• Startdatum:
 • 6 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Anders

Accreditaties

 • NIV:
 • 4
 • NVN:
 • 5
 • VSR:
 • 5
 • NAPA:
 • 4

Dit landelijke symposium Hemaferese (voorheen Haags Hemaferese Symposium) is het platform voor bijscholing op het gebied van hemaferese.

Dit dagsymposium is enerzijds bedoeld voor hemaferesemedewerkers en verpleegkundigen die de afereseprocedures uitvoeren, maar ook voor de artsen en medisch specialisten die betrokken zijn bij indicatiestelling en zorg ten aan zien van patiënten en donoren die een hemafereseprocedure ondergaan. Het doel van de dag is dieper in te gaan op veel voorkomende indicaties voor therapeutische aferese door middel van presentaties door experts op de gebieden van myasthenia gravis, anca vasculitis en sikkelcelziekte. Daarnaast zal stamcelmobilisatie en toepassing van autologe stamceltransplantatie centraal staan. Een altijd actuele vraag is hoe stamcellen worden geoogst bij “poor mobilizers?” Hier zal een state of the art lezing over worden gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag welke rol hemaferese gaat spelen in de toekomstige toepassing van gentherapie bij o.a. sikkelcelziekte en SCID. In de middag zal de focus liggen op veneuze toegang bij patienten en donoren en zal er een interactieve sessie op het programma staan  over de toekomst, beschikbaarheid en toepasbaarheid van hemaferese in de ziekenhuizen. Hoe houd je je team competent en 24/7 paraat? De dag eindigt met een debat tussen twee sprekers.

Hemaferese is een techniek en toepassing die in Nederland wordt uitgevoerd door een relatief kleine groep gespecialiseerde medewerkers en verpleegkundigen. De toepassing bij patienten strekt zich uit over meerdere vakgebieden. Een deel van de medewerkers werkt in ziekenhuizen, een ander deel bij de bloedbank. Er is behalve dit symposium geen andere vorm van bijscholing die niet uitgaat van door de industrie-georganiseerde bijeenkomsten over dit onderwerp. Dit maakt dat er een erg grote behoefte is aan een programma gemaakt door medewerkers uit het veld zelf. Diverse artsen (hematologen, nefrologen, neurologen, IC artsen, transfusieartsen) komen in hun werkzaamheden in aanraking met hemaferese. Deze cursus bied ook hen handvaten om zich te verdiepen in de achtergronden en praktijksituaties.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Update myasthenia gravis, anca-vasculitis en sikkecelanemie gerelateerd tot therapeutische aferese.
 • Stamcelaferese gefocust op de “poor mobilizers” en toepassing autologe SCT bij oudere patiënten.
 • Toepassing van gentherapie in autologe stamcellen.
 • Veneuze toegang voor hemaferese en het functioneren van een hemaferese team anno 2020.

Dit symposium wordt gegeven door sprekers van verschillende achtergronden (artsen vanuit de hematologie, nefrologie, neurologie en kindergeneeskunde) en afereseverpleegkundigen. Het symposium bestaat uit lezingen, interactieve sessies en een afsluitend debat. Het ochtendprogramma is een verdieping in achtergronden van patiënten en indicaties (theoretisch). De middag staat meer in het teken van de praktijk. De opgedane informatie leidt tot enerzijds meer verdieping in de achtergronden van ziektebeelden bij patiënten en anderzijds tot direct toepasbare zaken in de praktijk.

Doelgroepen
Dit symposium is bestemd voor:

 • Hemaferesemedewerkers en hemafereseverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen die veel in aanraking komen met patienten die een aferesebehandeling moeten ondergaan (bijv. hematologie verpleegkundigen of nefrologieverpleegkundigen)
 • Transfusieartsen die vanuit de bloedbank werkzaam zijn als hemaferese arts
 • Medisch specialisten die verantwoordelijk zijn voor patiënten die aferese ondergaan (zoals hematologen, nefrologen en neurologen)
 • Kwaliteitsmedewerkers in het veld van hemaferese

Verpleegkundigen kunnen zich inschrijven via www.opleidingenlumc.nl.

Leerdoelen

Na het volgen van dit symposium:

 • kent de deelnemer de laatste stand van zaken op het gebied van therapeutische aferese en toepassing van gentherapie in stamcellen.
 • weet de voordelen en nadelen te benoemen van verschillende methoden van veneuze toegang
 • weet de deelnemer oplossingen van problemen met mobiliseren van stamcellen praktisch toe te passen
 • is de deelnemer in staat om onderscheid te maken tussen perifere bloedstamcelmobilisatie en beenmergoogsting
 • is de deelnemer in staat om in het eigen hemafereseteam te versterken met betrekkking tot competenties en motivatie.

Cursuscommissie
Het programma van dit symposium is samengesteld door:

 • I.E.M. de Beer-Wekking, hemafereseverpleegkundige, LUMC
 • M. Grootes, hemafereseverpleegkundige, ErasmusMC
 • Dr. J.L. Kerkhoffs, internist-hematoloog, HagaZiekenhuis
 • Dr. T. Netelenbos, internist-hematoloog, LUMC / HagaZiekenhuis

Dit is een gesponsorde bijeenkomst.

08:45 Registratie en ontvangst
  Voorzitter: dr. Tanja Netelenbos
09:25 Opening
Dr. Pierre Wijermans
09:30 Therapeutische aferese: Myastenia Gravis
Dr. Tanja Netelenbos
10:00 Therapeutische aferese: Anca vasculitis
Dr. Pieter van Paassen
10:30 Therapeutische aferese: Sikkelcelanemie
Dr. Jean Louis Kerkhoffs
11:00 Koffiepauze
11:30 Stamcelaferese: Poor mobilizers
Dr. Otto Visser
12:00 Stamcelaferese: autologe transplantatie ouderen met Myeloom
Claudia Stege, MSc
12:30 Stamcelaferese: Gentherapie bij kinderen
Prof. dr. Arjan Lankester
13:00 Lunchpauze
  Voorzitter: dr. Jean Louis Kerkhoffs
14:00 Veneuze toegang op het aferesecentrum, ervaringen uit het UZ Leuven
Dirk Berckmans
14:30 Interactieve sessie / hemafereseteam: bezetting, competentie nu en in de toekomst
Ingrid de Beer-Wekking en Meriam Grootes
15:00 Theepauze
15:30 Pro-Con debat – perifere bloedstamceldonatie versus beenmergdonatie
Mirjam Fechter en prof. em. Anneke Brand
16:00 Afsluiting
I.E.M. de Beer-Wekking
Hemafereseverpleegkundige, LUMC
D. Berckmans
Afereseverpleegkundige en kwaliteitsbeheerder, Aferesecentrum UZ Leuven, België
Prof. em. A. Brand
Internist-hematoloog, LUMC
M. Fechter
Donorarts, Matchis
M. Grootes
Hemafereseverpleegkundige, ErasmusMC
Dr. J.L.H. Kerkhoffs
Prof. dr. A.C. Lankester
Kinderimmunoloog-infectioloog, LUMC-WAKZ
Dr. T. Netelenbos
Dr. P. van Paassen
Internist-immunoloog / nefroloog, MUMC
C.A.M. Stege
Dr. O. Visser
Internist-hematoloog, Isala Zwolle
Dr. P.W. Wijermans
Internist-hematoloog, HagaZiekenhuis
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: Onderwijsgebouw (Gebouw 3)
Zaal: Burumazaal

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname medisch specialisten: € 90,-
Deelname verpleegkundigen:
(inschrijven via www.opleidingenlumc.nl)
€ 40,-