• Startdatum:
 • 24 april 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Anders

Accreditaties

 • V&VN:
 • 3
 • KNMP:
 • 2
 • ABC 1:
 • 3
 • NAPA:
 • 3
 • NIV:
 • Aangevraagd
 • NVvPO:
 • 3
 • NVD:
 • 2
 • KNGF:
 • 2
 • NVZA:
 • 3
 • VSR:
 • 2

Knooppunt Ketenzorg organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met de ziekenhuizen een aantal inspirerende kwaliteitsavonden rondom twee belangrijke onderwerpen gericht op de praktijk. 

Voor wie?
Huisartsen*, praktijkondersteuners*, diëtisten*, fysiotherapeuten*, apothekers*, diabetesverpleegkundigen* eerste lijn. Internisten* en diabetesverpleegkundigen* van LUMC en Alrijne ziekenhuis.
*Voor deze deelnemers wordt accreditatie aangevraagd.

Wanneer en waar?
Maandag 9 april 2018
LUMC, Albinusdreef 2, Leiden
of
Dinsdag 24 april 2018
Activite, Simon Smitweg 8, Leiderdorp

Het programma op beide avonden is hetzelfde.

Wat willen we bereiken?
Tijdens de kwaliteitsavond gaan we aan de hand van twee casussen in op verschillende overwegingen bij de behandeling van diabetes. De oudere patiënt: welke HbA1C moet je nastreven? Is deprescribing zinvol? Welke orale antidiabetica zijn geschikt? De jongere patiënt: hoe bevorder je therapietrouw? Hoe verhoudt zich dat tot persoonsgerichte zorg? Wat kunnen fysiotherapeut en diëtist hierin betekenen?

18.30 uur: Inloop
 
19.00 uur: Welkom en inleiding: door Suzanne Bakker, huisarts in Gezondheidscentrum Stevenshof te Leiden, kaderhuisarts diabetes en voorzitter van de werkgroep diabetes van Knooppunt Ketenzorg.
 
19.05 uur: Therapietrouw en persoonsgerichte zorg: casus over een volwassen patiënt met diabetes. Hierin komen de volgende vragen aan de orde:

Wat is het belang van een goede instelling vooral bij “jongere” patiënten met DM2?
Door Marga de Winde, praktijkverpleegkundige.

Wat zijn de belemmeringen en mogelijkheden voor het bevorderen van een gezondere leefstijl bij deze patiënt?
Door Marga de Winde, praktijkverpleegkundige.

Op welke manier kan deze patiënt binnen zijn mogelijkheden zijn voedingspatroon verbeteren?
Door Marianne Knape, diëtist.

Wat is het belang van bewegen voor deze patiënt?
Door Marjolein van Beek, fysiotherapeut.

Wat zijn medicamenteuze alternatieven voor het starten met insuline?
Door Anne-Margreeth Krijger, apotheker.

20.05 uur: Pauze met een drankje en hapje
 
20.35 uur: Warming up oefening
 
20.45 uur: Kwetsbare oudere en mogelijkheden van deprescribing; aan de hand van een casus. Hierin komen de volgende vragen aan de orde:

Wat is de HBa1C streefwaarde bij deze patiënt?
Door Suzanne Bakker, (kader)huisarts diabetes.

Waarom hebben ouderen vaker hypo's?
Door Mariëlle Schroijen/Simon Kok, internist.

Komt deze patiënt in aanmerking voor deprescribing/ medicatie review?
Door Anne-Margreeth Krijger, apotheker.

Welke orale antidiabetica zijn een optie voor deze patiënt?
Door Mariëlle Schroijen/Simon Kok, internist.

21.45 uur: Afsluiting en evaluatie

M. Assal
Apotheker, Haven Apotheek Leiden
S. Bakker
M. van Beek (1)
M.H. Knape
Dietistenpraktijk Marianne Knape
S.W. Kok
Interne Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis
A.M. Krijger
Drs. M.A. Schroijen
E. Wijburg
M. de Winde
Activite
Simon Smitweg 8 , Leiderdorp

Deelname
Voor deelname aan de bijeenkomst wordt een kleine eigen bijdrage van € 25,- gevraagd om accreditatie mogelijk te maken.