• Startdatum:
  • 25 april 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist, Opleider

Belangrijk in patiëntenzorg is een goede samenwerking tussen de specialist en patiënt tijdens het behandeltraject en de consulten. De gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) is daarin een essentieel onderdeel. In de dagelijkse praktijk van medische vervolgopleidingen is er maar beperkte aandacht voor hoe gedeelde besluitvorming tijdens consulten bevorderd en uitgevoerd kan worden.

Om aios en zittende specialisten beter voor te bereiden op deze hernieuwde arts-patiënt relatie is binnen de OOR Leiden een discipline-overstijgende training opgezet waarin zowel specialisten als aios kennis en vaardigheden bijspijkeren over gedeelde besluitvorming. De aios leren deze theorie toe te passen in de dagelijkse patiëntenzorg. De supervisoren leren aios op te leiden in gedeelde besluitvorming en geobserveerde SDM om te zetten in gestructureerde feedback en leerdoelen.

De cursus start met een middag voor aios en wordt drie weken later gevolgd door een middag voor supervisoren. Voor deze cursus geven een aios en een supervisor zich dan ook samen op.

AIOS - 25 april 2018
De middag voor aios begint met een korte verdieping in de theorie en principes van gedeelde besluitvorming. Vervolgens wordt Shared Decision Making verder toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ingediende casuïstiek. De vaardigheden worden getraind met een trainingsacteur.

Voorafgaand aan de cursus maakt de aios een e-learning over Shared Decision Making (ca. 35 minuten voorbereidingstijd). Tevens levert de aios, eveneens voor aanvang van de cursus, een casus aan.
Na de training maakt de aios een opname (of meerdere) van een consult rondom gedeelde besluitvorming met een patiënt.
Twee maanden na de cursus zullen de trainers vragen naar de ervaringen.

Supervisor - 16 mei 2018
De cursusmiddag voor supervisoren start met een korte verdieping in theorie en principes van gedeelde besluitvorming. Vervolgens wordt kort ingegaan op de methode van een videofeedbackgesprek. Daarna worden deze principes geoefend met de video-opnames van de aios.

Voorafgaand aan de cursus wordt door de supervisor een e-learning - als opfris - doorlopen
Na de cursus houdt de supervisor een video-feedbackgesprek met de eigen aios over de door de aios gemaakte opname. 

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

  • Een expert op het gebied van gedeelde besluitvorming (mw.prof.dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar Medische Besliskunde, afdeling Medische besliskunde/Kwaliteit van Zorg, LUMC)
  • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (mw.drs. B.J.A. de Leede, onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC) 

Deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers per dagdeel is 8.

Doelstelling
AIOS raken bekend met de theorie, recente inzichten en het daadwerkelijk werken volgens de principes van Shared Decision Making.
Supervisoren krijgen een update van de principes van Shared Decision Making en leren dit toe te passen bij het opleiden van aios. 

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor aios, die de basistraining COMMUNICATIE ARTS- PATIËNT of een vergelijkbare training hebben gevolgd en voor supervisoren, die de tweedaagse basiscursus TEACH THE TEACHERS hebben gevolgd.

Cursuscommissie

  • mw. B.J.A. de Leede, onderwijskundig adviseur, LUMC, DOO
  • mw. prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar afdeling Medische besliskunde, LUMC
  25 april 2018
  CURSUSMIDDAG VOOR AIOS, Docent: A.M. Stiggelbout
13:00 Registratie
13:30 Voorstellen / introductie
13:40 Gedeelde besluitvorming; verdieping in en toelichting op de theorie en principes
14:10 Rollenspel aan de hand van ingebrachte casus (met trainer)
14:30 Rollenspel aan de hand van ingebrachte casus (met trainingsacteur)
15:00 Pauze
15:10 Rollenspel (vervolg)
16:20 Reflectie
16:30 Einde programma
Prof. Dr. A.M. Stiggelbout
Hoogleraar Medische Besliskunde, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden
AIOS Leidse OOR ziekenhuizen € 0,00    
AIOS NIET Leidse OOR ziekenhuizen € 125,00