• Startdatum:
 • 10 april 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • NVZA:
 • 12
 • ABAN:
 • 12
 • VSR:
 • 13

De 'Teach the Teachers' cursus heeft tot doel medisch specialisten die AIOS opleiden nieuwe inzichten aan te reiken over de wijze waarop volwassenen in een professionele context leren.
De leidende gedachte is dat opleiders hun manier van opleiden efficiënter kunnen maken als zij begrijpen hoe dat leerproces verloopt en deze inzichten in hun dagelijkse opleidingspraktijk incorporeren.

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen met twee weken tussen de eerste en de tweede dag.

Opzet van de cursus

De cursus:

 • bouwt voort op uw ervaring in het opleiden van studenten en arts-assistenten
 • geeft inzicht in de manier waarop volwassenen leren
 • reikt u ideeën aan om opleidingsactiviteiten efficiënt te plannen en uit te voeren
 • helpt u uw eigen manier van opleiden te evalueren

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

 • Een ervaren clinicus die ervaring heeft met volwassenenonderwijs (mw.dr. M.I. Sedney, cardioloog, Den Haag)
 • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (mw. R. Burgerhout-van Turennout MSc, onderwijskundig adviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC)

Om een optimale interactie te garanderen tussen deelnemers en instructeurs is het aantal cursisten beperkt tot tien.

Doelstelling

 • Inzicht in leren door volwassenen
 • Gebruik van verschillende onderwijsvormen voor onderwijs aan AIOS
 • Formuleren van leerdoelen in de opleiding
 • Overdragen van praktische vaardigheden
 • Geven van feedback
 • Gebruik van methoden van beoordelen van AIOS

Doelgroep

Medisch specialisten die AIOS opleiden.

Cursuscommissie

 • mw.drs. E.G.M. Adelmeijer, LUMC, Onderwijs Expertise Centrum

10 april 2018 (Dag 1)  09.00-17.00 uur

 • Introductie
  • Achtergrond en doel van de cursus       
 • Leren van volwassenen/opleiden op de werkplek
  • inzicht krijgen in elementen van leren door volwassenen
 • Opleiden en rolmodel
  • inzicht krijgen in opleidersrol en kenmerken van de goede opleider
 • Microteaching
  • Oefenen met een efficiënte vorm van onderwijs
 • Feedback geven
  • Oefenen met het geven van constructieve feedback
 • Leerstijl
  • Bewust worden van verschillende leerstijlen
  • Inzicht krijgen in eigen leerstijl
 • Leerdoelen en IOP
  • Inzicht in de functie van leerdoelen
  • Oefenen met het formuleren van leerdoelen

Borrel

24 april 2018 (Dag 2 ) 09.00-16.30/17.00 uur

 • Opleiden in competenties op de werkvloer
  • inzicht krijgen in leermomenten in het dagelijks werk
  • werkactiviteiten kunnen omzetten in leeractiviteiten
 • Feedback geven
  • Inzicht krijgen in principes van feedback en oefenen met het geven van feedback aan AIOS
 • Beoordelen in de kliniek
  • Inzicht krijgen in het verschil tussen feedback en beoordelen
  • Kennismaken met verschillende vormen van toetsen en beoordelen
  • Toetsen in relatie tot de competenties
 • Vaardighedenonderwijs
  • Oefenen met 4-stappenmethode vaardighedenonderwijs
 • Samenvatting en sluiting
Drs. R. Burgerhout - Van Turennout
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. M.I. Sedney
Cardioloog, Den Haag
Hotel Golden Tulip Leiden
Schipholweg 3, 2316 XB Leiden
071-4083500

Medewerkers OOR ziekenhuizen € 650,00 
Medewerkers ziekenhuizen buiten Leidse OOR  € 800,00