• Startdatum:
 • 12 maart 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • ABAN:
 • 3

Inhoud

Doelmatigheid in de opleiding wordt in 2018 een van de nieuwe thema's bij opleidingsvisitaties. Er zal aandacht moeten komen voor doelmatigheid in de opleiding van de aios. Zie voor meer informatie www.bewustzijnsproject.nl.

In deze workshop wordt dit onderwerp besproken en aandacht besteed aan wat doelmatigheid is, hoe het samenhangt met bestaande competenties en hoe dit vorm kan krijgen in de opleiding.

Doel

 • Herkennen van doelmatigheid en voorbeelden hiervan
 • Het uitwisselen van bestaande aios initiatieven/best practices
 • Bespreken van methoden/manieren om de aios hierin te begeleiden

Opzet

De actuele stand van zaken op het vlak doelmatigheid en voorbeelden hiervan worden besproken aan de hand van een Quick Scan. Dit wordt gekoppeld aan al bestaande aios initiatieven en de competenties die hierin een rol spelen. Uiteindelijk worden manieren besproken om de aios hierin te begeleiden.

Instructeurs
De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

 • Een ervaren clinicus die ervaring heeft met volwassenen-educatie (dr. R. van der Pol, oogarts, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp)
 • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (drs. L.G. Rem, onderwijskundig adviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC).

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Doelgroep

Medisch specialisten die AIOS opleiden en die de tweedaagse cursus TEACH THE TEACHERS reeds hebben gevolgd.

Cursuscommissie
mw. drs. E.G.M. Adelmeijer, LUMC, Onderwijs Expertise Centrum

Toelatingsvoorwaarden
Het TTT-plus programma is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep 2012 van de KNMG.
Voorwaarde om workshops uit het plusprogramma te volgen is dat de 2-daagse basis Teach The Teachers is gevolgd.

Het plusprogramma bestaat uit geaccrediteerde workshops die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Sommige workshops zijn vooral gericht op de werkzaamheden van de (plaatsvervangend) opleider; dit wordt er dan apart bij vermeld. Vaak zit er een (kleine) voorbereidende opdracht bij.

Van 13.30 - 16.30 uur

 • Theorie en achtergrond doelmatigheid
 • Invullen en bespreken quick scan doelmatigheid
 • Uitwisselen aios initiatieven
 • Bespreken methoden van begeleiding
 • Evaluatie en afronding

 

Drs. R. van der Pol
Oogarts, Alrijne Zorggroep
L.G. Rem
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden

Deelname is gratis. De kosten worden betaald door het landelijke bewustzijnsproject  Doelmatigheid.