• Startdatum:
  • 11 september 2018
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. In 2019 staan nieuwe cursussen "Evidence Based Medicine" gepland. Check Boerhaavenascholing.nl

Dag 1

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: observationeel onderzoek.
Het grootste deel van de medische kennis is gestoeld op observationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit ondanks het feit dat we graag geloven dat alle kennis van gerandomiseerd onderzoek komt. Klinisch onderzoek naar etiologie (wat zijn de oorzaken van trombose?), prognose (wat is het overlijdensrisico na aortachirurgie?), diagnostische onderzoek (welke test is het best voor het aantonen van de ziekte van Cushing?), en de eerste fasen in het onderzoek naar therapeutische effecten kan niet anders dan observationeel worden verricht. Gedurende één dag worden aan de hand van uiteenzettingen en voorbeelden de principes van observationeel onderzoek uitgelegd. De dag start met een interactieve bespreking over verschillende vormen van onderzoek (cohort studies, case-control studies en cross-sectionele studies), hun toepasbaarheid en geloofwaardigheid. Vervolgens komen uiteenzettingen en oefeningen over maten van risico en p-waardes aan de orde. Daarop volgt een uiteenzetting over wat er ‘mis kan gaan’ bij onderzoek: bias en confounding, en hoe dit laatste kan worden aangepakt bij opzet of bij analyse. De besproken theorie zal worden toegepast tijdens een tweetal sessies waarbij medisch wetenschappelijke artikelen kritisch worden beoordeeld.

Dag 2

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: van onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen tot literatuur en richtlijnen.
In uw dagelijks werk komt u medische problemen tegen waarop u niet direct een antwoord heeft. Uw collega kampt met hetzelfde. Waar kunt u een betrouwbaar antwoord vinden? Deze cursus biedt daarvoor een systematiek aan. U begint de cursusdag met het systematisch samenstellen van uw klinische vraag. Vervolgens krijgt u praktische instructies over het zoeken in de literatuur. U gaat zelf praktisch op zoek en u stelt zichzelf kritische vragen over de waarde van de resultaten. In het geval van een artikel wilt u bijvoorbeeld weten of het voldoet aan de criteria die in het boek van Offringa zijn beschreven. Betreft het interventie, dan richt u zich op de gerandomiseerde studie. Resultaten van een aantal gerandomiseerde studies voegt u samen in een systematische review, waarvan u de conclusies kunt gebruiken in richtlijnen. Richtlijnen bevatten echter naast ‘evidence’ veelal ook ‘expert opinion’. Hoe hiermee om te gaan? Als het om bijwerkingen gaat zult u moeten werken met gecontroleerde observationele studies. Waarom is dit nodig? Op deze tweede cursusdag wordt u meegenomen op een tocht over alpenweiden en mijnenvelden. Tot slot blikt u terug op de bevindingen van de eerste cursusdag. Met deze twee dagen vergaart u kennis en vaardigheden waarmee u op een betrouwbare wijze een balans kunt maken tussen werking en bijwerking van een medische behandeling.

Docenten

Docenten van diverse klinische afdelingen, de afdeling Klinische Epidemiologie, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde.

Cursuscommissie

  • prof.dr. O.M. Dekkers, LUMC, Endocrinologie
  • dr. C.D. de Kroon, LUMC, Afdeling Gynaecologie

Voorbereiding

Voor het tweede deel van het programma is het boek ‘Inleiding in evidence-based medicine’, geschreven door Offringa, Assendelft en Scholten; isbn: 9789031340064; 2e druk. Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum b.v. is zeer aan te bevelen. De hoofdstukken die extra aandacht vergen zijn:

Hfdst 2 de juiste vragen stellen
Hfdst 4.4 beoordeling van een artikel over therapie
Hfdst 4.5 bijwerkingen en etiologie
Hfdst 4.7 systematische reviews van interventieonderzoek
Hfdst 5 bewijs toepassen
Hdfst 6 richtlijnen

  11 september 2018 - Collegezaal 2
08:30 Registratie
09:00 Welkom
09:05 Opzet van observationeel onderzoek
10:30 Koffie/Thee
10:45 Risico's en p-waardes
  O.M. Dekkers
11:45 Kritisch lezen I
  O.M. Dekkers
12:30 Lunchpauze
13:15 Bias en Counfounding
  O.M. Dekkers
14:30 Koffie/Thee
14:45 Kritisch lezen II
  O.M. Dekkers
15:30 Samenvatting en Afsluiting
15:30 Einde
   
  11 oktober 2018 - J1-83
08:30 Registratie
09:00 Introductie: programma-overzicht/werking-bijwerking
  C.D. de Kroon
09:30 Essentie RCT
  E.E.L.O. Lashley
10:30 Koffie/Thee
10:45 (Actief) zoeken
  C.A.M. van der Hoorn
12:30 Lunchpauze
13:30 Systematische Review
  D.D.C.A. Henriquez
14:30 Diagnostiek
  C.D. de Kroon
15:30 Koffie/Thee
15:45 Round up
  C.D. de Kroon
16:30 Evaluatie
Prof. dr. O.M. Dekkers
Hoogleraar Endocrinologie, LUMC
D.D.C.A. Henriquez
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Drs. C.A.M. van der Hoorn
Adviseur Walaeus bibliotheek, LUMC
Dr. C.D. de Kroon
Gynaecoloog, LUMC
Dr. E.E.L.O. Lashley
Gynaecoloog, LUMC
Prof. dr. F.R. Rosendaal
Epidemioloog, LUMC
,

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR : € 250,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.