• Startdatum:
 • 22 mei 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk! Als moderne medisch specialist bent u een duizendpoot. Hoe gaat u om met dit soort situaties? Deze training biedt handvatten voor onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk. De training wordt gegeven in verschillende dagdelen.

Voor wie is deze cursus?
Artsen in opleiding tot specialist (AOIS) werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) of de Leidse OOR-regio kunnen deelnemen aan de training. Voor deze cursus zijn maximaal 12 plekken beschikbaar.

De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Effectief samenwerken met collega’s
In dit tweedaagse programma krijgt u concrete hulpmiddelen om effectief samen te werken en te communiceren met collega’s. De training heeft een interactieve vorm met onder andere een ervaringsuitwisseling, rollenspel en een teamspel. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Zelfreflectie
 • Feedback geven
 • Dagelijkse problematiek in proactief perspectief
 • Hoe goed te luisteren
 • Het hanteren van conflicten
 • Leiding geven en ontvangen

Twee verschillende dagdelen
De training wordt in 2 verschillende dagdelen gegeven. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 22 mei en woensdag 12 juni. Er is geen specifiek toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 4 uur.

Cursuscommissie
Mw. Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, anesthesioloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart, adviseur onderwijs, LUMC, DOO, Onderwijs Expertise Centrum

  Dag 1: 22 mei 2019: 13:30-17:30- locatie V4-46
13:30 1. Inleiding
  2. Kennismaking
  3. Inventarisatie casuïstiek
  4. Pro activiteit
  - Wat is dat
  - Oefenen met pro activiteit
  5. Kernkwadraten
  - Wat zijn dat
  - Oefenen met kernkwadranten
  6. Eerst begrijpen dan begrepen worden luisteren
  - Wat is dat
  - Oefenen met empatisch luisteren
  7. Roos van Leary
  - Wat is dat
  - Oefenen met de roos van Leary
  8. Afsluiting en huiswerk
  Dag 2: 12 juni 2019: 13:30-17:30- locatie J1-117
13:30 1. Teamspel en feedback
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Oefenen met eigen materiaal met de in
    dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund door
    presenaties door de cursisten
  4. Evaluatie en afronding
Drs. R.A.J. Janss
Anesthesioloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, Leiden

22 mei 2019 : Gebouw 3, V4-46

12 juni 2019 : Gebouw 1, J1-117, route 554

Medewerker Leidse OOR € 0,-
Medewerker geen Leidse-OOR € 250,-

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.