• Startdatum:
 • 21 november 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, PhD, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • Aangevraagd

Het symposium is ook bedoeld voor GGZ Professionals en Jeugdzorg!

Dit wetenschappelijk symposium gaat over onverwerkt trauma en verlies. Trauma en verlies kunnen eenmalig voorkomen of bij herhaling. Afhankelijk van draagkracht en draaglast kan trauma en verlies tot zowel lichamelijke als psychische klachten en gevolgen leiden. Het is dus een onderwerp dat van belang is voor zowel ons lichamelijke als psychische welzijn. Als trauma of verlies onverwerkt blijven, kan zich dat uiten in onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid of in psychopathologie. We weten inmiddels dat onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid en psychopathologie elk op een unieke manier te relateren zijn aan de hersenen van o.a. adolescenten. Beide routes kunnen op hun beurt weer het functioneren van het lichaam beïnvloeden. Aandacht voor (onverwerkt) trauma en verlies is daarom in elke anamnese van cruciaal belang om een goede inschatting van zowel soma als psyche te kunnen maken.

Keynote-sprekers zijn:

 • Gordon Harper MD,            Associate Professor of Psychiatry @ Harvard Medical School, Boston, USA. He has specialized in child abuse and neglect, child protection and public health issues;
 • Frances Nkara MSc MA,    PhD candidate is physical chemist, biophysicist, cognitive linguist, filmmaker and finishing a PhD in psychology at the University of California at Berkeley, specializing in attachment;
 • Nermina Kravic MDPhD  Child and adolescent psychiatrist @ Department of Psychiatry, Tuzla University Clinical Center, and School of Medicine, Tuzla University, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Alfons Crijnen, MD PhD,   Child and adolescent psychiatrist/director at De Opvoedpoli and researcher at the Department of Forensic Orthopedagogy, University of Amsterdam. Dr Crijnen is specialized in child abuse and neglect, initiator of ‘Voorzorg’ (Nurse Family Partnership) 
                                               program in the Netherlands and ’Taakspel’.


Als deelnemers hebben deelgenomen aan het symposium zijn ze in staat om:
- de kenmerken van onverwerkt trauma en verlies of onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid te benoemen en te relateren aan traumatische gebeurtenissen.
- de impact van zowel enkelvoudige als cumulatieve of complexe trauma’s in te schatten samenhangend met onverwerkt trauma en verlies.
- met meer inzicht in de gevolgen van zowel kindermishandeling en -verwaarlozing en seksueel misbruik, als collectief traumatisch verlies van geliefden, het belang van gehechtheid en psychopathologie in te schatten.
- weet de deelnemer systematisch denken over zowel gehechtheid als psychopathologie praktisch toe te passen.
- is de deelnemer in staat om onderscheid te maken tussen nare gebeurtenissen in de kindertijd, trauma’s/verliezen respectievelijk onverwerkt trauma of verlies en psychopathologie als gevolg daarvan.
- is de deelnemer in staat om zich een voorstelling te vormen van diverse uitingsvormen van trauma.

Doelgroep
Professionals in de GGZ en somatiek. Ook wetenschappelijk geinteresseerden in onverwerkt trauma en verlies zijn van harte welkom, zoals huisartsen, paramedici en medisch specialisten.

Symposiumcommissie

-(Bijna Dr.) Marie-José van Hoof, Kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut, orthopedagoge; chair Trauma & Child Abuse and Neglect Expertgroup Knowledge Centre Child and Adolescent Psychiatry; Board member Dutch Society for Psychotrauma (NtVP) portfolio psychotrauma youth; Chair working committee Reporting Code Child Abuse & Neglect of the Dutch Society for Psychiatry (NVvP)
-Dr. A.K. Hauber, Manager Zorg Behandelcentrum Persoonlijkheid,Trauma en Hechtingsstoornissen, psychotherapeut, gezondheidszorg psycholoog, specialistisch groepspsychotherapeut NVGP en EMDR-practitioner Europe, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Dit wetenschappelijk symposium onderdeel is van het AMOR & PSYCHE project t.b.v. het Talent4Research fonds

 

15:15   Ontvangst en registratie
  Voorzitter: (bijna) dr. Marie-José van Hoof
Chair Trauma & Child Abuse and Neglect Expertgroup Knowledge Centre Child and Adolescent Psychiatry; Board member Dutch Society for Psychotrauma (NtVP) portfolio psychotrauma youth; Chair working committee Reporting Code Child Abuse & Neglect of the Dutch Society for Psychiatry (NVvP)
15:30 Global measures against child abuse and neglect
Gordon Harper MD, associate professor in child and adolescent psychiatry at Harvard Medical School
16:00 The aftermath of the Srebrenica genocide for first and second generation youth
Nermina Kravic MD, PhD, childpsychiatrist at UKC Tuzla, Bosnia and Herzegovina
16:30 Twofold increased risk for PTSD and borderline personality disorder in unresolved status
Frances Nkara, MSc, MA, PhD candidate, filmmaker
17:00 Child and Murder - Severe trauma in children, disclosure and recognition
Alfons Crijnen, MD PhD, child and adolescent psychiatrist/director at De Opvoedpoli and researcher at the Department of Forensic Orthopedagogy, University of Amsterdam
17:30 Afsluiting met muziek, thee, koffie of sap
18:00 Einde
Dr. A. Crijnen
MD, PhD, child and adolescent psychiatrist/director at De Opvoedpoli and researcher at the Department of Forensic Orthopedagogy, University of Amsterdam
G.P. Harper
M.D. associate professor in child and adolescent psychiatry at Harvard Medical School, USA
Drs. K. Hauber
(Bijna) dr. M.J. van Hoof
Chair Trauma & Child Abuse and Neglect Expertgroup Knowledge Centre Child and Adolescent Psychiatry
N. Kravic
MD, PhD, childpsychiatrist at UKC Tuzla, Bosnia and Herzegovina
F. Nkara
MSc, MA, PhD candidate Berkeley, filmmaker, USA
Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden
071 - 751 99 99
Deelname € 95,00


Graag zouden wij u willen vragen naast het inschrijfgeld een donatie te doen voor het AMOR & PSYCHE project t.b.v. het Talent4Research fonds. Voor meer informatie en doneren klik hier