• Startdatum:
 • 23 mei 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 4
 • NIV:
 • 5
 • NVvH:
 • 4
 • NOG:
 • 5
 • NVDV:
 • 4
 • NVVP:
 • 4
 • NVRO:
 • 4
 • KNO:
 • 4
 • VSR:
 • 4
 • NAPA:
 • 5

Op 23 mei 2019 organiseert het LUMC/Boerhaave Nascholing, mede namens de werkgroep huidtumoren Leiden/IKNL, voor de tweede keer het symposium Leidse Melanoomdag.

Het LUMC is een landelijk expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van het primair (familiair) huid, mucosaal- en oogmelanoom. Tevens is het een centrum voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde huid- en oogmelanoom. Het symposium levert u kennis op over de herkenning en behandeling van vroege en late stadia van huid, mucosaal- en melanoom in oogheelkundig gebied, alsmede over nieuwe ontwikkelingen en trials.

Verder wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie en diagnostiek van huid- en oogmelanomen.

Het symposium is bedoeld voor huisartsen en voor alle bij de melanoomzorg betrokken professionals (verwijzend medisch specialisten, physician assistants en verpleegkundig specialisten).

Na afloop van het symposium

 • Is de kennis van de deelnemer rond de huidige stand van zaken in de preventie, herkenning, diagnostiek en behandeling van zowel (familiair) huid, mucosaal- als melanoom in oogheelkundig gebied opgefrist en uitgebreid met o.a. nieuwe richtlijnenkennis en meer kennis voor wat betreft bestaande en nieuwe behandelmogelijkheden.
 • De deelnemer heeft een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden in diagnostiek en behandeling van melanoom patiënten op dit moment. Dit stelt de deelnemer in staat makkelijker te communiceren met zijn melanoom patiënten.
 • Daarnaast heeft de deelnemer kennis genomen van en kennis gemaakt met de afdelingen en specialisten die het Leids Melanoom-team vormen waardoor overleg en verwijzingen gestroomlijnd kunnen verlopen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 23 mei 2019.

Symposiumcommissie
dr. H.W. Kapiteijn, dr. N.A. Kukutsch, M. Marinkovic

Doelgroepen
Huisartsen, verwijzende medisch specialisten en specialisten in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

09.30 Ontvangst en registratie
10.00 Opening
Dr. Ellen Kapiteijn
   
  Voorzitter: Nicole Kukutsch
  HUIDMELANOOM
10.15 Preventie huidmelanoom, what's new?
Dr. Nicole Kukutsch
10.30 Laag risico huidmelanoom
Drs. Norbert Ipenburg
10.45 Nooit meer een klierdissectie?
Prof.dr. Jos van der Hage
11.00 Klinische implicaties nieuwe classificatie huidmelanoom
Drs. Mary-Ann ElSharouni
11.15 Erfelijk/familiair huidmelanoom, excl. BAP1
Dr. Remco van Doorn
11.30 Koffiepauze
  Voorzitter: Marina Marinkovic
  ZELDZAME MELANOMEN
12.00 Mucosaal melanoom, gynaecologisch
Dr. Mariette van Poelgeest
12.15 Mucosaal melanoom, KNO-gebied
Drs. Sylvia van Egmond
12.30 Oogmelanoom, incl. rol BAP1, en conjunctivamelanoom
Drs. Marina Marinkovic
12.45 Percutane leverperfusie bij gemetastaseerd oogmelanoom
Dr. Mark Burgmans
13.00 Lunchpauze
   
  Voorzitter: Ellen Kapiteijn 
  ONTWIKKELINGEN IN SYSTEMISCHE BEHANDELINGEN EN PATIENT ADVOCACY
14.00 (Neo)adjuvante behandeling stadium III melanoom
Drs. Liesette Rozeman
14.20 Systemische behandeling stadium IV melanoom
Dr. Ellen Kapiteijn
14.40 Tcel/TIL-therapie
Drs. Monique van der Kooij
15.00 Patient advocacy
Astrid Nollen-de Heer
15.20 Quiz
Dr. Nicole Kukutsch
16.00 Afsluiting

 

drs. M.C. Burgmans
Radiologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
dr. R. van Doorn
drs. S.L. van Egmond
Keel-, Neus- en Oorheelkunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Prof.dr. J.A. van der Hage
Oncologisch chirurg
Drs. N.A. Ipenburg
AIOS Dermatologie en Venerologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. H.W. Kapiteijn
Internist/oncoloog
Drs. M.K. van der Kooij
Dr. N.A. Kukutsch
Dermatologie en Venerologie
Drs. M. Marinkovic
Oogheelkunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
A. Nollen-De Heer
Ambassadeur Oncode KWF
Dr. M.I.E. van Poelgeest
Drs. M.A. el Sharouni
AIOS Dermatologie en Venerologie UMC Utrecht
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Route: 768
Zaal: CZ 1

Deelname € 75,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 50,- (€ 25,- korting)