• Startdatum:
 • 22 maart 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 11
 • NAPA:
 • 12
 • VSR:
 • 12

De huidkanker epidemie, samenhangend met de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, staat voor de deur en zal over 10 jaar haar hoogtepunt bereiken. Er worden nu al 50.000 basaalcelcarcinomen en ruim 5000 melanomen per jaar gediagnostiseerd. Daarbij is de verwachting dat huisartsen een toenemende rol gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling. Uit enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben. Hierop anticiperen wij nu met deze complete tweedaagse cursus.
Ook de Richtlijnen Melanoom uit 2012, Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom en Aktinische keratose staan op het programma, voor zover relevant.
De Richtlijn Melanoom 2012 bevat de aanbeveling zich te bekwamen in de dermatoscopie, mede omdat gebleken is dat de diagnostische accuratesse alleen toeneemt bij clinici die een formele training hebben gehad. Dermatoscopie is een aanvullende techniek op de blote-oog diagnostiek. De blote-oog-diagnostiek moet eerst worden geoptimaliseerd om rendement te hebben van de toepassing van dermatoscopie.
De cursus is bedoeld als een praktische training. De eerste dag komt de blote-oog diagnostiek uitgebreid aan bod, culminerend in een spannende quiz. Verder is er een computermodule om de voor de 1ste lijn relevante punten uit de richtlijn te oefenen.
 
De tweede dag wordt de kennis aangevuld met scholing in de dermatoscopie. Het programma op dag 2 eindigt om 15.00 uur. Na de cursus krijgt u 4 weken de tijd om thuis verder te oefenen m.b.v. een ca. 2 uur durend e-learningprogramma.

Doelgroep

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en artsen in opleiding

Deze editie van de cursus is er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten (18 totaal). Na afloop van de cursus zullen we aan deze doelgroep vragen een extra evaluatie in te vullen.

Copyright

Alle informatie op deze cursuspagina in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, hand-outs, films, downloadbare bestanden) mag alléén worden gebruikt door deelnemers aan Dé cursus over huidkanker 2018 en mag niet aan derden worden verstrekt of elders worden gepubliceerd.

Hotel

Deelnemers van deze cursus kunnen bij Holiday Inn op basis van beschikbaarheid een hotelkamer reserveren tegen een gereduceerd tarief. U kunt alleen gebruik maken van deze korting als u telefonisch contact opneemt met het hotel: 071-5355555

Ook bij andere hotels in Leiden geldt een kortingstarief. Een overzicht van deze hotels vindt u op onze website
http://www.boerhaavenascholing.nl/pages/Boerhaave/Contact/Hotels

22 maart 2018  
08:45 Registratie en koffie
  Voorzitter N. Kukutsch en H. Schuuring
09:30 Opening
  N.A. Kukutsch
  EPIDEMIOLOGIE/ PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PREVENTIE
09:35 Epidemiologie huidkanker
  L.M. Hollestein
10:05 Zon/zonbeschermingsadviezen/SPF
  G.A.M. Krekels
10:35 Patiëntgebonden risicofactoren
  W. Bergman
11:05 Koffiepauze
  KLINIEK
11:30 Benigne huidtumoren
  H.C. Wisgerhof
12:00 Non melanoma Skin Cancer
  J.N. Bouwes Bavinck
12:30 Melanoom
  N.A. Kukutsch
13:00 Lunch
  DIAGNOSTIEK
14:00 Oppervlakkige behandelingen
  R.L. van Leeuwen
14:30 Chirurgische behandelingen
  R.E. Genders
15:00 Quiz - groep A
  N.A. Kukutsch
15:00 Richtlijn oefening op de pc - groep B
  W. Bergman
15:45 Wisseltijd en theepauze
16:15 Quiz - groep B
  N.A. Kukutsch
16:15 Richtlijn oefening op de pc - groep A
  W. Bergman
17:00 Afsluiting
   
23 maart 2018  
08:30 Ontvangst
  Voorzitter N. Kukutsch en H. Schuuring
09:00 Opening
  N.A. Kukutsch
  DERMATOSCOPIE
09:05 Fotodocumentatie / teledermatologie
  N.A. Kukutsch
09:30 Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk / NHG standaard
  P.A.J. Buis
10:00 Inleiding dermatoscopie en stap 1
  N.A. Kukutsch
10:40 Niet melanocytaire laesies
  J.I. van der Rhee
11:10 Koffiepauze
11:30 Stap 2
  W. Bergman
12:15 Benigne melanocytaire laesies
  N.A. Kukutsch
12:45 Lunch
13:30 Vaatpatronen
  N.A. Kukutsch
14:00 Oefening met stemkastjes
  W. Bergman
15:00 Afsluiting
  W. Bergman
   
  e-laerning thuis

 

prof. dr. W. Bergman
Dermatologie en Venerologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. J.N. Bouwes Bavinck
Dermatologie en Venerologie
dr. P.A.J. Buis
Huisarts
Dr. R.E. Genders
Dermatoloog, LUMC
dr. L.M. Hollestein
Epidemiologie Erasmus MC
dr. G.A.M. Krekels
Dermatologie en Venerologie
Dr. N.A. Kukutsch
Dr. R.L. van Leeuwen
Dermatoloog, Alrijne ziekenhuis
dr. J.I. van der Rhee
Dermatoloog, Centrum Oosterwal
dr. H.C. Wisgerhof
Dermatologie en Venerologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
071 203 3607

Prijs: € 495,-

Boeken
Bij de cursusprijs zijn de begeleidende boeken “Dermatoscopie MEMO” van N.A. Kukutsch en “Huidkanker MEMO” van N.A. Kukutsch en E.J. Mendels inbegrepen.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven