• Startdatum:
  • 31 januari 2020
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, Anders

Accreditaties

  • ABAN:
  • 30

Zorginstanties moeten goede en verantwoorde zorg leveren. Het is daarom belangrijk dat relevante wetgeving wordt toegepast in verschillende interne regels en processen. Een goede Compliance Officer stuurt aan op een open bedrijfscultuur en kan voorkomen dat er misstanden in de zorg plaatsvinden. Wilt u van grote waarde zijn voor uw zorginstelling? Schrijf u dan in voor onze opleiding tot Compliance Officer. 

Rol Compliance Officer
Externe toezichthouders kunnen hard optreden wanneer er misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien vaak breed uitgemeten in de media. Als Compliance Officer zorgt u dat het compliance programma van uw zorginstelling up to date is en blijft. Tijdens de opleiding krijgt u een goed beeld van alle relevante zorgwetgeving en die in aanverwante rechtsgebieden. Ook voor mensen die geen compliance officer willen worden, maar zich wel willen verdiepen in compliance binnen de zorg, vormt deze opleiding een uitstekende basis.

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is om de deelnemers aan de hand van interactieve colleges en bestudering van het Handboek Compliance in de Zorg actuele grondige kennis van een goede compliance bij zorginstellingen bij te brengen. Deelnemers kunnen er voor kiezen om alleen een certificaat te halen waarop de door hen gevolgde onderdelen worden vermeld. Dit zal met name aantrekkelijk zijn voor degenen die niet zelf de functie van Compliance Officer bij een zorginstelling (willen) vervullen maar wel beroepsmatig geïnteresseerd zijn in Compliance in de Zorg.

Maak zelf een compliance programma
Gedurende de opleiding wordt iedere deelnemer in staat gesteld om te werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet of een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan, ontvangt de deelnemer een certificaat en beschikken de deelnemers (en diens zorginstelling) die ervoor gekozen hebben een compliance plan te schrijven of te actualiseren over een aanzet voor een compliance programma.

Doelgroep

  • Managers, concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau HBO en WO.

Geaccrediteerd
De opleiding 'Registeropleiding Compliance Officer in de zorg 2020' is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, Hoogleraar Universiteit Utrecht, advocaat bij Loyens & Loeff

Coördinator praktijk
Mr. dr. Marc Wiggers, advocaat Loyens & Loeff

Docenten
Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.

Cursusdata
Startdatum is 31 januari 2020. De overige data zijn: 6 maart, 27 maart, 17 april en 15 mei 2020 (onder voorbehoud)

Overig
Meer Kennis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094. Als erkend CRKBO opleidingsinstituut (geregistreerd als “W.J. Oostwouder”) zijn de onderwijsactiviteiten van Meer Kennis vrijgesteld van btw.

Reacties op voorgaande cursussen

"De registeropleiding compliance officer in de zorg gaf mij als deelnemer op integrale wijze inzicht. Het gaat daarbij om de hele range van compliancethema's van de zorg: van mededinging en privacy, correct declareren en fiscaliteit tot aan kwaliteit en veiligheid" Mireille Pluijgers, arts np, MSc.

"Nooit eerder over compliance officer in de zorg gehoord, totdat ik er bij toeval over las, de opleiding besloot te gaan volgen en nu met volle tevredenheid terugkijk op een geslaagde opleiding die mijn kennis over compliance, in mijn geval in de gehandicaptenzorg, absoluut heeft verrijkt!’’ Trudy Janson, bestuurssecretaris/beleidsmedewerker.

 

 

 

31 januari 2020 Nut en noodzaak van een Compliance Officer en een complianceplan
6 maart 2020 Ethiek en Marktwerking
27 maart 2020 Privacy en Kwaliteit veiligheid
17 april 2020 Governance
15 mei 2020 Financiering in de zorg, risicomanagement, werken aan een complianceplan


Het volledige programma kunt u als pdf downloaden
.

Loyens & Loeff Amsterdam
Fred Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam

Voor deze opleiding gelden early fee registratiekosten. Deze early fee geldt tot 1 januari 2020. U betaalt dan slechts € 2970,-  Als u zich wilt aanmelden voor de gehele opleiding, klik dan hier.

De 10% korting geldt ook voor snelle beslissers die zich voor een losse modules aanmelden, namelijk € 765,-.

Na 01-01-2020 zijn de kosten deelname € 3.300,- voor de gehele opleiding (5 dagen) of € 850,- per afzonderlijke opleidingsdag.

Gehele opleiding, early fee  € 2970,- 
Losse module, early fee  € 765,-
Gehele opleiding, normaal tarief  € 3.300,-
Losse module, normaal tarief  € 850,- 

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven