• Startdatum:
  • 2 december 2020
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

--------------------------------------------------------------------

De naam van de cursus ‘Osteotomieën van de schedel’ is gekozen omdat hij meer omvat dan de klassieke craniotomie. Het betreft alle convexiteits- en schedelbasis benaderingen die elke neurochirurg dient te beheersen en derhalve tot de huidige standaard kunnen worden gerekend.

Om de diverse benaderingen veilig te kunnen uitvoeren is een gedegen kennis van de chirurgische anatomie vereist. Tijdens de cursus wordt hier veel aandacht aan gegeven. De verschillende benaderingstechnieken beogen een zo adequaat mogelijke expositie van de afwijkingen te bewerkstelligen in combinatie met het vermijden van de ermee verbonden complicaties.

De hands-on cursus vindt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen plaats. 

  Dag 1: woensdag 2 december 2020
09:00 Welkom, inleiding en huishoudelijke mededelingen
09:05 Presentatie en snijzaal midfrontobasaal
Dr. Ruud Dammers
11:00 Pauze
11.15 Pterionaal snijzaal
Dr. Wouter van Furth
13.00 Lunch en presentatie uitbreidingen pterionaal
13.45 Uitbreidingen snijzaal (superolat, OZ, wenkbrauw)
Dr. Wouter van Furth
15:30 Pauze en presentatie midline benaderingen (over de sinus, interhemisferaal, frontaal, transcallosaal
15:45 Midline benaderingen snijzaal
18:30  Gezamenlijk diner
  Dag 2: donderdag 3 december 2020
08:00 Presentatie en snijzaal extraduraal richting sinus cavernosus en cavum van Meckel
Dr. Ruud Dammers en Ernst Delwel
10:00 Pauze en presentatie retrosigmoidaal, uitbreiding naar anterosigmoidaal en subtemporaal met mogelijkheid klieven tentorium
Dr. Jan Metzemaekers
10:15 Retrosigmoidaal met uitbreiding, snijzaal
12:30 Lunch en presentatie mediane suboccipitale craniotomie
Dr. Radboud Koot
13:15 Mediane suboccipitale craniotomie
14:30 Pauze
14:45 Uitbreidingen naar keuze (interhemisferaal transtentorieel, far lateral/posterolateraal
16:00 Afsluiting met borrel en evaluatie
Dr. R. Dammers
Drs. E.J. Delwel
Neurochirurg, Erasmus MC
Dr. W.R. van Furth
Neurochirurg, LUMC
Dr. R.W. Koot
Neurochirurg, LUMC
Dr J.D.M. Metzemaekers
Neurochirurg, UMCG
Prof. dr. S.M. Peerdeman
Neurochirurgie, Amsterdam UMC Locatie VUmc
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden
Deelname  € 880,-
Hotel € 130,-

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

--------------------------------------------------------------------