• Startdatum:
 • 19 maart 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NVOG:
 • 6
 • KNOV:
 • 6

Het doel van prenatale screening is om zwangeren, die dat wensen tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties. De zwangere kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:

1. de combinatietest of de NIPT naar down-, edwards- en patausyndroom ;

2. een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) naar  structurele afwijkingen.

Als de zwangere dat wenst, is er zowel na de combinatietest, als de NIPT en het SEO een diagnostisch vervolgonderzoek mogelijk om (meer) zekerheid te krijgen over eventueel aanwezige afwijkingen.

Het begrip counseling in het landelijk prenatale screeningsprogramma houdt in dat alle vrouwen in het begin van de zwangerschap schriftelijk en mondeling informatie krijgen over het bestaan van prenatale screening, over de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening. Hierbij dient gelet te worden op het recht van de zwangere niet geïnformeerd te willen worden (het ‘recht op niet-weten’).

Het doel van de gegeven informatie en de besproken keuzemogelijkheden is de zwangere en haar partner in staat te stellen zelf in vrijheid een weloverwogen beslissing te nemen, zowel over het al dan niet laten verrichten van prenatale screening als de stappen die een zwangere neemt in geval van een eventuele afwijkende uitslag.

We beginnen de eendaagse cursus met een aantal voordrachten van deskundigen, hiervoor verwijzen wij naar het programma. Tijdens de dag kijken we specifiek naar de ontwikkelingen binnen de prenatale screening. In het middagdeel zijn de workshops gepland: in kleine groepen en met professionele acteurs oefenen we in het voeren van counselingsgesprekken aan de hand van uiteenlopende casussen.

Als u counseling voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO wilt aanbieden, dan bent u wettelijk verplicht om een overeenkomst af te sluiten met een van de acht regionale centra voor prenatale screening. Dit is alleen mogelijk als u voldoet aan de landelijk opleidings- en kwaliteitseisen. De door ons aangeboden counselingscursus is een landelijk erkende opleiding en biedt u de mogelijkheid om een counselingsovereenkomst af te sluiten.

De cursus levert meer op wanneer u zich goed op het thema voorbereidt. Hiervoor verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Het doorlopen van de DIN 2.1 is verplicht. U vindt de module op http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/DIN_2_0_Nascholing_Prenatale_Screening_voor_counselors

Let op, deze Boerhaavecursus is de basiscursus en niet de verplichte bij-/nascholing die door het RIVM wordt gegeven: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Bijscholing

 

09.00-09.30 Ontvangst met koffie en thee
09.30-09.35  Inleiding
              Dr. M.C. Haak, hoofd RCNZH en perinatoloog LUMC
09.35-10.00 Down-, Edwards- en Patausyndroom
  E. Bijlsma, klinisch geneticus
10.00-10.30  NIPT-technische aspecten
  Dr. D. Van Opstal, laboratoriumspecialist Klinische Genetica, Erasmus MC
10.30-11.00 Koffiepauze
11.00-11.30 Aangeboren afwijkingen en echoscopisch onderzoek
  Dr. P.N. Adama van Scheltema & K. Teunissen, arts prenatale geneeskunde
11.30-12.15 Counselen, hoe doe je dat? Wat is screening, wat zijn kansen, pre- en post test counseling en kans perceptie van de client
  Dr. M.C. Haak
12.15-13.30 Lunch
13.30-14.00 Landelijke organisatie PNS en kwaliteitsborging
  A. van Rooden, coördinator RCNZH
14.00-16.30 Workshops met acteurs
         Dr. M.C. Haak, Dr. I. Linskens,
  M.J. Zonneveld, M.J.M. Duijvestijn
  Dr. P.N. Adama van Scheltema en K. Teunissen
Dr. E.K. Bijlsma
M.J.M. Duijvestijn
dr. M.C. Haak
Gynaecologie en Obstetrie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
dr. I.H. Linskens
dr. D. van Opstal
J.A.M. van Rooden
Drs. A.K.K. Teunissen
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
M.J. Zonneveld
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

€ 295,-

Korting voor AIOS € -125,-