• Startdatum:
  • 13 november 2017
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Door de toename van de complexiteit van de medische zorg is het evident dat veiligheidsbewustzijn steeds belangrijker wordt. Naast de invoering van het VMS, dat in grote mate heeft bijgedragen aan patiëntveiligheid, is er veel winst te behalen door een verbeterde samenwerking binnen medische teams. In de luchtvaart zijn indrukwekkende resultaten behaald door de invoering van Crew Resource Management (CRM).
 
Human Factor Management (HFM) is een moderne variant van CRM die in dit geval is toegespitst op de gezondheidszorg. De AIOS leert in dit programma de basisbeginselen van deze methode en krijgt de opdracht om op de afdeling waar hij/zij werkt verbeterpunten op HFM-gebied te signaleren en, in overleg met de opleider en mede ondersteund door TACTESS, daadwerkelijk aan te pakken.
 
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: conflicten & samenwerking, teamprestatie, communicatie, werkcultuur, besluitvorming, stress, fitheid en vermoeidheid etc. Verder zal het programma o.a. bestaan uit team/scenariotrainingen, waarmee het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. 

Omdat het een interactieve cursus is en er in teams wordt samengewerkt, is het nodig deze cursus fit te kunnen volgen. Het wordt dus ten sterkste afgeraden deze cursus direct voor/na een dienst te doen. In het belang van de cursus, is deelname 15 minuten na aanvang van de cursus niet meer mogelijk.

Voorbereiding
Een maand voor het gezamenlijke programma wordt er leerstof toegezonden in zowel digitale als papieren vorm. In de loop van 2017 zal er aanvullend gewerkt worden met e-learning modules. Iedere deelnemer moet vóór de cursus op zoek gaan naar een supervisor/sparringspartner op de afdeling, waarmee hij/zij het onderwerp patiëntveiligheid in de daarop volgende periode kan bespreken. De deelnemer geeft de contactgegevens van deze persoon (naam/mailadres/telefoonnummer) door aan de coördinator, uiterlijk een week voordat de cursus begint.

Organisatie
De training is een initiatief van de Regionale Opleiding Commissie van OOR Leiden en wordt georganiseerd door LUMC, MCH-Bronovo, Landsteiner Instituut en TACTESS in samenwerking met Boerhaave Nascholing.

Docenten
Erik Hoogendoorn, Piloot, CAA gecertificeerd CRM-instructeur
Jacob Woudstra, Piloot, kwaliteitsmanager, CRM-instructeur
Rozemarijn Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, anesthesioloog, LUMC

Doelgroep
Cursus is bestemd voor aios in opleidingsjaar 2 of 3 en evt. aios in opleidingsjaar 4 of het laatste gedeelte van opleidingsjaar 1.

Deelname is kosteloos voor aios uit Leidse OOR ziekenhuis.
Kosten deelname aios medewerker NIET Leidse OOR ziekenhuiszen € 150.

Het wordt sterk aanbevolen om deze cursus te volgen met een collega-aios van je eigen afdeling. Tip: bespreek daarom je deelname aan deze cursus bijvoorbeeld in opleidingsvergaderingen.

Coördinator
S.W. Donk, coördinator DOO, email

 

08:15 Inloop
08:30 Plenair ochtendprogramma : Human Factor Management
12:30 Lunch
13:15 Middagprogramma : Team scenario trainingen
17:15 Afsluiting
E. Hoogendoorn
Human Factor Management
Drs. C.H. Martini
J. Woudstra
Tactess
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR : € 350,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.