• Startdatum:
 • 27 november 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. In 2019 staan nieuwe cursussen "Masterclass: samenwerken en communiceren met collega's' gepland. Check Boerhaavenascholing.nl

De moderne medisch specialist is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven.
Deze training is gericht op dit soort situaties. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk staan centraal.

Wat levert deelname u op?
Deze tweedaagse training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvaten om:

 • Te reflecteren op eigen gedrag
 • Feedback te geven
 • Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
 • Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
 • Conflicten te hanteren
 • Leiding te geven en te ontvangen

De training heeft een interactieve vorm met o.a. ervaringsuitwisseling, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Gehanteerde literatuur
Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman.
Over reflectie en feedback.
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey.
Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk. Over conflicthantering

Deelnemers
Er kunnen 6-12 cursisten deelnemen.

Tijdsinvestering en toetsing
De training wordt in 2 dagdelen gegeven met een tussentijd van 4-6 weken.
Er is geen specifiek toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 10 uur. 

Docenten 
De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Cursuscommissie 

 • mw. Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, LUMC, Anesthesiologie
 • Drs. A.F. Norbart, adviseur onderwijs, LUMC, DOO, Onderwijs Expertise Centrum

Doelgroep 
AIOS werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio.

  Dag 1 - 27 november 2018 - H1-14 - 13:30 u - 17:30 u
13:30 uur   1. Inleiding
  2. Kennismaking
  3. Inventarisatie casuïstiek
  4. Pro activiteit
  - Wat is dat
  - Oefenen met pro activiteit
  5. Kernkwadraten
  - Wat zijn dat
  - Oefenen met kernkwadranten
  6. Eerst begrijpen dan begrepen worden luisteren
  - Wat is dat
  - Oefenen met empatisch luisteren
  7. Roos van Leary
  - Wat is dat
  - Oefenen met de roos van Leary
  8. Afsluiting en huiswerk
   
  Dag 2 - 18 december 2018 - H1-14 - 13:30 u - 17:30 u
13.30 uur 1. Teamspel en feedback
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Oefenen met eigen materiaal met de in dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund door presentaties door de cursisten
  4. Evaluatie en afronding
Drs. R.A.J. Janss
Anesthesioloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Senior onderwijskundig adviseur, LUMC
LUMC
,

Gebouw: Gebouw 1
Route: 464
Zaal: H1-14

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen: € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR: € 250,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.