• Startdatum:
  • 17 mei 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

  • NVVR:
  • Aangevraagd

Algemeen
Vanwege regelgeving (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG) is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling een zogenoemde voorbehouden handeling, waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Bbs). Deze cursus leidt specifiek op voor de verplichte aanvullende stralingsdeskundigheid voor de differentiatie Interventieradiologie van de opleiding tot Radioloog. Er wordt verondersteld, dat deelnemers het diploma “Stralingshygiene voor Radiologen” al hebben behaald. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, in overleg met vertegenwoordigers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de overheid genoemde eisen

Cursusdoel
Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1349.html
Bijlage 5.3 onderdeel C.2. Aanvullende eindtermen stralingshygiëne voor interven-tieradiologen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd radiologen in opleiding tot interventieradioloog.

Cursusopzet
De cursus omvat een dag (colleges en dosisdemonstratie met interventiestatief) met een aansluitend examen. Van tevoren bestuderen de deelnemers een rapport.

Cursusmateriaal
RIVM rapport 2017-0025, getiteld “Interventieradiologie – Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt ”. Het rapport is vrij toegankelijk via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0025.html. Of via deze link direct te downloaden

Studiebelasting
Naast het tevoren bestuderen van het opgegeven rapport is het volgen van de eendaagse cursus de totale studiebelasting.

Examen
Het schriftelijk examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen (vier keuzes).Hiervoor is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk. Bij de berekening van het cijfer voor de meerkeuzevragen wordt een gokkanscorrectie toegepast. De deelnemer is geslaagd met een eindcijfer van ten minste 5,5. Bij het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbe-wijs (zoals rijbewijs of paspoort). De examenuitslag wordt per brief bekend gemaakt, uiterlijk circa vier weken na de afnamedatum. Het ondertekende diploma wordt bijgevoegd. Voor deelname aan een herexamen (bij een van de volgende cursussen) dient u zich zes weken tevoren aan te melden.

Diploma
De cursus is erkend door de overheid. Aan cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, wordt het volgende diploma verstrekt: Stralingshygiëne voor Interventieradiologen.

Locatie
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Ziekenhuis (gebouw 1), collegezaal 2 (looproute 766). Bezoekadres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
Klik hier voor de LUMC-routebeschrijving. U kunt parkeren in de LUMC-parkeergarage. 

Inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Leids Universitair Medisch Centrum
drs. Simon van Dullemen, opleidingsverantwoordelijke
Afdeling Radiologie C2-S
Postadres: Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Telefoon: 071-52 62557
E-mail: S.van_Dullemen@lumc.nl

08:30 Ontvangst en registratie
09:00 Opening
  Simon van Dullemen
09:05 Recapitulatie en update stralingsbescherming
  Simon van Dullemen
10:00 Koffiepauze
10:15 Rechtvaardiging / Good medical practice / technieken in de interventieradiologie / protocoloptimalisatie
  Michiel de Haan
11:30 Groep 1: Praktijkoefening interventiestatief met live dosisdemonstratie
  Marijn Rolf
  Groep 2: Lunch / nabespreken of opdracht demo / vragen stellen / zelfstudie
  Simon van Dullemen
13:00 Groep 1: Lunch/nabespreken of opdracht demo/vragen stellen/zelfstudie
  Simon van Dullemen
  Groep 2: Praktijkoefening interventiestatief met live dosisdemonstratie
  Marijn Rolf
14:30 Werker ooglens: nieuwe dosislimiet, nieuwe uitdaging. Achtergrond/PBM. Patiënt: huiddosisproblematiek. RIE interventiekamers (omloop, assistent, arts) / RIVM-rapport [1]
  Cecile Jeukens
15:30 Theepauze
16:00 Examen (15 meerkeuzevragen)
  Simon van Dullemen
16:30 Einde programma

[1] In 2017 verscheen RIVM rapport 2017-0025, getiteld “Interventieradiologie – Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt ”. Het rapport is vrij toegankelijk via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0025.html. Of direct te downloaden via deze link. 

Drs. S. van Dullemen
Stralingsdeskundige, LUMC
M.W. de Haan
Interventieradioloog, MUMC+
Dr. C.R.L.P.N. Jeukens
Klinisch fysicus, MUMC+
Dr. ir. M. Ruch
Klinisch fysicus, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem (t/m 31 december 2023)
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Prijs

Prijs (incl. examen): € 445,00