• Startdatum:
 • 8 november 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • NIP:
 • 2
 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2

De zeventienjarige, licht autistische Denise vertelt tijdens een eerste begeleidingscontact, dat zij in het weekend een halve fles wijn per avond drinkt en dat ze meerdere keren per week cannabis rookt. Ze is blij, dat ze haar XTC-gebruik vier maanden geleden heeft kunnen staken, maar ze gebruikt nog wel 2C-B: ‘dan voelt alles grappig, geweldig realistisch’. Haar hulpverlener moet bekennen, dat hij nog nooit van dit synthetisch tripmiddel heeft gehoord.

In een samenleving, waar volwassenen bepaalde psychoactieve genotsmiddelen gebruiken, zijn de meeste jongeren geneigd om die middelen ook te proberen. Velen gaan over tot regelmatig gebruik ervan, vaak met grote consequenties voor de volksgezondheid. Regelmatig gebruik van alcohol en sigaretten bijv. begint doorgaans in de adolescentie: in die periode vangt bij uitstek verslaving aan. De negatieve effecten daarvan treden vaak pas jaren of tientallen jaren later op.

Er gaat ook steeds meer aandacht uit naar verslavend gedrag als pathologisch gamen. (Goodman & Scott, 2012)

Tijdens de Van Krevelenlezing op 8 november komen middelenafhankelijkheid, -misbruik, acute intoxicaties en onttrekkingseffecten bij  jongeren aan bod. Er wordt speciaal ingegaan op het belang van en de vormgeving van de behandelalliantie in jeugd-GGZ en –verslavingszorg. Ook komt problematisch gamegedrag aan bod. Ervaringsdeskundige jongeren zullen tijdens en tussen de lezingen op de presentaties reflecteren.

In een tijd, dat zelfs frisdrankproducent Coca-Cola overweegt drankjes met CBD in haar assortiment op te nemen, en Lagunitas, een dochterbedrijf van Heineken, al een niet-alcoholisch drankje op basis van cannabis op de markt heeft (NRC, 18 september 2018), verdienen gezondheidsrisico’s en begeleidingsmogelijkheden bij genotsmiddelengebruik door jongeren de aandacht van alle jeugdhulpverleners.  

Dr. D. Arn. van Krevelen - profeet in eigen land

In het begin van de 20e eeuw werd voor het eerst de term autisme genoemd door Hans Asperger en Leo Kanner. Na de verschijning van de 1e DSM in de jaren ’50, publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen in 1952 het artikel Een geval van 'Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft Van Krevelen vooral veel bekendheid in het buitenland. Hij organiseert internationale congressen rondom de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden. Hij onderscheidde zich door zijn belangstelling voor empirisch onderzoek.

Korte biografie

Na zijn studie medicijnen specialiseerde Van Krevelen zich in de Psychiatrie en Neurologie. Hij promoveerde in 1946 op zijn proefschrift ‘Het eenige kind, een bijdrage tot de psychologie en psychopathologie van het kind’. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Den Haag een psychiatrische praktijk en was hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 werd Van Krevelen als privaatdocent, in 1956 als lector Kinderpsychiatrie aan de Leidse Universiteit benoemd. Vanaf 1955 tot 1972 was hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Locatie
De lezing word gegeven in collegezaal 5 van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Collegezaal 5 bevind zich in gebouw 1 route: 558. Bezoekadres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
Klik hier voor de LUMC-routebeschrijving. U kunt parkeren in de LUMC-parkeergarage. 

15.30 - 16.00: Registratie

16.00 uur: Start programma

16.05 - 16.30 : Patty van Benthem - Het belang van de behandelalliantie in de jeugd-GGz en jeugdverslavingszorg

16.30 - 17.00: Marianne Post - Gamen bij adolescenten

17.00 - 18.00: Vincent Hendriks - Het beloop van verslaving van de adolescentie naar de jongvolwassenheid

Allen in samenwerking met ervaringsdeskundigen

 

Drs. P. van Benthem
V. Hendriks
Paramedicus/ Medisch ondersteuner Brijder
M. Post
Parnassia
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Route: 558
Zaal: Collegezaal 5

Deelname is kosteloos.