• Startdatum:
  • 26 november 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

De cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie vindt dit najaar plaats in Leiden. Vanwege de richtlijnen kunnen 30 AIOS deelnemen aan deze cursus in Leiden. U kunt zich inschrijven op de wachtlijst, zodat wij  de gelegnheid hebben om 15 AIOS kunnen plaatsen uit de regio Amsterdam en 15 AIOS uit de Leidse regio.

U gaat als 1e, 2e of 3e jaars AIOS in de snijzaal van het LUMC aan de slag met de anatomie van:
- embryologie en aangeboren afwijkingen
- inwendige geslachtsorganen
- het bekken
- de buikwand

Voorafgaand aan deze dag vragen wij u een e-learning module te doorlopen. 

De cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie is in een nieuw jasje gestoken en sinds maart 2019 beschikbaar voor de AIOS Gynaecologie en Verloskunde. Deze praktische cursus is een landelijk georganiseerde cursus en wordt gegeven in 2 regio’s: regio Zuid-Oost en regio Noord-West. In de regio Noord-West vindt de cursus alternerend plaats in Amsterdam en Leiden. Er is een nieuwe opzet met 2 gesplitste dagen: 1 dag basiscursus en 1 dag gevorderde cursus.
Er zijn nieuwe preparaten, nieuwe voordrachten, een nieuw boek, een e-learning en vooral weer enthousiaste teams die de AIOS anatomie willen leren die kan worden toegepast in de praktijk.

Binnen het Concilium is besloten de basiscursus primair toegankelijk te maken voor 1e, 2e en 3e jaars gynaecologen in opleiding. De eerder aangemaakte centrale wachtlijst komt voor deze cursus daarom helaas te vervallen en AIOS moeten zich opnieuw aanmelden.
4e, 5e en 6e jaars AIOS, die ondanks hun reeds opgedane ervaring toch graag de basiscursus willen volgen mogen zich opgeven, maar komen bij voldoende aanmeldingen van 1e, 2e en 3e jaars in eerste instantie niet in aanmerking.
De regio’s functioneren als communicerende vaten, waarbij er uiteindelijk gestreefd wordt naar een centraal aanmeldingspunt. AIOS die niet aan de beurt komen in de regio van voorkeur, wordt, als er plaats is, de cursus aangeboden in de andere regio.

Cursuscommissie
Dr. Jogchum Beltman, LUMC
Dr. Mignon van Gent, Amsterdam UMC
Dr. Sandrijne Lambrechts, MUMC+
Prof. dr. Marco de Ruiter, LUMC

09:00 Registratie en koffie (Gebouw 3, V4 - 40
09:15 Opening en inleiding
Jogchum Beltman
09:20 Pre-toets
Jogchum Beltman en Marco de Ruiter
09:30 Inwendige geslachtsorganen
Jogchum Beltman en Marco de Ruiter
10:10 Embryologie en aangeboren afwijkingen
Bernadette de Bakker  en Sam Schoenmakers
10:55 Koffie
11:00 Buikwand
Mignon van Gent
11:30 Bekken
Bas Boekestijn en Ikram Abdennabi
12:00 Anatomische demonstraties; eerste ronde anatomsiche demonstraties
Embryologie - Bernadette de Bakker
Inwendige geslachtsorganen - Marco de Ruiter
Bekken - Jogchum Beltman en Sam Schoenmakers/ (tot 14:00 uur)
Buikwand - Tamara Steenstra
Radiologie - Bas Boekestijn en Annemarie Bruining
12:45 Lunchpauze
13:35 Tweede ronde anatomische demonstraties
14:15 Derde ronde anatomische demonstraties
14:55 Theepauze
15:15 Vierde ronde anatomische demonstraties
15:55 Vijfde ronde anatomische demonstraties
16.35 Post toets
17:00 Afsluiting
B.S. de Bakker
Klinisch embryoloog, Amsterdam UMC
Dr. J.J. Beltman
Gynaecoloog, LUMC
A.F.J. Bergwerff
gynaecoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Drs. B. Boekestijn
Radioloog, LUMC
Drs. A. Bruining
Drs. M.D. van Gent
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Prof. dr. M.C. de Ruiter
(Wetenschappelijk) onderzoeker, LUMC
S. Schoenmakers
Gynaecoloog, Erasmus MC
T. Steenstra Toussaint
Gynaecoloog, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden
Deelname  € 375,-