• Startdatum:
  • 10 februari 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Een goede communicatie tussen arts en patiënt is van levensbelang. In deze cursus leert u als arts in opleiding tot specialist (aios) hoe u beter kunt communiceren met patiënten in dagelijks voorkomende situaties en tijdens lastige gesprekken. 

Voor wie is deze cursus?
Arts in opleiding, jaar 1 en 2 (2e helft van het 1ste jaar, 1ste helft van het 2e jaar).

Communiceren in de zorg
In deze cursus krijgt u de mogelijkheid uw repertoire van communicatieve vaardigheden uit te breiden. Zo leert u bijvoorbeeld methodes te herkennen en te benoemen die de communicatie in het consult beïnvloeden. Daarnaast leert u doelgericht verschillende professionele houdingen te kiezen in het gesprek met de patiënt.

Communiceren met collega’s
In de cursus wordt de communicatie met onder andere collega’s, leidinggevenden en paramedici uitgebreid besproken. Ook wordt ingegaan op uw eigen leerwensen. Welke communicatievaardigheden wilt u bijvoorbeeld beter leren toe te passen in gesprek met de patiënt? Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een slecht nieuws gesprek, omgaan met agressieve patiënten, het hanteren van conflicten en het verzoek om obductie of orgaandonatie.

Communicatietechnieken
In de werkgroep bijeenkomsten bespreekt u de theorie en oefent u verschillende technieken met andere cursisten. De oefeningen worden na afloop uitgebreid besproken. Een bijeenkomst eindigt met een samenvatting van de ‘take home messages’.

Trainingsacteurs
Om realistische en goede oefensituaties te creëren wordt er in de cursus gebruik gemaakt van trainingsacteurs. De cursus wordt gegeven door een clinicus en een gedragswetenschapper. Bij deelname aan de cursus wordt verwacht dat u als deelnemer actief deelneemt aan rollenspellen in de rol van patiënt, dokter of observator. U geeft en ontvangt nuttige feedback op uw communicatief handelen.

09:15     Registratie
09:30 Programma
16:30 Afsluiting
Drs. J. Ben Meftah
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Drs. L.H. Savalle
Interventie cardioloog, HMC Westeinde
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw 3
V3-36
3e etage
Parkeren en bereikbaarheid

Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,-
Deelname medewerker niet-Leidse OOR ziekenhuizen € 500,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.