• Startdatum:
 • 31 maart 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NAPA:
 • 1
 • ABC 1:
 • 1
 • NVMDL:
 • 1
 • NVvH:
 • 1

Deze e-learning heeft als doel de kennis en communicatie over erfelijkheid bij darmkanker te verbeteren. De training richt zich met name op het verbeteren van  het vragen naar het vóórkomen van kanker in de familie tijdens gesprekken met patiënten met darmkanker. Daarnaast is het doel de kennis over oncogenetica te vergroten. 

De training is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en volgt de richtlijn Erfelijke darmkanker van Oncoline. Daarnaast hebben verschillende artsen bijgedragen aan de totstandkoming. De inhoud is gecontroleerd door een klinisch geneticus, een MDL-arts, chirurg en een medisch psycholoog. Hier kunt u een korte video bekijken over de e-learning Film

De e-learning is mede mogelijk gemaakt door subsidie van KWF Kankerbestrijding (UVA 2011-4918).

Praktische informatie

Het doorlopen van de e-learning module duurt gemiddeld zo’n 30-45 minuten. Na 2 en 4 weken volgen korte opfrisopdrachten per e-mail. De e-learning module bestaat uit de volgende ‘hoofdstukken’:

 • Pre-toets
 • Uitgebreide casuïstiek in de vorm van stripverhalen met vragen
 • Gebruik van hulpmiddelen (zakkaartjes, apps, online richtlijnen etc.)
 • Risicofactoren voor erfelijk colorectaal carcinoom (korte casuistiek)
 • Communicatieve voorbeelden
 • Misverstanden over genetisch testen
 • Barrières (ervaren door artsen bij bespreken erfelijkheid)
 • Overzicht van informatiebronnen.
 • Eindtoets

Na afloop van de e-learning ontvangt u na twee en vier weken nog een korte opfrisopdracht via e-mail. 

Wij bevelen het aan deze e-learning te maken doorlopen op een computer of laptop. 

Voorwaarden voor accreditatie

Om voor accreditatie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Als u de e-learning 1 x heeft gemaakt mag u hem daarna nog 2 x herkansen.
 • U dient de e-learningmodule 100% te doorlopen.
 • U moet per module minimaal 70% scoren om de accreditatiepunten te ontvangen.
 • U moet de opfrisopdrachten na 2 en 4 weken voltooien.

Doelgroepen
Deze e-learning is bedoeld voor MDL-artsen en chirurgen (al dan niet in opleiding) die met enige regelmaat patiënten met darmkanker spreken. Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Leerdoelen
De leerdoelen van deze e-learning zijn: 

Kennis
De deelnemer heeft meer kennis over oncogenetica en het uitvragen van kanker in de familie bij darmkankerpatiënten. Concreet betekent dit:

 • De deelnemer kan na de online-training beschrijven hoe kanker in de familie moet worden uitgevraagd.
 • De deelnemer kan na de online- training een familiair of erfelijk risico op darmkanker herkennen en weet welke patiënten verwezen moeten worden.

Attitude

 • De deelnemer ziet na de e-learning in wat het belang is van het goed uitvragen van kanker in de familie voor de patiënt.
 • De deelnemer ziet na de e-learning in wat consequenties en implicaties van genetische counseling en testen kunnen zijn voor patiënten en hun familieleden. 

Vaardigheden  

 • De deelnemer is na de training in staat om de communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor het uitvragen van kanker in de familie toe te passen in een consult en om te herkennen wanneer een patiënt verwezen moet worden voor genetische counseling.

Concreet betekent dit:

 • De deelnemer weet na de e-learning hoe hij kanker in de familie moet uitvragen en welke vragen hij moet stellen.
 • De deelnemer kan na de e-learning signaleren wanneer een patiënt verwezen moet worden voor genetische counseling.
,
Prijs: € 65