• Startdatum:
 • 7 februari 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 2
 • NIP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2

Van Krevelenlezing III- Eetstoornissen

De huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is niet toekomstbestendig. Zo laat de behandeling van eetstoornissen bijvoorbeeld vaak te wensen over en is de gemiddelde patiënt delay 5 jaar. De derde Van Krevelenlezing staat daarom in het teken van initiatieven die de GGZ op lange termijn kunnen verduurzamen. Wilt u weten hoe we mensen met eetstoornissen effectief kunnen ondersteunen? Meld u dan aan voor de lezing.

Verduurzamen van de Geestelijke Gezondheidszorg

Door moeilijk vervulbare vacatures en het ontbreken van budgetten voor behandeling is het tijd voor verandering in de GGZ. Specialisten van de e-community Proud2Bme.nl en de internet based interventie Featback zullen u tijdens de lezing laten zien hoe zij door het publiekelijk beschikbaar maken van ervaringen, diagnostiek en tools bij kunnen dragen aan de verduurzaming van de GGZ. Accreditatie zal worden aangevraagd bij ABC1, NVvP, NIP en NIP K&J psycholoog.

Sprekers

Keynote spreker is Prof.dr. Eric F. van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen bij de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en directeur van het TOPGGz erkende Centrum Eetstoornissen Ursula. Scarlet Hemkes (hoofdredacteur Proud2Bme.nl) en psycholoog Hiske Visser (coördinator ervaringsdeskundigheid) zullen ook een lezing geven. Beide zijn werkzaam bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en beide zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied.

Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol in de ambulante en klinische behandeling. U wordt meegenomen in de achtergronden en inhoud van de interventies en we bediscussiëren de toekost vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige en de professional.

Wie was Dirk Arnold van Krevelen?

In het begin van de 20e eeuw werd de term autisme geïntroduceerd door Hans Asperger en Leo Kanner. Na de verschijning van de 1e DSM in de jaren ’50, publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen in 1952 het artikel Een geval van 'Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft Van Krevelen vooral veel bekendheid in het buitenland. Hij organiseert internationale congressen rondom de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden. Hij onderscheidde zich door zijn belangstelling voor empirisch onderzoek.

Na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Den Haag een psychiatrische praktijk en was hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 werd Van Krevelen privaatdocent en in 1956 werd benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Leidse Universiteit. Vanaf 1955 tot 1972 was hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Locatie

Campus Den Haag
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Via deze link plant u met behulp van Google Maps uw route naar Campus Den Haag (locatie Wijnhaven). 

Organiserend comité
• Prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiéntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs

Registratie: 15.30 - 16.00 uur

Programma: 16.00 - 18.00 uur (geen pauze)

Presentatie: Eetstoornis op het menu.

Mijn leven is te zwaar
Fragment aanmeldingsvragenlijst ouder (Hiske Visser)

Brood op de plank
Maatschappelijke ontwikkelingen (Eric van Furth)

Zie mij voor vol aan
Wat wil een vrouw met een eetstoornis van de zorg (Scarlet Hemkes)

Korte pauze met verrassing

Een hap te ver
Model (Eric van Furth)
Proud2bme.nl live (Scarlet Hemkes)
Integratie ervaringsdeskundigheid in de behandeling (Hiske Visser)

Ze wil niet meer eten
Meergezinsdagbehandeling MGDB (Eric van Furth)

Het gaat niet over eten
Herstel in perspectief (Hiske Visser, Scarlet Hemkes & Eric van Furth)

Een bord vol problemen
De toekomst van de zorg voor eetstoornissen (Zaal discussie)

18.00 uur: Borrel

Prof. dr. E.F. van Furth
Klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Centrum Ursula, Leiden
S. Hemkes
H. Visser
Psycholoog, Centrum Eetstoornissen Ursula
LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag

Locatie
Campus Den Haag
Locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Deelname is kosteloos.