• Startdatum:
 • 18 oktober 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • NVOG:
 • 6
 • NVvH:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 5
 • ABC 1:
 • 6
 • NVU:
 • 6

Hoe gaat u om met de patiënt die chemotherapie moet ondergaan maar ook een kinderwens voor de toekomst heeft? Weet u welke mogelijkheden hier liggen en hoe de kansen per behandeling zijn? Door toegenomen overlevingskansen van kanker is er in de behandeling veel meer aandacht gekomen voor kwaliteit van leven na de behandeling. De vruchtbaarheid speelt hierbij een grote rol. Hoe gaan we om met mannen en vrouwen met kinderwens voor de toekomst, maar die door een goedaardige aandoening (bijv. endometriose) mogelijk een verminderde vruchtbaarheid hebben? Moeten wij hen ook aanbieden te preserveren? Hoe zien we de toekomst van fertiliteitspreservatie? Indien een behandeling nu niet mogelijk is, zoals bij ovariële metastasering, zal het met toekomstige technieken wel kunnen? is er sprake van bevroren geluk?

De cursus biedt:

 • State-of-the-art fertiliteitspreservatie
  • praktijk
  • behandelmogelijkheden
  • resultaten
 • Kansen fertilitetispreservatie
 • Ethische dilemma’s van preservatie nu en toekomstige ontwikkelingen
 • Toekomst van fertiliteitspreservatie

 

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2500 jonge meisjes en vrouwen in hun vruchtbare levensfasen geconfronteerd met kanker. Bij jongens en mannen < 40 jaar betreft het een groep van ca. 2000 patiënten per jaar.

De mogelijkheden voor behandeling van kanker bij kinderen en volwassenen zijn de laatste decennia sterk verbeterd en daarmee zijn de overlevingskansen gestegen. Hierdoor is er steeds meer aandacht komen te liggen op de late (negatieve) gevolgen van de behandeling van kanker. Eén van deze gevolgen is het mogelijk optreden van prematuur ovariële insufficiëntie (POI) bij de vrouw en het optreden van testiculair falen bij de man en daarmee het verlies van de vruchtbaarheid. Het is aangetoond dat dit verlies een negatieve invloed heeft op de latere kwaliteit van leven. De huidige technologie van preserveren laat gelukkig toe dat zowel eicellen, ovariumweefsel evenals zaadcellen kwalitatief goed bewaard kunnen worden. Veel zwangerschappen zijn in de laatste decennia ontstaan met gebruik maken van deze technieken. In 2015 is voor het eerst in Nederland een kind geboren na terugplaatsing van ovariumweefsel in het LUMC te Leiden. Inmiddels zijn er al meer zwangerschappen met deze relatief nieuwe techniek gevolgd.

Het (mogelijk) verlies van de vruchtbaarheid en de preservatiemogelijkheden is een onderwerp geworden dat bij de counseling over de oncologische behandeling door de behandelaren ter sprake wordt gebracht, waarna veelal verwijzing naar een fertiliteitsspecialist plaatsvindt.

Naast de oncologische behandeling als indicatie voor preservatie, wordt momenteel ook in andere situaties preservatie aanbevolen. Denk daarbij aan jonge vrouwen die hun ovarium dreigen te verliezen ten gevolge van uitgebreide endometriose, of wanneer om wat voor reden op jonge leeftijd al eerder een ovarium chirurgisch is verwijderd. Kortom, met de goede resultaten van preservatie vindt een aanvulling en verschuiving van indicaties plaats. Maar waar liggen de grenzen en tot hoe ver kunnen deze grenzen worden opgerekt?

In dit symposium wordt uitgebreid op het onderwerp fertiliteitspreservatie ingegaan. In 2011 vond er in het Corpus te Leiden een symposium plaats over dit onderwerp. Nu, ruim 5 jaar later, heeft er op dit vakgebied ontwikkeling plaatsgevonden. Er wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden van fertiliteitspreservatie, wat kunnen we tegenwoordig? Wat zijn de succeskansen van de verschillende behandelingen? Daarnaast wordt ingegaan op de verschuiving in indicaties voor fertiliteitspreservatie. Wat bieden we de patiënten in deze situaties? Welke rol spelen de diverse disciplines hierin en wat kunt u doen? Tot slot is er een (ethische) blik op de toekomst van al deze nieuwe mogelijkheden.

Na afloop van het symposium 
- weet de deelnemer de huidige stand van zaken wat betreft de technologie van fertiliteitspreservatie voor zowel de man als de vrouw
- kent de deelnemer de voor- en nadelen van de verschillende vormen van fertiliteitspreservatie en kan onderscheid maken welke vorm van preservatie in een individuele casus de voorkeur heeft
- is de deelnemer op de hoogte van de succeskansen van fertiliteitspreservatie
- weet de deelnemer het belang van (op korte termijn) verwijzen voor counseling over fertiliteitspreservatie en weet de deelnemer vanuit zijn/haar specialisatie wat de samenwerking met andere disciplines oplevert/kan opleveren.
- heeft de deelnemer inzicht in het belang van counseling over fertiliteitspreservatie en de keuze daarin voor een patiënte op korte, maar met name ook op langere termijn.
- Is de deelnemer op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van fertiliteitspreservatie
- kan de deelnemer ethische dilemma’s benoemen rondom fertiliteitspreservatie en kan een beargumenteerd standpunt hierover innemen
- heeft een deelnemer inzicht gekregen in de nieuwe technologische uitdagingen binnen dit vakgebied.

Doelgroepen
Huisartsen, internisten, chirurgen, gynaecologen, fertiliteitsartsen, klinisch embryologen, urologen en specialisten in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten oncologie, chirurgie en gynaecologie.

Accreditatie
De regeling "Nascholing buiten het eigen vakgebied" is per mei 2016 voor alle deelnemende verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid. Volgens deze accreditatieregeling mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Deze accreditatieregeling geldt voor dit symposium m.n. voor internisten met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). 
Accreditatie is toegekend door de NVvH, NAPA, VSR, ABC 1 (6 punten). De aanvraag bij NVOG en NVU is in behandeling.

Sprekers en voorzitters
dr. A.M.E. Bos, gynaecoloog, UMCU
dr. S.M. Chuva de Sousa Lopes, stamcelbioloog, LUMC
drs. S.W.M. Dieben, fertiliteitsarts, LUMC
dr. M. Dinkelmann, uroloog, Erasmus MC 
prof.dr. M. Goddijn, gynaecoloog, Amsterdam UMC
prof.dr. C.G.J.M. Hilders, gynaecoloog, Reinier de Graaf Gasthuis Delft
prof.dr. F.W. Jansen, gynaecoloog, LUMC
drs. N.F. Klijn, fertiliteitsarts, LUMC
dr. C.D. de Kroon, gynaecoloog, LUMC
dr. M.M. ter Kuile, klinisch psycholoog, LUMC
drs. L.A. Louwé, gynaecoloog, LUMC
dr. N. van Mello, gynaecoloog, Amsterdam UMC
drs. J. Metzemaekers, arts-onderzoeker, LUMC
dr. I.T.A. Peters, aios gynaecologie, LUMC
prof.dr. S. Repping, klinisch embryoloog, Amsterdam UMC
prof.dr. M.H.N. Schermer, arts/filosofe, Erasmus MC
drs. M.J. Schleedoorn, arts-onderzoeker, Radboudumc
dr.ir. L.A.J. Westerlaken, klinisch embryoloog, LUMC

09.00 Registratie en ontvangst
09.30 Welkom en introductie
  F.W. Jansen, gynaecoloog, LUMC
  DEEL I: Wat kunnen we tegenwoordig?
  Moderator: F.W. Jansen
09.40 Fertiliteitspreservatie: bevroren geluk
  Een ervaringsverhaal
10.00 Counseling  over preservatie bij de diagnose kanker
  dr. M.M. ter Kuile, klinisch psycholoog, LUMC en S.W.M. Dieben, fertiliteitsarts, LUMC
10.20 Preservatie bij mannen
  M. Dinkelman, uroloog, Erasmus MC
10.40 Spermatogoniale stamceltransplantatie en kiembaan gentherapie, de toekomst?
  S. Repping, klinisch embryoloog, Amsterdam UMC
11:00 Pauze
  DEEL II: Bevroren (on)mogelijkheden
  Moderator C.D. de Kroon
11.20 Cryopreservatie van ovariumweefsel (1)
  L.A. Louwé, gynaecoloog, L.A.J. van der Westerlaken, klinisch embryoloog, LUMC
11.35 Cryopreservatie van ovariumweefsel (2)
  L.A.J. van der Westerlaken, klinisch embryoloog en L.A. Louwé, gynaecoloog, LUMC
11.50 Cryopreservatie van eicellen, wat is mogelijk?
  M. Goddijn, gynaecoloog, Amsterdam UMC
12.10 Zaadcellen, eicellen en embryo’s: bevroren mogelijkheden
  N.F. Klijn, fertiliteitsarts, LUMC
12:30 Lunchpauze
  DEEL III: Grenzeloos verder?
  Moderator: C.G.J.M. Hilders, gynaecoloog, Reinier de Graaf Gasthuis
13.15 Preservatie op “sociale indicatie”
  A.M.E. Bos, gynaecoloog, UMCU
13.30 Preservatie bij syndroom van Turner
  M.J. Schleedoorn, arts-onderzoeker, Radboud MC
13.45 Preservatie bij andere (benigne) aandoeningen
  J. Metzemaekers, arts-onderzoeker, LUMC
14.00 Preservatie als onderdeel van transgenderzorg
  N. van Mello, gynaecoloog, Amsterdam UMC
14.15 Discussie
14.30 Pauze
  DEEL IV: De toekomst
15.00 Risico's van ovariumweefselpreservatie
  I.T.A. Peters, aios gynaecologie, LUMC
15.20 Een kind uit een schaaltje
  S.M. Chuva de Sousa Lopes, stamcelbioloog, LUMC
15.40 Grenzen aan voortplantingstechnologie?
  M.H.N. Schermer, arts en filosoof, Erasmus MC
16.00 Slotwoord
16.15 Borrel
A.M.E. Bos
Gynaecologie en Obstetrie UMCU
Dr. S.M. Chuva de sousa lopes
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
drs. S.W.M. Dieben
LUMC
M. Dinkelmann
Erasmus MC
M. Goddijn
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Prof. Dr. C.G.J.M. Hilders (1)
Bestuurder, Reinier De Graaf Groep, Delft (RdGG)
Prof. dr. F.W. Jansen
Gynaecoloog, LUMC
drs. N.F. Klijn
Basisarts/ ANIOS Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. C.D. de Kroon
Gynaecoloog, LUMC
Dr. M.M. ter Kuile
Drs. L.A. Louwe
N.M. van Mello
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Dr. J. Metzemaekers
Dr. I.T.A. Peters
prof.dr. S. Repping
Amsterdam UMC
prof.dr. M.H.N. Schermer
Erasmus MC
M.J. Schleedoorn
RadboudUMC
L.A.J. van der Westerlaken
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Stadsgehoorzaal Leiden
Breestraat 60, 2311 CS Leiden

Gebouw: Breestraat 60
Route: Parkeertip: Haagweg
Zaal: Aalmarktzaal

071 5163881

Prijs € 185
Korting aios - € 50
Korting verpleegkundig specialist - € 50
Korting physician assistant - € 50