• Startdatum:
 • 29 juni 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 5

Luisteren naar hart en longen is een dagelijkse handeling van de praktiserend huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Maar is altijd duidelijk waarnaar met de stethoscoop op de thorax gezocht wordt? En ook, als u een hart- of longgeluid hoort, wat is dan het kenmerkende daarvan? Is het normaal of afwijkend en vooral: wat is de betekenis van het al dan niet horen van een bepaald geluid voor de verdere diagnostiek en het beleid? Kortom, allemaal vragen over de doelmatigheid en doelgerichtheid van uw routine-auscultatie van hart en longen.

Het is nuttig voor de kwaliteit van een belangrijke basale vaardigheid, zoals de auscultatie van hart en longen, deze periodiek te toetsen en zo nodig te “updaten”. Bovendien kunnen, door het zeldzaam vóór komen van bepaalde afwijkingen, sommige geluiden maar sporadisch worden waargenomen in de praktijk van huisarts en specialist ouderengeneeskunde. In dat geval kan het van groot belang zijn deze toch goed te signaleren.

Deze praktische cursus over doelgerichte auscultatie van hart en longen frist allereerst op een letterlijk niet mis te verstane, moderne en intensieve manier uw kennis en vaardigheden op. Bovendien gaat u aansluitend onder deskundige begeleiding interactief oefenen aan de hand van relevante casuïstiek. U krijgt dan meteen de gelegenheid uw  geactualiseerde of zojuist verworven vaardigheden in de praktijk te brengen.

Om u zelf het rendement van de dag te laten toetsen, sluiten wij af met een uitdagende luisterquiz met hart- en longgeluiden.

08:45 Registratie en koffie
09:15 Opening
  H.W.  Vliegen LUMC
09:20 Inleiding ausculatie van het hart
  H.W.  Vliegen LUMC
10:00 Oefening met stemsysteem
  H.W.  Vliegen LUMC
11:00 Koffiepauze
11:30 Inleiding ausculatie van de longen
  L.N.A.  Willems LUMC
12:15 Oefening met stemsysteem
  L.N.A.  Willems LUMC
12:45 Lunchpauze
13:45 Hartgeluiden in de dagelijkse praktijk
  H.W.  Vliegen LUMC
14:45 Longgeluiden in de dagelijkse praktijk
  L.N.A.  Willems LUMC
15:45 Theepauze
16:15 Wilt u even luisteren, dokter? Quiz
  H.W.  Vliegen LUMC; L.N.A.  Willems LUMC
16:45 Discussie, prijsuitreiking en afsluiting
16:55 Afsluiting
T. Moelker
Dr. H.W. Vliegen
Dr. L.N.A. Willems
Longarts, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Huisarts:  € 295
Specialist ouderengeneeskunde: € 295
Korting arts in opleiding: - € 125
Korting Verpleegkundig specialist: - € 125
Korting Physician assistant: - € 125