• Startdatum:
 • 23 mei 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2
 • NIP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • NVvP:
 • 2
 • NAPA:
 • 2

De vierde Van Krevelen staat in het teken van emotieregulatie en hechting. Prof. dr. Karin Roelofs van Radboud Universiteit is één van de sprekers. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich kosteloos aanmelden via de inschrijfknop op deze pagina.

Adolescenten met complexe langdurige psychische problemen lijken de laatste tijd niet uit het nieuws te slaan. Er is een groep waar we erg mee worstelen. Het betreft de groep met patiënten die vooral problemen vertonen in sociaal contact en hechting, en schadelijke gedrag laten zien zoals automutilatie. De meest ernstig belaste patiënten eindigen helaas te vaak in gesloten afdelingen van de ggz of de jeugdzorg. In deze van Krevelenlezing ligt onze focus op deze kwetsbare groep. Dit doen we wederom door bevindingen uit onderzoek te presenteren samen met ervaringskennis.

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABC1, NVvP, NIP en NIP K&J psycholoog.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Organiserend comité

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie*
16:00 Opening en inleiding
16:05 Waarom blijven we bang?
Prof. dr. Karin Roelofs
17:05 Zelfbeschadiging onder jongeren
Drs. Kirsten Hauber en Nicky Verduyn
18:00 Afsluitende (netwerk)borrel

* Let op: bij de registratie is geen koffie/thee beschikbaar. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan verwijzen wij u naar de Coffee Corner van het LUMC (2e etage), of de koffieautomaten in de gang.

Drs. K. Hauber
K. Roelofs
N. Verduyn
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Gebouw: Gebouw 1
Zaal: Collegezaal 5
Route: 558

Bereikbaarheid en parkeren

Deelname is kosteloos