdens de cursus.

 Het programma van de cursusdagen gaat in op de volgende hoofdonderwerpen:

 • Symptoommanagement
 • Zorgbeleid op de korte- en lange termijn
 • Samenwerking tussen verschillende disciplines
 • Complexe communicatie rondom keuze over behandeling en levenseinde
 • Crises in de palliatieve fase
 • Medisch ethische overwegingen

Expertisecentrum Palliatieve Zorg
De cursus wordt gegeven door verschillende experts van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De docenten zijn in de praktijk actief als medisch specialisten, kaderartsen palliatieve zorg (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, medisch psychologen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers, of medisch ethici.

Cursuscommissie

Deze cursus is samengesteld door:

 • mw. dr. Y.M. van der Linden, radiotherapeut-oncoloog, hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg, LUMC
 • mw. Drs. E.G. Roelofs, huisarts/kaderarts Palliatieve zorg, Expertisecentrum Palliatieve Zorg
  9 september 2020 - LUMC - V4-36 (gebouw 3)
13:30        Dagdeel 1: Inleiding + Symptoommanagement
17:00 Einde dag 1
  7 oktober 2020 - LUMC - misschien digitaal
13:30 Dagdeel 2: Spirituele zorg en communicatie
17:00 Einde dag 2
  11 november 2020 - LUMC - misschien digitaal
13:30 Dagdeel 3: samenwerken/ketenzorg
17:00 Einde dag 3
  2 december 2020 - LUMC - misschien digitaal
13:30 Dagdeel 4: Symptoommanagement deel 2 en ethiek
17:00 Einde dag 4
Drs. M. Boddaert
Senior medisch specialist, Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC
Drs. J. Bruin
Paramedicus/ Medisch ondersteuner, LUMC
Dr. mr. M.M. Eijkholt
Ethiek & recht gezondheidszorg, LUMC
Drs. F.A. van Gessel
Geestelijk verzorger, LUMC
Dr. C. Hinnen
Paramedicus/ Medisch ondersteuner, LUMC
Prof. Dr. Y.M. van der Linden
Hoogleraar medisch specialist, LUMC
Drs. M.M.H. Lub
Klinisch psycholoog, HMC Bronovo
I Van Mansom
J.F.M. Noord-Stijlen
Verpleegkundig specialist Palliatieve zorg, LUMC
Drs. E.G. Roelofs
Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent EPZ, LUMC
J.M. van Seggelen, MSc
Verpleegkundig specialist palliatieve zorg EPZ, LUMC
Drs. T.J.M. Stalman
LUMC
,

LUMC

Kortingstarief verpleegkundig specialisten en Physician Assistants van het LUMC € 0,-
Kortingstarief aios uit Leidse OOR € 0,-
Deelname verpleegkundig specialist binnen Leidse OOR regio € 500,-

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Wanneer dit niet het geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht.
De kosten voor deze cursus bedragen € 500,-. Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.