• Startdatum:
 • 10 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • NIP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • NAPA:
 • 2

De vijfde Van Krevelenlezing staat in het teken van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich kosteloos aanmelden via de inschrijfknop op deze pagina.
Jongeren zijn veel actiever betrokken bij hun behandeling dan vroeger. Ze starten discussies, kaarten zaken aan en vragen om uitleg en verantwoording van de behandelaar. Hoe kunt u hier als professional het beste mee omgaan? Tijdens de vijfde Van Krevelenlezing krijgt u bruikbare tips over dit onderwerp van jongeren en hun vertegenwoordigers.


Niet alleen zijn jongeren mondiger geworden, ze participeren ook op een andere manier dan vroeger. In plaats van alleen aan het woord te zijn, is het voor artsen en verzorgenden ook belangrijk om goed naar jonge patiënten te luisteren. Onder andere naar hoe patiënten hun ziekten ervaren. 

Jonge patiënten als ervaringsdeskundigen
Het doel van deze Van Krevelenlezing is om participerende jongeren beter te betrekken in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom laten we deze bijeenkomst vooral de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord. De tips die zij geven kunt u direct in de praktijk toepassen bij het in gesprek gaan met jonge patiënten.  

Voorbeelden van jongerenparticipatie
Jongeren en hun vertegenwoordigers zullen ingaan op enkele voorbeelden van (jongeren)participatie in de directe zorg, het zorgbeleid en in onderzoek. Daarnaast kunt u met hen in gesprek over bestaande zorgen en knelpunten op het gebied van patiëntenparticipatie.

Na een inleiding op dit thema door Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij Curium-LUMC en Youz, zullen volgende groepen aan het woord komen:

 • De NJR, afdeling Hoofdzaken
 • Expex
 • Jongerenraden van CuriumLUMC en Youz

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

Deze editie van de Van Krevelenlezing staat geheel in het teken van jongerenparticipatie. Na een inleiding door Robert Vermeiren, krijgen verschillende groepen tijd om zich voor te stellen: ExPex, NJR Hoofdzaken en jongerenraden (Curium-LUMC en Youz). De bijeenkomst door jongeren is interactief en met ruime gelegenheid voor vragen en discussie. 

LET OP: anders dan u misschien gewend bent, begint deze Van Krevelenlezing om 17.00 uur.

16:30 Registratie*
17:00 Inleiding
Prof. dr. Robert Vermeiren
17:15

De NJR in het speelveld van de jeugdhulp/jeugd ggz: wat doen we?
Lindsay Vogelzang

17:40 Wat doet Expex?
Susan Midden
18:00 De jongerenraad van Youz, actief op vele terreinen
Yannick Hagers en Barbara Visser
18:15 Over de start van een jongerenraad, ervaringen uit Curium
Chantal van der Meijden en Kelly Zoetendaal
18:30 Discussie en debat
19:00 Afsluitende (netwerk)borrel

* Let op: bij de registratie is geen koffie/thee beschikbaar. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u terecht in de Coffee Corner van de Campus Den Haag (locatie Wijnhaven).

Y. Hagers
Voorzitter Centrale Jongerenraad (CJR), Youz, Den Haag
C. van der Meijden
S. Middel
Sociaal makelaar, ExpEx
Prof. Dr. R.R.J.M. Vermeiren
Kinder- en jeugdpsychiater, LUMC Curium
B. Visser
cIiëntenraadondersteuner Centrale Jongerenraad (CJR), Youz, Den Haag
L. Vogelzang
Projectleider, Nationale Jeugdraad (NJR), Utrecht
K.P.M. Zoetendaal
Psycholoog, Curium-LUMC
LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag

Gebouw: Wijnhaven
Zaal: Collegezaal 3.46

Deelname is kosteloos