• Startdatum:
 • 9 november 2017
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • Aangevraagd

Spoedzorg in gevaar door toenemend aantal ouderen (NOS, 21 juni 2017). Financiële belangen belemmeren concentratie spoedzorg (Zorgvisie, 16 februari 2017). Lange wachttijd, verkeerd advies: spoedzorg laat te wensen over (RTL, 10 februari 2017).
 
De huidige spoedzorg barst uit haar voegen, kwaliteit staat onder druk en de maatschappelijke discussie over goed bereikbare spoedzorg laait steeds verder op.
Kunnen de bestaande structuren behouden en veranderd worden? Of vraagt toekomstbestendige spoedzorg een geheel andere benadering en organisatiestructuur?
 
Graag nodigen wij u uit om op het afstudeersymposium van de zevende groep NHG-Kaderhuisartsen Beleid en Beheer op 9 november 2017 over deze vragen na te denken, geïnspireerd te worden door  experts en de onderlinge netwerkdiscussie om vervolgens gemotiveerd de spoedzorg in de eigen regio verder vorm te geven.   

Georganiseerd door:    

 • NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer voor huisartsen (LUMC)
 • Kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling voor Specialist Ouderengeneeskunde (LUMC) 
 • NHG Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg (ErasmusMC / Radboud UMC) 
 • Expertgroep Spoedhag

 

Doelgroep
Huisartsen en specialist ouderengneeskunde
kaderhuisartsen Beleid en Beheer (i.o),  kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (i.o), kaderartsen Specialist Ouderengeneeskunde (i.o) en kaderhuisartsen Spoedzorg (i.o.)

Donderdag 9 november 2017

13:00     Ontvangst en registratie

13:30     Presentaties van afstuderende groep inclusief uitreiking certificaten en posterprijs

15:00     3-sprekers inclusief discussie

17:00     Netwerkdiscussie

17:45     Terugkoppeling

18:00     Borrel

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
Kosten deelname Kaderhuisarts € 50,00  
Kosten deelname € 75,00