• Startdatum:
  • 20 januari 2020
  • Cursusduur:
  • 3 dagen
  • Werkzaam als:
  • AIOS

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel voor de maand maart te annuleren.

Deelnemers en sprekers zijn/worden door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

De cursus omvat drie dagen, twee dagen theoretisch en praktisch onderwijs en een terugkomdag. De cursus vangt aan op maandag 20 januari (deze dag heeft tevens een avondprogramma) 
De terugkomdag op 16 maart wordt ingevuld met door cursisten aangedragen casuïstiek.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Iedere deelnemer oefent in een rollenspelsituatie het voeren van adviesgesprekken.

Leerdoelen

  • De cursist heeft zich de communicatieve basisvaardigheden voor gespreksvoering in de klinisch genetische praktijk eigen gemaakt
  • De cursist kan werken met een practice based model om gesprekken in de klinisch genetische praktijk te structureren en passende communicatieve strategieën te hanteren
  • De cursist kan emoties van de adviesvrager herkennen en adequaat reageren op deze emoties
  • De cursist heeft inzicht in zijn/haar persoonlijke dynamiek in relatie tot de adviesvrager
  • De cursist heeft basale kennis van de familiedynamiek rond erfelijke aandoeningen

Doelgroep
De doelgroep bestemd voor assistenten in opleiding tot klinisch geneticus en genetisch consulenten. 

De cursus zal gegeven worden door mevrouw dr. L.B. van der Meer, psycholoog, afdeling Klinische Genetica, LUMC

Concept programma

  Maandag 20 januari 2020
09:30 Registratie en ontvangst
10:00 Introductie en toelichting op het programma
10:30 Theorie en oefeningen: vragen, parafraseren, gevoelsreflectie en samenvatting
11:15 Theorie: werken met een practice based model (1)
12:30 Lunch
13:30 Theorie: omgaan met emoties en non-verbale communicatie
14:00 De eerste fase van het intakegesprek (acteurs & deelnemers 1 en 2)
14:45 De eerste fase van het intakegesprek (acteurs & deelnemers 3 en 4)
15:30 Theepauze
15:45 Theorie: werken met een practice based model (2)
16:30 Het vervolg van het intakegesprek (acteurs & deelnemers 5 en 6)
17:15 De ervaringen van de dag
17:30 Borrel en diner
19:30 Partnerrelatie en familiedynamiek bij erfelijke aandoeningen
21:00 Einde dag 1
   
  Dinsdag 21 januari 2020
09:00 Theorie: Uitslaggesprek
09:30 Het uitslaggesprek (acteurs & deelnemers 7 en 8)
10:30 Koffiepauze
10:45 Het uitslaggesprek (acteurs & deelnemers 9 en 10)
11:30 Theorie: werken met een practice based model (3)
12:00 Lunch
13:30 Film: uitslaggesprek
14:15 Omgaan met emoties (acteurs & deelnemers 11 en 12)
15:30 De ervaringen van de dag
15:45 Voorbereiding terugkomdag
16:00 Afsluiting
  Maandag 16 maart 2020
09:30 Ontvangst en registratie
10:00 Introductie
10:05 Casuïstiek deelnemers 1 en 2
10:45 Casuïstiek deelnemers 3 en 4
11:30 Casuïstiek deelnemers 5 en 6
12:30 Lunch
13:30 Casuïstiek deelnemers 7 en 8
14:15 Casuïstiek deelnemers 9 en 10
15:00 Casuïstiek deelnemers 11 en 12
15:45  Evaluatie
16:00 Einde cursus
Dr. L.B. van der Meer
Psycholoog, LUMC
Kasteel Oud-Poelgeest
Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstgeest
Deelname 3 dagen excl. overnachting, inclusief lunch en diner € 1.025,-
Optioneel:   
Hotelovernachting incl. ontbijt 20 - 21 januari 2020 € 127,-
Hotelovernachting incl. ontbijt 15 - 16 maart 2020 € 127,-

Doelgroep
De doelgroep bestemd voor assistenten in opleiding tot klinisch geneticus en genetisch consulenten.