• Startdatum:
 • 13 september 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NOV:
 • 6
 • VRA:
 • 6
 • NVN:
 • 6

Advanced training spasticiteitbehandeling met botulinetoxine ARM is alleen voor geselecteerde deelnemers.
De toelating is gebaseerd op een voorinschrijving en er vindt een selectie voor deelname plaats op basis van eerdere trainingen en werkzaamheden. 
Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan de Advanced Trainingen (Arm, Been en/of Kind), vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  Op basis van uw antwoorden zullen wij u wel of niet als deelnemer selecteren

De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie , hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vier stations met telkens drie cursisten.

Toegang tot de training wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals die uit 3-daagse cursus of aantoonbare werkervaring op het gebied van de basale echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit en anatomie

Leerdoelen:
Na het doorlopen van de cursusdag

 • Heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm.
 • Weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet.
 • Weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden.
 • De benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren.
 • Heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen.
 • Heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

 

  PROGRAMMA
  Vrijdag 13 September 2019
08:45 Ontvangst en registratie
09:15 Inleiding 
Carel Meskers, Sander Geurts en Anne Marieke Dommisse
10:30 Pauze
10:45 Specifieke anatomie bovenste extremiteit
Maurits Hoonhorst
11:30 Spastische hand: Botuline toxine en handchirurgie, timing en indicatiestelling
Juliette Nijlant en Inge van Cooten 
12:00 Lunch
13:00 Oefenen met echobeeldvorming bij gezonde proefpersonen
Carel Meskers,  Maurits Hoonhorst. Anne Marieke Dommisse, Sander Geurts
15:00 Pauze
15:15 Oefenen met de echobeeldvorming bij spastische patiënten
Carel Meskers, Maurits Hoonhorst, Anne Marieke Dommisse, Sander Geurts
16:30 Overdenkingen behandeling van spasticiteit en het inrichten van een spasticiteitsspreekuur
Sander Geurts
17:15 Afsluiting, evaluatie en borrel
 

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:
Allergan, Merz, Secma en Ipsen.

Vogellanden Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde
Hyacinthstraat 66A, 8013XZ Zwolle
038-4981111

Deelname bedraagt € 325,00

De toelating is gebaseerd op een voorinschrijving en er vindt een selectie voor deelname plaats op basis van eerdere trainingen en werkzaamheden. Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan de Advanced Trainingen (Arm, Been en/of Kind), vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  Op basis van uw antwoorden zullen wij u wel of niet als deelnemer selecteren.

De cursus is mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren: Allergan, Secma, Ipsen en Merz