• Startdatum:
  • 11 december 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. In 2019 staan nieuwe cursussen "Professionele verantwoordelijkheid bij incidenten" gepland. Check Boerhaavenascholing.nl


Introductie
Hoe goed je je werk ook probeert te doen: ergens in je carrière krijg je als arts te maken met een incident en/of een klacht. In zo’n geval komt er van alles op je af. In deze cursus gaan we zowel in op de juridische aspecten als op communicatie en wat het jou doet als zorgprofessional.
In deze nieuwe cursus zijn de voormalige cursussen Medische Ethiek en Goed Hulpverlenerschap samengevoegd tot een nieuwe cursus. In deze cursus komen onderwerpen als professionele verantwoordelijkheid, ‘wat als het misgaat’, communicatie en moreel beraad aan bod.

Wat levert deelname u op?

  • Inzicht in professionele verantwoordelijkheid bij incidenten en/of klachten
  • Kennis over geschillenprocedures
  • Communicatie rondom ‘fouten’
  • Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch beraad

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus wordt de deelnemers gevraagd een casus uit te werken waarin zij te maken hebben gehad met een incident/bijna incident, die een negatief effect op de patiënt had. Deze casus wordt 1 week van te voren ingeleverd.
Ook wordt deelnemers gevraagd een tuchtuitspraak te lezen.
Deelnemers wordt verzocht een laptop mee te nemen naar de cursusdag.

Toetsing
Specifieke toetsing vindt niet plaats bij deze cursus.

Docenten
De training wordt gegeven door docenten van de afdeling Medische Ethiek, de afdeling Peer Support en mw. drs. S.E. Booij (psychiater/psychotherapeut, mediator).

Cursuscommissie
Mw. dr.ir. M.M. Eijkholt
Mw. dr. M. Houtlosser
Dhr. dr. H.J. Olsman

Doelgroep
AIOS werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio.

  11 december 2018
08:45 Registratie
09:00 Introductie
  M.M. Eijkholt, M. Houtlosser
09:05 Professionele verantwoordelijkheid
  M. Houtlosser
10:30 Koffiepauze
10:45 Als het misgaat, wat dan?
  M.M. Eijkholt
12:30 Lunchpauze
13:15 Peer support rondom fouten
  P.T.M. Weijenborg, L. den Dijker
14:15 Communicatie rondom fouten
  S.E. Booij
  Theepauze (tussendoor)
15:45 Zorgethisch beraad
  E. Olsman
17:00 Einde cursus
Drs. S.E. Booij
S.E. Booij consultancy
Drs. L. den Dijker
Directoraat Kwaliteit en Patiëntveiligheid, LUMC
Dr. M.M. Eijkholt
Sr. jurist sectie E&R, LUMC
Dr. M. Houtlosser
Dr. H.J. Olsman
Ethiek & recht gezondheidszorg, LUMC
Dr. P.T.M. Weijenborg
LUMC Peer Support Project
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw 3, 3e etage, V4-62

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Niet Leidse OOR : € 250,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.
Kosten deelname medewerker NIET Leidse OOR ziekenhuis € 250,-