• Startdatum:
  • 20 februari 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Doel

De cursist leert reflecteren op morele dilemma’s en moreel gevoelige situaties in het eigen professionele handelen, inclusief de relatie tot de collega’s, de instelling waar hij werkt en de maatschappelijke context.
De cursus begint met een korte inleiding. Daarna gaat u aan de slag met analyses van situaties uit de praktijk. Dit gebeurt door middel van semigestructureerde gesprekken aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk. Situaties en verhoudingen worden geanalyseerd op een wijze die medisch-ethische (en strafrechtelijke) dimensie van het beroepsmatig handelen in de zorg belicht, verduidelijkt en positioneert. Eén casus wordt uitgebreid besproken om beter zicht te geven op in de ethiek vaak gehanteerde reflectiemethodes.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de stafleden van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg.

Voorbereiding

Van elke deelnemer wordt gevraagd vooraf in minimaal 250 en maximaal 500 woorden een gebeurtenis of ervaring uit de eigen beroepspraktijk te beschrijven waarin een probleem zichtbaar wordt dat verband houdt met een ethische vraagstelling. De beschreven casus vormen het belangrijkste uitgangspunt voor de groepsbespreking. De casus dient uiterlijk een week voor de cursusdatum te worden aangeleverd via het e-mailadres van Medische Ethiek. Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd bepaalde literatuur te lezen.

Toetsing

Aan de hand van de aangeleverde casusbeschrijving en de inbreng tijdens de groepsbespreking wordt beoordeeld of de deelnemer naar behoren aan het onderwijs heeft geparticipeerd.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers.

08:45 Registratie
09:00 Programma 
12:00 Afsluiting

 

Dr. M. Houtlosser
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR : € 150,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.