• Startdatum:
 • 12 september 2018
 • Cursusduur:
 • 4 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

Accreditaties

 • NAPA:
 • 16
 • VSR:
 • 16

Deze cursus heeft al plaatsgevonden. In 2019 staan nieuwe cursussen "Palliatieve zorg" gepland. Check Boerhaavenascholing.nl

Palliatieve zorg is niet meer weg te denken in de totale zorg voor onze patiënten. Ieder mens gaat immers dood. De toekomstig medisch specialist dient dan ook de verschillende aspecten van palliatieve zorg op generalistisch niveau goed te beheersen. Doel van deze cursus is het vaardiger worden in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg zowel op kennis- als toepassingsniveau. Hoofdonderwerpen in de cursus zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange termijn (advanced care planning), samenwerking tussen verschillende disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en levenseinde, crises in de palliatieve fase, en, medisch ethische overwegingen..

De cursus bestaat uit drie dagdelen waarbij voor ieder dagdeel een korte e-learning module doorlopen dient te worden.
De cursus wordt gegeven vanuit het Expertisecentrum voor Palliatieve Zorg van het LUMC door verschillende experts op het gebied van palliatieve zorg: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten en medisch ethici.

Voorbereiding
Per dagdeel wordt ter voorbereiding verplicht een korte e-learning module doorlopen. Voor dagdeel 3 dient iedere aios een casus voor te bereiden. 

Toetsing
De e-learning module dient voor elke bijeenkomst tevoren gemaakt te zijn. Tevens schrijft de aios een casus voor de bijeenkomst 3 en wordt tijdens de cursus een actieve inzet verwacht.

Werkwijze
In de e-learningmodule is vooral basale kennis verwerkt. Dit niveau is het startpunt voor de cursus. In de bijeenkomsten wordt verdieping gegeven op zowel medisch inhoudelijke kennis als de toepassing daarvan. Het is een praktische en interactieve cursus in kleine groepen (maximaal 20 AIOS) die gericht is op de dagelijkse zorgpraktijk.  Dagdeel 3 wordt verzorgd in samenwerking met de opleiding huisartsgeneeskunde en verpleeghuisgeneeskunde. Aios uit deze opleidingen nemen deel aan deze middag.

Cursuscommissie
mw. dr. Y.M. van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg, LUMC, Afdeling Radiotherapie
mw. Drs. E.G. Roelofs, huisarts

Doelgroep
Aios voor elk medisch specialisme uit de Leidse OOR regio.
Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants uit het LUMC.

Opties
Professie

 • AIOS elk medisch specialisme LUMC of Leidse OOR regio
 • Verpleegkundig specialist LUMC max 2 plaatsen
 • Physician assistant LUMC max 2 plaatsen

Mochten de cursussen allemaal volgeboekt zijn of u bent verhinderd, stel dan uw vraag over de volgende cursus, email

  12 september 2018 - T0-22
13:30 Dagdeel 1: Inleiding + symptoommanagement
17:00 Einde dag 1
  10 oktober 2018 - V4-40
13:30 Dagdeel 2: Spirituele zorg en communicatie
17:00 Einde dag 2
  14 november 2018 - V2-26/28
13:30 Dagdeel 3: samenwerken/ketenzorg
17:00 Einde dag 3
  28 november - V3-36
13:30 Dagdeel 4: Symptoommanagement deel 2 en ethiek
17:00 Einde dag 4
Drs. J. Bruin
Paramedicus/ Medisch ondersteuner, LUMC
Dr. C. Hinnen
Paramedicus/ Medisch ondersteuner, LUMC
Drs. C.C.M. Juffermans
Prof. dr. Y.M. van der Linden
Radiotherapeut-oncoloog / hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ), LUMC
Drs. M.M.H. Lub
Klinisch psycholoog, HMC Bronovo
Drs. I. van Mansom
Kaderarts palliatieve zorg / specialist ouderengeneeskunde, Marente / LUMC
Drs. E.J.M. de Nijs
J.F.M. Noord-Stijlen
Dr. H.J. Olsman
Ethiek & recht gezondheidszorg, LUMC
Drs. E.G. Roelofs
Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent EPZ, LUMC
Dr. D.P. Touwen
Medisch-ethicus, LUMC
Ds. M.A. de Vries
Geestelijke verzorging, LUMC
Ds. M.A de Vries
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Prijs

Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants van het LUMC : € 0,-.
Aios uit Leidse OOR : € 0,-.
Verpleegkundig specialist binnen Leidse OOR regio : € 500,-.

Specifieke voorwaarden

*Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Wanneer dit niet het geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht. De kosten voor deze cursus bedragen € 500,-. Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.