• Startdatum:
 • 13 april 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVN:
 • 4
 • NVSHA:
 • 4
 • NVVR:
 • 4

Cursuslocatie: HAGA ziekenhuis, Den Haag. Zaal: Auditorium

De neuroradiologie neemt in de neurologische praktijk een steeds belangrijkere plaats in. Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologie. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up. Zowel voor de radioloog als de neuroloog is kennis van elkaars vakgebied noodzakelijk om tot een goede diagnose en behandeling van patiënten te komen. In de huidige opleiding voor zowel neuroloog als radioloog is nauwelijks tot geen structureel onderwijs in elkaars vakgebied.

 

In deze cursus willen wij een aantal belangrijke neurologische ziektes bespreken waarbij de neuroradiologie een belangrijke rol vervult. De dagelijkse praktijk van de neuroloog wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologische onderzoeken. Voor de neuroloog is basiskennis van de neuroradiologie een vereiste. In deze nascholing worden de belangrijkste radiologische technieken, met name ook MRI, beproken. Daarnaast wordt aan de hand van frequent voorkomende symptomen en-of ziektebeelden de interpretatie van de radiologische onderzoeken besproken. Tevens worden de belangrijkste klinische kenmerken en pitfalls besproken van de neurologische ziektebeelden en de zin of onzin van aanvullend radiologisch onderzoek daarbij.

 

Aan het eind van de dag heeft de deelnemer een goed overzicht van een aantal belangrijke neurologische symptomen en ziektebeelden, de rol van de neuroradiologie daarbij en de benodigde kennis om de juiste indicatie te stellen tot de diverse onderzoeken, alsmede de radiologische onderzoeken te beoordelen.  

Leerdoelen

 • de deelnemer kent een aantal belangrijke neurologische ziektebeelden, relevante radiologische technieken en pitfalls op gebied van vasculaire neurologie, wervelkolompathologie en traumatologie
 • de deelnemer kan bij de neurologische ziektebeelden aan de hand van relevante klinische gegevens en differentiaal diagnosen de juiste indicatie stellen voor gericht radiologisch vervolgonderzoek
 • de deelnemer kan, uitgaande van de neurologische vraagstelling, de radiologische onderzoeken interpreteren

Doelgroep

Aios en medische specialisten van de vakgroepen neurologie, radiologie, SEH

Cursuscommissie

 • Dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog HagaZiekenhuis
 • Dr. S. Hammer, neuroradioloog HagaZiekenhuis
 • Dr. M.J.H. Wermer, neuroloog LUMC
09:30 Registratie en ontvangst met koffie/thee
  Vasculaire neurologie 
10:00 1. Casuïstiek acute neurologische uitvalsverschijnselen: een beroerte? Wat nu?
  Karlijn de Laat / Bas Hammer- Lukas van Dijk
  Overzicht kliniek TIA-herseninfarct
  Overzicht neuroradiologie bij het acuut herseninfarct
10:30 2. Casuïstiek: wazig zien, hoofdpijn
  Bas de Bruijn / Bas Hammer
  Overzicht kliniek sinustrombose,  liquorcirculatiestoornissen
  Overzicht neuroradiologie bij sinustrombose, liquorcirculatiestoornissen
11:00 Pauze
11:30 3. Casuïstiek: acute hoofdpijn
  Marieke Wermer / Geert Lycklama
  Overzicht kliniek acute hoofdpijn
  Overzicht neuroradiologie SAB – intracerebrale bloedingen- diagnostiek, incl. aneurysmata
12:10 4. Casuïstiek: een loopstoornis
  Marieke Wermer – Geert Lycklama
  Overzicht kliniek spinale AVM - durale fistel e.a.
  Overzicht neuroradiologie AVM - durale fistel e.a.
1230 Lunchpauze
  Wervelkolom
13:30 5. Casuïstiek: pijn in rug en been
  Bas de Bruijn / Frank Treurniet
  Overzicht kliniek radiculair – pseudoradiculair syndroom
  . Overzicht neuroradiologie degeneratieve wervelkolom (HNP, foramenstenose, kanaalstenose, spondylolysis)
  Traumatologie
14:00 6. Casuïstiek: een val van een steiger
  Overzicht kliniek traumatische wervelkolompathologie
  Niels van der Gaag/ Mark Kruit LUMC (OVB)
  Overzicht neuroradiologie traumatische wervelkolompathologie
  Overzicht neuroradiologie traumatische wervelkolompathologie
14:30 Pauze
15:00 7. Casuïstiek: fiets tegen tram
  Hille Koppen / Bas Hammer
  Overzicht neurotraumatologie (epi - subduraal haematoom, contusio cerebri)
  Overzicht neuroradiologie acute traumatologie (CT)
15:30 8. Casuïstiek, interactief (kris-kras)
  Alle sprekers
16:00 Borrel/informeel samenzijn
   
Dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neuroloog, HagaZiekenhuis
Dr. L.C. van Dijk
N. van der Gaag
Neuroloog, HagaZiekenhuis
dr. H. Koppen
Neuroloog, HagaZiekenhuis
Dr. M.C. Kruit
Dr. K.F. de Laat
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
F. Treurniet
Prof. Dr. M.J.H. Wermer
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

€ 295,-

Korting AIOS € 170,-