• Startdatum:
  • 17 september 2019
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Huisarts

Beste huisartsopleiders en stage-opleiders verbonden aan de huisartsopleiding van Leiden,

De thema’s voor de Opleiderstweedaagse in september 2019 zijn:

  • -Ouderengeneeskunde en interprofessioneel leren
  • -Veilig Opleiden
     

DAG 1: OUDERENGENEESKUNDE EN INTERPROFESSIONEEL LEREN
We beginnen met de ont­wikkelingen in de zorg voor ouderen in de eerste lijn. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat betekent dit voor onze praktijk, voor ons als opleiders en voor onze aios? Op het netwerkplein krijg je de gelegenheid om je te informeren over diverse best prac­tices die er regionaal zijn met betrekking tot de zorg voor ouderen in de eerste lijn. Ook is daar de gelegenheid om te netwerken met de stageopleiders ouderengeneeskunde die ook voor deze dag zijn uitgenodigd.

‘s Middags staat interprofessioneel leren centraal, één van de speerpunten in het nieuwe meer­jarenplan. Wat is de meerwaarde? Welke ervaringen zijn hier al mee? Wat is ervoor nodig om interprofessioneel leren in de praktijk te begeleiden? De dag sluiten wij af met een bijeenkomst van de LHOP en een gezamenlijke activiteit.
 

DAG 2: VEILIG OPLEIDEN
Op 18 januari 2019 is door de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen) het actieplan ‘Veilig Opleiden’ aan Huisartsopleiding Nederland gepresenteerd. Het actieplan biedt ons een goed uitgangspunt om gezamenlijk bij het thema stil te staan. De driehoek aios-opleider-insti­tuut staat vandaag centraal. Vanzelfsprekend sluiten hierbij ook aios en stafleden aan. Op de volgende vragen proberen we vandaag antwoorden te vinden:
-Wat houdt veilig opleiden in de driehoek in?
-Wat is ieders mening hierover?
-Hoe kunnen opleiders, aios en stafleden hieraan bijdragen? In workshops kun je hierover je mening en vaardigheden aanscherpen.

We starten plenair met een presentatie door LOVAH over hun actieplan. Hierna zal Paul Brand, bekend kinderarts, auteur en hoogleraar Klinisch Onderwijs aan het UMCG een interactieve lezing geven over hoe feedback en beoordelen zich tot elkaar verhouden. Vervolgens volgt er een semi-plenaire sessie ‘Cultuur van veilig opleiden’. Tot slot zijn er drie workshops waarvan je er één kiest (toelichting op de inhoud van de workshops volgt):

1. De grote Ontkoppelingsshow (o.l.v. het HoutenBeen theater)
2. Help…… de LEOh! (Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde)
3. Van burn-out naar back-in-business.

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN

Landgoed Zonheuvel, Doorn

0343-473500

KOSTEN EN INSCHRIJVING
We vragen je een tegemoetkoming in de kosten van € 350,00 (inclusief overnachting). Het instituut zal de rest van de kosten op zich nemen. Inschrijving zonder betaling is niet geldig. Bij een volledige inschrijving en betaling ontvang je 2 weken voor aanvang van de opleiderstweedaagse een bewijs van deelname.