• Startdatum:
 • 18 september 2020
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Beschrijving:
Recidiverende ééndaagse scholing, verdeeld over twee ochtenden: vrijdag 18 september 2020 en vrijdag 15 januari 2021.
Frequentie 1/jaar.

Cursus voor docentcoaches
In het kader van professionalisering van docenten wordt een unieke cursus ontwikkeld. De cursus sluit goed aan bij het moderne onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt. Zij zijn tegenwoordig ook procesbegeleider, coach en docent op competenties zoals communicatie, samenwerken en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches en docenten klinisch redeneren LBV bij de Bachelor Geneeskunde. Bij de opzet van de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches van het LUMC en klinisch-redeneren docenten LBV gratis. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen. Dit jaar, in verband met de corona-maatregelen, wordt de cursus online aangeboden.

Inhoud cursus
Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie Docentcoach en docent lijnonderwijs: coach, trainer, organisator en beoordelaar.
Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden, en bij de vraag hoe handelen bij geval van studenten met problemen.

Thema's
Integratie lijnonderwijs met blokken, professioneel gedrag, reflectie en feedback, persoonlijks ontwikkelingsplan, kernkwadranten van Ofman, roos van Leary algemene feedback regels, Calgary Cambridge model consultvoering, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, beoordeling en toetsing van competenties, monitoren van onprofessioneel gedrag, tool kit bij studenten met probleemgedrag, inclusief onderwijs, ins en outs van het online onderwijs, , coach-matrix van Kouwenhoven

Workshops
U kunt zich voor beide cursusdagen inschrijven voor een inwerksessie en een workshop. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden en ook kunnen er eventuele kleine aanpassingen in het programma aangebracht worden. Deelname aan de workshops is op volgorde van inschrijving.

Leerdoelen
Voorbereiding

 • Docenteninformatie over LBV1, LBV2, LBV3 en KRCV op Brightspace
 • Toegezonden literatuur

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.

Na afloop van deze Coach de Coach Leidse Lijnen:

 1. Is de deelnemer in staat zijn rol als docentcoach of docent klinisch redeneren LBV goed te omschrijven, in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Is de deelnemer in staat de afwisselende modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten.
 3. Kan de deelnemer studenten begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 4. Kan de deelnemer op de gestandaardiseerd manier de voor hem relevante competenties beoordelen en een rijke narratieve feedback geven.
 5. Kan de deelnemer de studenten met problemen vroegtijdig herkennen en de juiste hulpmiddelen inschakelen.
 6. Heeft de deelnemer zijn eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen geformuleerd

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches en docenten klinisch redeneren LBV van de opleiding GNK van het LUMC.

DEELNAME TIJDENS CURSUSDAG
Log in met uw ucloninloggegevens op video.leidenuniv.nl, ga naar My channals en kies het kanaal “Coach de coach LBV 2021”. Zo wordt uw aanwezigheid op uw naam geregistreerd.

(Mocht dat niet lukken, dan kunt u eventueel de link nog gebruiken (geldt met name voor de DC die als laatst bijgekomen zijn i.v.m. looptijd regelen bevoegdheden)
https://smart.newrow.com/#/room/tzj-429
wachtwoord: CdClbv2021
(inloggen via Google Chrome)

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • mw. J. Mol, LUMC, DOO

Dag 1 : Vrijdag 18 september 2020

08:30 Online ontvangst met self made koffie 
08:45 Leidse lijnen en visie op het onderwijs, de ontwikkelingen
09:15 Online onderwijs in COVID tijd: Brightspace, Kaltura, Feedbackfruits, Epass, Teams (Checklist structuur, zichtbaarheid, community, feedback)
09.30 Self made koffie
09:40 Inwerk-sessie 1
 
 • Room 1 - LBV1, DC's Jaar 1
 • Room 2 - LBV2, DC's Jaar 2
 • Room 3 - LBV3, DC's Jaar 3, student-assistenten
11:40 Lunch klaarmaken en meenemen naar de volgende sessie
12:00 Workshop serie 1
 
 • Room 1 - Nieuwe systematiek feedbackonderwijs en zelfreflectie.
  Jaar 1 t/m 3
 • Room 2 - Koudwatervrees online onderwijs? Q&A sessie op de drie applicaties. Bespreken en doen van opdrachten in de verschillende applicaties. Oefensessie
 • Room 3 - Extra netwerk voor studenten in Covid tijd en herkennen 'probleemstudent'. Werkwijze DC/ Studentmentor / studieadviseur? En de relatie met de medisch psycholoog?
  Jaar 1 en 2
13:30 Optioneel: Nabespreking
14:00 Einde programma

Dag 2 : Vrijdag 15 januari 2021

08:30 Workshop serie 2
 
 • Room 1 - Hoe word je vaardig in aanspreken? Verdieping: Prikkelen tot ontwikkeling van de student (acteur/student assistent). (Scenariotraining met een acteur/studente).
  Jaar 1 t/m 3
 •  Room 2 - Hoe geef je een inclusief onderwijs tijden en buiten Coronatijd?
  Jaar 1 en 3
 • Room 3 - Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefene met zelfingebrachte  onderwerpen.
  Jaar 1 t/m 3
10:00 Self made koffie
10:15 Workshop 3
 
 • Room 1 - Bachelor eindtermen consultvoering en klinisch redeneren: Effectief feedback geven en beoordelen m.b.v. rubrics consultvoering en klinisch redeneren.Jaar 1 t/m 3
 • Room 2 - Bachelor eindtrmen LO aan de hand van filmvoorbeelden en rubric. Hoe onderwijzen, hoe beoordelen?
  Jaar 2 en 3
 • Room 3 - Intervisie uitleg gestrutureerde gesprekstechniek; oefenen  met zelfingebrachte onderwerpen
  Jaar 1 t/m 3
12:15 Lunch klaarmaken en meenemen naar de volgende sessie
12:30 Rol van lijnonderwijs in het nieuwe Raamplan
13:30 Einde programma
Dr. P.C. Barnhoorn
Dr. E.A. Dubois
Adviseur Onderwijs Expertise Centrum, LUMC
Dr. M. Houtlosser
Drs. J. Mol
Adviseur onderwijs, LUMC
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
A.K. Olijve
Studie-adviseur Geneeskunde Bachelor, LUMC
Dr. A.H. Pieterse
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Dr. A. Sramek
Dr. D. Steenbeek
Kinderrevalidatiearts, Adelante
B.E. Stolk
Studie-adviseur, LUMC
Dr. J.A. de Wilde
ONLINE
,

Gratis.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven