• Startdatum:
 • 10 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 6

Patiënten in hun laatste levensfase verdienen de beste vorm van zorg. In deze cursus komen diverse aspecten aan bod die bij goede palliatieve zorg komen kijken. We behandelen op 10 oktober zowel medisch inhoudelijke onderwerpen, alsook onderwerpen omtrent organisatie rondom palliatie. 

Palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau
In bijna geen ander vakgebied komen alle elementen van de geneeskunde zo samen als bij het verlenen van palliatieve zorg. In de praktijk zult u situaties tegenkomen die vaak veel ingewikkelder zijn dan die in de literatuur beschreven zijn.

Met de lesstof uit deze cursus wordt u vaardiger in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau. Ook wordt aandacht besteed aan geestelijke verzorging, existentiële vraagstukken en thuisconsultatie.

Aan de hand van verschillende patiëntengroepen, behandelen we verder de volgende onderdelen:  

 • Palliatieve chemotherapie en radiotherapie
 • Palliatieve sedatie
 • Specifieke patiënten in de palliatieve fase: delier, Parkinson, chronische pijn

Cursuscommissie
De cursus is samengesteld door drs. C.C.M. Juffermans, drs. A. Lefebre en drs. E. Schoorl

De nascholing is sponsorvrij.

08:45 Registratie en ontvangst
09:15 Opening
  Voorzitter: Els Schoorl
09:20 Quiz
09:40 Chemotherapie in palliatieve fase
Dr. Adriaan Bins
10:05 Palliatieve radiotherapie
Dr. Yvette van der Linden
10:30 Palliatieve sedatie - als dormicum en morfine niet meer werken.
Begeleiding thuiszorg.
En bij psychiatrische patienten en verstandelijk gehandicapten?

Drs. Anne Lefebre en drs. Paul Lebbink
11:00 Koffiepauze
11:30 Parkinson en palliatieve fase
Dr. Nico Weerkamp
11:55 Delier en palliatie
Drs. Tineke Vos
12:20 Buddyproject apothekersassistenten in de palliatieve fase
Stieneke Smit
12:45 Lunch
  Voorzitter: Anne Lefebre
13:45 Lopende onderzoeken, recente onderzoeksresultaten
Dr. Yvette van der Linden
14:10 Chronische pijn behandeling bij kanker
Drs. Anita Ophof-Rothengatter
14:35 Casuïstiek vanuit de PaTz
Drs. Maartje Klapwijk en drs. Els Schoorl
15:00 Theepauze
15:30 Saneren van medicatie aan de hand van een casus (lijst medicatie)
Anne Lefebre, Novicare
16:00 Thuisconsultatie en samenwerking 1e en 2e lijn
Drs. Ellen de Nijs en drs. Carla Juffermans
16:30 Hoop in de palliatieve zorg
Dr. Arie Kooijman
17:00 Afsluiting
Dr. A.D. Bins
Medisch oncoloog-immunoloog, Amsterdam UMC
Drs. C.C.M. Juffermans
Dr. M.S. Klapwijk
Specialist Ouderengeneeskunde Marente, onderzoeker PHEG LUMC
Dr. A.C. Kooijman
Arie Kooijman Coaching & Counseling
Drs. P.W. Lebbink
Drs. A. Lefebre
Prof. dr. Y.M. van der Linden
Radiotherapeut-oncoloog / hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ), LUMC
Drs. E.J.M. de Nijs
Drs. A. Ophof-Rothengatter
Anesthesioloog-pijnarts, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/NKI
C.G. Smit-van Bon
Apothekersassistente FPZ, Apotheek Stevenshof
Dr. M.S. Vos
Psychiater, Haaglanden Medisch Centrum (HMC)
drs. N.J. Weerkamp
Neuroloog, Haaglanden MC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Gebouw: gebouw 1
Zaal: Collegezaal 1
Route: 768

Bereikbaarheid en parkeren

 

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 175,- (€ 125,- korting)